Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

1 Professionalisering af vejledningen udfra en gruppeprocesvinkel Del II Lars Peter Jensen Søren Hansen Aalborg Universitet.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "1 Professionalisering af vejledningen udfra en gruppeprocesvinkel Del II Lars Peter Jensen Søren Hansen Aalborg Universitet."— Præsentationens transcript:

1 1 Professionalisering af vejledningen udfra en gruppeprocesvinkel Del II Lars Peter Jensen Søren Hansen Aalborg Universitet

2 2 Program – i dag 9:00 – 12:00Rollespil 12:00 – 13:00Frokost 13:00 – 14:10 Gruppens konflikter: Konflikttyper Konflikter som kilder til en dynamisk projektorganisation Forebyggelse af konflikter Løsning af konflikter Hvad kan vejlederen gøre når der opstår konflikter i projektgruppen ? 14:10 – 14:30Pause 14:30 – 15:10 Hvad er en vejleder ? Om vejledertyper, roller og funktioner 15:10 – 15:45Hvilke spørgsmål er tilbage ? 15:45 – 16:00Evaluering af kurset

3 Gruppens konflikter3 Konflikter kan tappe gruppen for energi Konflikter kan give gruppen ny energi og skabe dynamik i gruppeprocessen Rigtig brugt kan konflikter være afgørende for at accelerere en gruppes indlæring. Vejlederen må arbejde for det sidste

4 Gruppens konflikter4 Konflikter skal tages op – diskuteres. Typiske tegn på, at der er konflikter i gruppen kunne være: Ringe lyst til at gå i dialog, men stor lyst til diskussion. Ingen får tid eller mulighed for at afklare deres kort over verden. Medlemmerne stikker til hinanden og bliver personlige i stedet for at diskutere sagen. Medlemmerne beskylder de andre for ikke at have forstået noget af det hele. Medlemmerne danner kliker.

5 Gruppens konflikter5 Konflikttyper Personkonflikter/kemi. Kommunikations- konflikter. Faglige konflikter. Rollekonflikter. Organisatoriske konflikter. Konflikter om målet. Interessekonflikter. Arbejdsindsats- konflikter. Holdnings- /normkonflikter. Ambitionskonflikter.

6 Gruppens konflikter6 ProfilKarakteristisk adfærdHvad personen retfærdiggør sin adfærd med OmgåelseUndgår konfrontationer. Ignorerer eller viger uden om uenighederne. Benægter, at uenighederne er et problem. Forsøg på at løse dem kunne ødelægge relationerne eller skabe endnu større problemer. TilpasningImødekommende adfærd. Samarbejdsvillig, selv om det sker på bekostning af egne mål Ikke værd at sætte relationer på spil eller skabe almindelig disharmoni. Vinder/taberKonfronterende og aggressiv. Vil vinde for enhver pris. Vil bevise, at man er den bedste. Etisk og professionelt mest korrekt. Kompromis- søgende Vigtigt, at alle parter opnår deres grundlæggende mål og opretholder gode relationer. Ingen person eller ide er perfekt. Der findes mange måder at gøre noget på. Du må give for at få. Problemlø- sende Begge parters behov er le- gitime og vigtige. Stor respekt for den indbyrdes opbakning. Indstillet på samarbejde. Når parterne vil diskutere problemerne åbent, kan man nå løsninger, der er til fælles bedste. Gør store indrømmelser.

7 Gruppens konflikter7 Hvad kan en konflikt bruges til ? Afdække behovet for at diskutere gensidige relationer. Få dig til at forstå, hvad du værdsætter ved andre. Skabe et dybere venskab. Skabe fælles identitet. Udvikle sociale færdigheder og gøre kommunikation lettere. Skabe forandring. Skabe energi til at behandle et problem. Øge involvering og deltagelse.

8 Gruppens konflikter8 Konfliktløsning – en grundmodel Husk: Jo tidligere en konflikt identificeres og tages op i gruppen, jo mindre dramatisk er det. 1.Alle involverede fortæller deres historie og fremlægger deres standpunkt hver for sig. 2.Mægler eller mødeleder formulerer hovedlinierne i konflikten på baggrund af de involveredes fortællinger og standpunkter. 3.Underliggende behov og interesser afdækkes. Hvad er uforeneligt, og hvad er fælles? 4.Løsningsforslag udvikles, evt. gennem brainstorm. Et forslag vælges. 5.Løsningen formuleres som en konkret aftale. 6.Evaluering af processen og den enkeltes tilfredshed med løsningen.

9 Gruppens konflikter9 Evaluering af samarbejdet – jævnligt! Tre grundprincipper for samarbejdsevalueringer: 1. Alle beskriver egne oplevelser af samarbejdet, og hvordan det påvirker egen person. 2. Alle formulerer konkrete ønsker til en forbedring af samarbejdet. 3. Alle udtrykker, hvad de vil bidrage med for at ændre samarbejdet positivt.

10 Gruppens konflikter10 Gruppens konfliktforståelse Hvad skaber problemer eller udløser konflikter i jeres gruppe ? Hvordan løses de typisk ? Hvilken adfærd løser dem ? Hvad er jeres egen konfliktadfærd i sådanne situationer ? Sammenlign og diskuter jeres besvarelser

11 Gruppens konflikter11 Hvad kan vejlederen gøre i forbindelse med konflikter i gruppen ? (Summemøde)

12 Vejledere12 Pause

13 Vejledere13 Vejledningens form - 1 Procesvejledning Ser projektarbejde som erkendelsesproces Vejledning i gruppesamarbejde Igangsættelse af refleksive processer Stille spørgsmål i stedet for at angive løsninger

14 Vejledere14 Vejledningens form - 2 Produktvejledning Fokuserer på faglig viden Sammenhængende projektrapport Løsningsorienteret Produktorienteret (Færdig konstruktion - færdig rapport)

15 Vejledere15 Vejledningens form - 3 Kontrolvejledning Gruppen sættes på prøve Tænker på bedømmelsen Én lang eksamen Interesse for hvad den enkelte studerende kan

16 Vejledere16 Vejledningens form - 4 Laissez-faire vejledning Gruppen får lov at passe sig selv Manglende engagement Overordnede og tilfældige kommentarer Minimalt tidsforbrug

17 Vejledere17 Studerendes mening om GOD vejledning Overblik i kaos Skærer igennem i kritiske situationer Præsenterer ikke løsninger Stiller faciliterende spørgsmål Gruppen styrer selv projektet Vejlederen er vel forberedt og godt informeret

18 Vejledere18 Studerendes mening om DÅRLIG vejledning Vejlederen udtaler sig ikke om gruppens konflikter/interne problemer Vejlederen giver ikke konstruktiv feedback Viser ingen interesse for projektet og/eller de studerende Er dårligt informeret om gruppens arbejde og arbejdsproces Vejlederen ”tager magten” over projektet og de studerendes læreproces

19 Vejledere19 Hvad kan gå galt i samarbejdet ?

20 Vejledere20 Forskellige forventninger Studerendes forventninger Studiets mål Vejledernes forventninger Projektets form og indhold

21 Vejledere21 Undersøgelsens konklusion Undersøgelsen efterlader et indtryk af at studerende og vejledere i nogle tilfælde "går fejl" af hinanden, måske fordi kommunikationen mellem dem ikke fungerer. Det kan have en selvforstærkende effekt hvis en gruppe føler at deres vejleder ikke er interesseret eller kvalificeret og derfor ikke tager kontakt til ham/hende. Det opfatter vejlederen som gruppen ikke vil vejledes hvorefter de får lov at passe sig selv hvilket igen fører til at gruppen for bekræftet deres indtryk af vejlederen. En dårlig cirkel er startet og det kan være svært at komme ud af den.

22 Vejledere22 Diskussionsoplæg til vejlederne Hvilken type vejledning vil du mene er hen- sigtsmæssigt i projektets forskellige faser ? Hvad tror du de studerende forventer af dig ? Hvilke forventninger har du til de studerende i forbindelse med jeres samarbejde ? Hvordan vil du medvirke til at de studerende udvikler en eksperimenterende praksis i forhold til deres – og jeres – samarbejde ?

23 Vejledere23 Typisk vejledningsforløb ProcesProdukt Kontrol

24 Vejledere24 Vejlederfunktioner Faglig konsulent Proces konsulent Gruppemedlem Konfliktløsning/forebyggelse Motivere og skabe engagement Bøddel


Download ppt "1 Professionalisering af vejledningen udfra en gruppeprocesvinkel Del II Lars Peter Jensen Søren Hansen Aalborg Universitet."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google