Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kvalitet Dahlbom & Mathiassen Computers In Context 9. Power.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kvalitet Dahlbom & Mathiassen Computers In Context 9. Power."— Præsentationens transcript:

1 Kvalitet Dahlbom & Mathiassen Computers In Context 9. Power

2 Computere i samfundet  Enhver etableret arbejdsdeling på en arbejdsplads er uløseligt knyttet til anvendelsen af teknologi  Man kan som regel ikke ændre det ene, uden at det påvirker det andet  Forholdet mellem brug af computere og beskæftigelse er komplekst

3 Politiske og moralske spørgsmål  Skal systemudviklere tage stilling til spørgsmål?  Måske / måske ikke  Hvem er brugeren?  Begrebet interessenter er bredere  Spørgsmålet kan kun besvares entydigt, hvis der er konsensus mellem brugerne

4 Ekspert eller politisk individ  Eksperter udvikler deres systemer for en abstrakt og idealiseret bruger  Politiske individer træffer bevidste valg mellem forskellige interesser, som de ønsker at fremme i forbindelse med deres arbejde

5 Computer eksperter  Tilbyder teknisk ekspertise  Forventer at brugerne er klar over, hvad de vil have  Denne forudsætning er tvivlsom

6 Socioteknisk ekspert  Gode systemer og tilfredse brugere forudsætter, at der tages hensyn til sociale forhold  Forudsætter aktiv medvirken fra brugerne  Situationen anses for at være harmonisk  Kompromis eller konsensus anses for at være realistisk muligt

7 Politisk individ  Spørger: Hvem er brugeren egentlig?  Kender vi svaret på dette spørgsmål, kan vi lave et godt system for den pågældende gruppe  Man kan ikke lave et system, som flere grupper af brugere alle vil anse for at være af god kvalitet

8 Politisk bevidst systemudvikler  Udspringer af en skandinavisk akademisk tradition med rødder i 1970’ernes ungdomsoprør  Den traditionelle ekspert anses for at være naiv  Den sociotekniske ekspert anses for at være en hykler

9 Hvordan bliver man, som man bliver  Som regel et produkt af mange faktorer  Man kan forlade sig på sin professionelle erfaring som systemudvikler  Man kan også inddrage teoretisk viden fra forskellige filosoffer  Dette kan være særdeles givtigt selvom filosofferne sjældent skriver direkte om systemudvikling

10 Videnskabelig tænkning  Naturvidenskab er præget af induktion – udvikling af lovmæssigheder på basis af eksempler  Humaniora derimod er præget af fortolkning af data  Socialvidenskab er præget af kritik, som fører til den enkeltes frigørelse

11 Magten  I vores samfund er viden stort set synonymt med magt  Deling af viden er en forudsætning for demokrati  Hvilken rolle spiller det i systemudvikling?

12 Forskellige opfattelser af kvalitet  Et samfund er baseret på tre forskellige organisationsformer: arbejde, sprog og magt  Hvilken, man anser for vigtigst, har afgørende betydning for ens opfattelse af begrebet kvalitet

13 Systemudviklerens roller  Svarende til de tre organisationsformer er der tre roller for systemudvikleren  Engineer  Facilitator  Emancipator

14 Engineer  Opgaven for en engineer er at hjælpe brugerne med at kontrollere teknologien

15 Facilitator  Opgaven er at medvirke til at forøge brugernes kompetencer  Rollen er mere lærerens og problemløserens end ekspertens

16 Emancipator  Udviklingen af computer systemer ses som en mulighed for samtidig at udvikle samfundet og dets sociale organisationer i retning af mere lighed, retfærdighed og demokrati

17 PC’en  De første mikro computere var simple maskiner, som inviterede deres ejere og brugere til at forsøge sig med programmering i Basic  Senere udviklede den sig til en mere brugervenlig PC med masser af standard programpakker til alskens formål  Et fremskridt eller et tilbageskridt?

18 Artefakter har magt  Teknologisk determinisme er teorien om, at en udviklingsteknologi vil have sociale konsekvenser, som vi skal forudse og lære at leve med.  En anden teori ser teknologien som et socialt fænomen, som dannes af det samfund, der skaber den. Teknologien siges at være socialt konstrueret

19 Ansvar  En teknologisk determinist påtager sig som teknologi ekspert et ansvar for de ændringer i folks liv, som systemet medfører  En social konstruktør deler ansvaret med alle, der er involveret i design og brug af teknologien.  Paradoks

20 Teknologisk søvngængeri  Folk har generelt kun lille indflydelse på udviklingen af computer teknologi, og de er ofte afvisende overfor teknologiens muligheder  Computer eksperter tænker ikke meget på de sociale konsekvenser af deres teknologi  Burde ikke være acceptabelt for professionelle systemudviklere

21 Morale  Professionelle systemudviklere bør være bevidste og kritiske i forhold til de grundlæggende betingelser for udførelsen af arbejdet  Det er altid vigtigt at spørge: Hvem er brugeren af systemet? Hvordan og med hvilke midler kan man skabe kvalitet i projektet?

22 Andre kilder  Forfatteren Robert M. Pirsig har begået et par romaner, som med god ret kan siges at indeholde gode anvisninger på, hvordan den filosofiske side af systemudviklingen kan forstås  Zen og kunsten at vedligeholde en motorcykel. En undersøgelse af værdier.  Lila. En undersøgelse af moral.


Download ppt "Kvalitet Dahlbom & Mathiassen Computers In Context 9. Power."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google