Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Sygeplejerskens virksomhedsfelt

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Sygeplejerskens virksomhedsfelt"— Præsentationens transcript:

1 Sygeplejerskens virksomhedsfelt
Patientens advokat

2 Præsentation Hvem er jeg. Sygeplejestuderende i Horsens på modul 5.

3 Indledning Nu vil vi forsøge at give vores bud på hvad sygepleje er i dag, og hvad den fremtidige sygepleje kommer til at indeholde. Dette vil vi gøre ved hjælp af: Orems sygeplejeteori. At introducere tre hovedpunkter inden for god sygepleje; omsorg, viden og menneskesyn.

4 Orems sygeplejeteori Dorothea Orem – amerikansk sygeplejeteoretiker – 1970’erne. Når man ikke selv er i stand til at yde tilstrækkelig egenomsorg, er det sygeplejerskens opgave, at: Støtte og undervise. Kompensere, helt eller delvist. Egenomsorg er handlinger man selv tager initiativ til og som er nødvendige for opretholdelse af livet, for at fungere sundt og for personlig udvikling og velvære.

5 Omsorg Omsorg er noget man yder for andre, med et ønske om at hjælpe den anden med at opnå fysisk og psykisk velvære.

6 Omsorg Mødet med patienten
I mødet med den anden er det vigtigt at: Handle respektfuldt. Udvise empati og sympati. Handle etisk korrekt. Skabe en tillidsfuld relation.

7 Omsorg ”Den professionelle mor”
Det er vigtigt, at man viser medfølelse, men stadig holder den professionelle distance, så man kan være til hjælp for den anden. Uniformen skal blive på arbejdspladsen.

8 Viden I sygeplejen indgår både; naturvidenskaben, humanvidenskaben og samfundsvidenskaben. Som sygeplejerske må man hele tiden udvikle sig, da der konstant kommer ny viden og nye metoder inden for faget. Det er ikke nok kun at kunne teorien – man skal også kunne udføre den i praksis.

9 Viden ”Det faglige skøn”
Man bruger det faglige skøn, for at kunne yde individuel sygepleje. Her benyttes; sanser, intuition, erfaring og viden. Det faglige skøn skal tillæres gennem erfaring. Sygeplejersken ser patienten gennem forskellige ”briller”.

10 Viden Tværfagligt samarbejde
Sygeplejersken indgår i tæt samarbejde med andre faggrupper i forhold til patienters behandling og pleje. Hver faggruppe har et kompetenceområde, og disse skal man have viden om og tillid til. Disse kan være: Fysioterapeuter. Ergoterapeuter. Social- og sundhedsassistenter. Læger.

11 Menneskesyn Sygeplejen skal tage udgangspunkt i patientens livshistorie. Man skal tage hensyn til patientens kultur. Normer og værdier. Autonomi – patienten har ret til selv at bestemme. Sygepleje er et samarbejde mellem patient og sygeplejerske, hvor patienten er ekspert i eget liv, og sygeplejersken er ekspert på fagområdet.

12 Menneskesyn ”Patientens advokat”
Patientens advokat – at handle ud fra patientens bedste interesse. Magt vs. Autonomi. Man skal være opmærksom på ikke at misbruge sin magt som sygeplejerske, og hele tiden have patientens autonomi for øje. Tavshedspligt. Man skal være opmærksom på hvornår tavshedspligten gælder. Tavshedspligt forstærker den tillidsfulde relation.

13 Sammenfatning Man skal have et bestemt menneskesyn og en bred viden, for at yde god omsorg og være patientens advokat.

14 Fremtidens sygepleje I fremtidens sygepleje er det vigtigt stadig at have de før nævne elementer med; omsorg, viden og menneskesyn. I fremtiden vil støtte, undervisning og motivation af befolkningen ift. sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse være en stor del af sygeplejen. Dette skal man gøre for at undgå sygdomme og indlæggelser.

15 Muligheder i fremtidens sygepleje
Vi skal, som sygeplejestuderende, være med til at udbrede teknologien i fremtidens sygepleje. Teknologien skal være med til at sikre bedst mulig udnyttelse af sundhedsvæsenets ressourcer. Fx tid og penge. Vi håber, at teknologiens indtog i sygeplejen vil skabe bedre rammer for individuel sygepleje.

16 Elementer i fremtidens sygepleje
Telemedicin. Alle har mulighed for den bedste behandling, uafhængig af geografi. Nogle patientgrupper kan være ”udlagt” i eget hjem. Eksempler på telemedicin: KOL-kuffert. Sårjournaler. EKG-diagram fra ambulance til sygehus. Internet-konsultationer med fagpersoner.

17 Elementer i fremtidens sygepleje
Robotteknologi: Visse elementer i plejen kan varetages af robotter. Eksempler på robotteknologi: Den automatiske bade-kabine. Sælen Paro.

18 Konklusion Altså ser vi sygeplejerskens virksomhedsfelt, både nu og i fremtiden, som: Et fag hvor man yder omsorg for personer, der ikke selv er i stand til at yde omsorg for sig selv. Man skal have den fornødne viden og et bredt menneskesyn, for at yde god individuel sygepleje. En konstant udvikling af ny viden og nye metoder.

19 I udviklingen af sygeplejen, og med indførsel af ny teknologi, er det vigtigt ,at vi bevarer fokus på den menneskelige relation, som ikke må gå tabt.

20 Tak fordi i lyttede


Download ppt "Sygeplejerskens virksomhedsfelt"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google