Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

SYGEPLEJERSKENS VIRKSOMHEDSFELT Patientens advokat.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "SYGEPLEJERSKENS VIRKSOMHEDSFELT Patientens advokat."— Præsentationens transcript:

1 SYGEPLEJERSKENS VIRKSOMHEDSFELT Patientens advokat

2 PRÆSENTATION  Hvem er jeg.  Sygeplejestuderende i Horsens på modul 5.

3 INDLEDNING  Nu vil vi forsøge at give vores bud på hvad sygepleje er i dag, og hvad den fremtidige sygepleje kommer til at indeholde.  Dette vil vi gøre ved hjælp af: • Orems sygeplejeteori. • At introducere tre hovedpunkter inden for god sygepleje; omsorg, viden og menneskesyn.

4 OREMS SYGEPLEJETEORI  Dorothea Orem – amerikansk sygeplejeteoretiker – 1970’erne.  Når man ikke selv er i stand til at yde tilstrækkelig egenomsorg, er det sygeplejerskens opgave, at: • Støtte og undervise. • Kompensere, helt eller delvist.

5 OMSORG  Omsorg er noget man yder for andre, med et ønske om at hjælpe den anden med at opnå fysisk og psykisk velvære.

6 OMSORG MØDET MED PATIENTEN  I mødet med den anden er det vigtigt at: • Handle respektfuldt. • Udvise empati og sympati. • Handle etisk korrekt. • Skabe en tillidsfuld relation.

7 OMSORG ”DEN PROFESSIONELLE MOR”  Det er vigtigt, at man viser medfølelse, men stadig holder den professionelle distance, så man kan være til hjælp for den anden.  Uniformen skal blive på arbejdspladsen.

8 VIDEN  I sygeplejen indgår både; naturvidenskaben, humanvidenskaben og samfundsvidenskaben.  Som sygeplejerske må man hele tiden udvikle sig, da der konstant kommer ny viden og nye metoder inden for faget.  Det er ikke nok kun at kunne teorien – man skal også kunne udføre den i praksis.

9 VIDEN ”DET FAGLIGE SKØN”  Man bruger det faglige skøn, for at kunne yde individuel sygepleje. • Her benyttes; sanser, intuition, erfaring og viden.  Det faglige skøn skal tillæres gennem erfaring.  Sygeplejersken ser patienten gennem forskellige ”briller”.

10 VIDEN TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE  Sygeplejersken indgår i tæt samarbejde med andre faggrupper i forhold til patienters behandling og pleje.  Hver faggruppe har et kompetenceområde, og disse skal man have viden om og tillid til.  Disse kan være: • Fysioterapeuter. • Ergoterapeuter. • Social- og sundhedsassistenter. • Læger.

11 MENNESKESYN  Sygeplejen skal tage udgangspunkt i patientens livshistorie.  Man skal tage hensyn til patientens kultur. • Normer og værdier.  Autonomi – patienten har ret til selv at bestemme.  Sygepleje er et samarbejde mellem patient og sygeplejerske, hvor patienten er ekspert i eget liv, og sygeplejersken er ekspert på fagområdet.

12 MENNESKESYN ”PATIENTENS ADVOKAT”  Patientens advokat – at handle ud fra patientens bedste interesse.  Magt vs. Autonomi. • Man skal være opmærksom på ikke at misbruge sin magt som sygeplejerske, og hele tiden have patientens autonomi for øje.  Tavshedspligt. • Man skal være opmærksom på hvornår tavshedspligten gælder. • Tavshedspligt forstærker den tillidsfulde relation.

13 SAMMENFATNING  Man skal have et bestemt menneskesyn og en bred viden, for at yde god omsorg og være patientens advokat.

14 FREMTIDENS SYGEPLEJE  I fremtidens sygepleje er det vigtigt stadig at have de før nævne elementer med; omsorg, viden og menneskesyn.  I fremtiden vil støtte, undervisning og motivation af befolkningen ift. sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse være en stor del af sygeplejen. • Dette skal man gøre for at undgå sygdomme og indlæggelser.

15 MULIGHEDER I FREMTIDENS SYGEPLEJE  Vi skal, som sygeplejestuderende, være med til at udbrede teknologien i fremtidens sygepleje.  Teknologien skal være med til at sikre bedst mulig udnyttelse af sundhedsvæsenets ressourcer. • Fx tid og penge.  Vi håber, at teknologiens indtog i sygeplejen vil skabe bedre rammer for individuel sygepleje.

16 ELEMENTER I FREMTIDENS SYGEPLEJE  Telemedicin. • Alle har mulighed for den bedste behandling, uafhængig af geografi. • Nogle patientgrupper kan være ”udlagt” i eget hjem.  Eksempler på telemedicin: • KOL-kuffert. • Sårjournaler. • EKG-diagram fra ambulance til sygehus. • Internet-konsultationer med fagpersoner.

17 ELEMENTER I FREMTIDENS SYGEPLEJE  Robotteknologi: • Visse elementer i plejen kan varetages af robotter.  Eksempler på robotteknologi: • Den automatiske bade-kabine. • Sælen Paro.

18 KONKLUSION  Altså ser vi sygeplejerskens virksomhedsfelt, både nu og i fremtiden, som: • Et fag hvor man yder omsorg for personer, der ikke selv er i stand til at yde omsorg for sig selv. • Man skal have den fornødne viden og et bredt menneskesyn, for at yde god individuel sygepleje. • En konstant udvikling af ny viden og nye metoder.

19  I udviklingen af sygeplejen, og med indførsel af ny teknologi, er det vigtigt,at vi bevarer fokus på den menneskelige relation, som ikke må gå tabt.

20 TAK FORDI I LYTTEDE


Download ppt "SYGEPLEJERSKENS VIRKSOMHEDSFELT Patientens advokat."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google