Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

I de efterfølgende tre teorier er vigtigt at forstå begreberne

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "I de efterfølgende tre teorier er vigtigt at forstå begreberne"— Præsentationens transcript:

1

2 I de efterfølgende tre teorier er vigtigt at forstå begreberne
Trivsel Større tilfredshed end utilfredshed på jobbet Motivation Viljen til at yde en indsats for at opnå det ønskede De tre teorier er: Herzbergs motivationsteori Maslows behovsteori Lawlers forventningsteori

3

4

5

6

7 Det er lederen menneskesyn, der afgør den ledelsesform, der praktiseres.
I det efterfølgende gennemgås McGregors teori X- og Y-syn Kurt Lewins ledelsesformer Autoritær Demokratisk Laissez-faire Der er stor sammenhæng mellem menneskesyn og den ledelsesform lederen udøver

8 X-syn Y-syn Medarbejderne Er født dovne Vil undgå at arbejde
Skal instrueres og kontrolleres hele tiden Y-syn Holder af deres arbejde Ønsker at udføre deres arbejde bedst muligt Skal motiveres ikke kontrolleres

9

10 Teorien indeholder tre ledelsesformer
Autoritær leder Han ved at udstede ordrer og direktiver Han kontrollere Han har et X-syn på medarbejderne Demokratisk leder Han inddrager medarbejderne Han har et Y-syn på medarbejderne Laissez-faire Han involvere ingen – han er passiv Han har hverken et X- eller Y-syn på medarbejderne

11 Ledelsesform Ledertype Autoritær Demokratisk Laissez-faire Lederen
Ledelsesform Ledertype Autoritær Demokratisk Laissez-faire Lederen • Magtautoritet • Kundskabsautoritet • Præsenterer opgaven • Udsteder ordrer • Inddrager både den enkelte • Passiv • Alene vide medarbejder og gruppen Informationer • Kun operativ, lige nok til at fungere • Operative, taktiske og måske strategiske • Meget få – hvis nogen – hvordan hænger opgaven sammen med virksomhedens mål? Nøgleord • Magt • Samarbejde • Passivitet Medarbejderens behov • Får højst sine vedligeholdelses behov opfyldt • Får sine motivationsbehov opfyldt • Får ingen opfyldt – går usikkerhed Gruppens sammenhold • Størst på kort sigt (når lederen er der) • Størst på længere sigt • Ringe – ingen ved, hvad de skal, (lederen behøver ikke være der) eller hvor de er på vej hen Lederens popularitet • Mindre populær • Mest populær • Mindst populær Klima i gruppen • Oprør eller total underkastelse • Godt • Dårligt X-syn – Y-syn • X-syn • Y-syn • Ingen af delene

12 Kultur defineret af Professor Dr. Mats Alversson fra Lund Universitet
Kultur er helhedsorienteret Kultur refererer til et kollektivt fænomen Kultur er historisk bestemt Kultur er træg og svær at forandre Kultur opstår i menneskelige samspil Kultur lader sig ikke let måle og klassifi cere Kultur handler om, hvordan grupper af mennesker forstår verden Antropologiske begreber er vigtige for at forstå kultur Antropologi betyder læren om mennesket i bred forstand

13


Download ppt "I de efterfølgende tre teorier er vigtigt at forstå begreberne"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google