Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

P0 erfaringsopsamling Program 8.15: Introduktion

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "P0 erfaringsopsamling Program 8.15: Introduktion"— Præsentationens transcript:

1 P0 erfaringsopsamling Program 8.15: Introduktion
9.00: Erfaringsudveksling i tværgrupper 11.00: Poster session i seminarrummet 11.45: Hvordan skriver man en procesanalyse? Efterfølgende skriver grupperne deres P0-procesanalyser, som skal afleveres til storgruppe-sekretæren tirsdag d. 27 september kl !

2 Introduktion HVAD er refleksion? HVORFOR bruge refleksion?
HVORDAN reflekterer man? HVORDAN indgår refleksionen på BÅ? Oplæg til tværgruppearbejde

3 HVAD er refleksion Eksempler på refleksion:
En studerende reflekterer når: han lægger mærke til at der mangler vigtige informationer i en tekst og tænker over hvorfor de mangler og søger de manglende informationer andet steds hun lægger mærke til at der er noget anderledes ved den matematikopgave hun er i gang med at regne i forhold til bogens typeopgaver, identificerer forskellen og ved hvad hun skal gøre anderledes hun ser tilbage på en projekt-tidsplan, som ikke holdt, identificerer de tidskrævende elementer og tager højde for dem i næste tidsplan

4 HVAD er refleksion Eksempler på manglende refleksion:
En studerende reflekterer ikke når: han indsætter tal i en given formel og udregner et resultat hun omformulerer og videregiver en forklaring som hun ikke selv forstår hun beskriver gruppens tids- og ressourceplan for P0-projektet uden at vurdere og kommentere den

5 HVAD er refleksion Gyldendals fremmedordbog:
tilbagekastning (af lyd/lys) overvejelse, betragtning, eftertanke Fra eksemplerne: lægge mærke til tænke over se tilbage på gøre bevidste iagttagelser planlægge på grundlag af erfaringer Refleksion fremmes ofte af HVORFOR spørgsmål

6 HVORFOR bruge refleksion?
Det står i studieordningen og studievejledningen SO, s. 13: Indenfor projektarbejdets faglighed skal den studerende efter P0 have opnået: 3) kendskab til refleksion af egen læreproces SV, s. 13, formål: At opøve de studerendes evne til at reflektere over læreprocessen og generalisere ud fra det eksemplariske i projektenheden. Refleksion er nødvendig for udvikling af metodiske færdigheder Krav til dagens (og morgendagens) ingeniør: fleksibilitet omstillingsevne forandringsparathed Dette opnås ved: bevidstgørelse om læreprocesser, som igen opnås ved: refleksion af læreprocesser

7 HVORDAN reflekterer man?
Fremkalde bevidste iagttagelser ved at stille spørgsmål: HVAD GIK GODT I P0? HVORFOR? HVAD GIK SKIDT I P0? HVORFOR? I HVORFOR spørgsmålene ligger refleksionen Refleksion som værktøj til udvikling og forbedring af metodiske færdigheder kan anvendes indenfor alle fagområder I dag fokuserer vi på refleksion i forhold til jeres læreprocesser indenfor projektarbejdets faglighed

8 HVORDAN reflekterer man?
Test Generalisering Refleksion Erfaringer P0 har givet erfaringer HVORFOR gik det som det gik = refleksion HVORDAN kan jeg/vi gøre det bedre = generalisering Dette testes i P1 og giver nye erfaringer

9 HVORDAN indgår refleksion på basisuddannelsen?
Refleksion er planlagt som en studieaktivitet 3 gange i løbet af basisuddannelsen Resultatet af hver af refleksionerne dokumenteres gennem Procesanalyserne, som sammenlagt dokumenterer progressionen i læreprocessen

10 HVORDAN indgår refleksion på basisuddannelsen?
Der indgår også 3 refleksioner på det enkelte semester (P1 og P2) som støtte til såvel projekt som læreproces

11 Oplæg til tværgruppearbejde
Start med en kort præsentationsrunde: Navn og P0 projekt Lav runder om jeres projektplanlægning og samarbejde (både internt og med vejleder) For hver af runderne stilles spørgsmålene: HVAD er gået godt? og HVORFOR? HVAD er gået skidt? og HVORFOR? Generaliser ud fra 2 og 3 og giv gode råd til P1 projektet (både til medstuderende og vejledere): Det vil vi fortsætte med at gøre Det vil vi gøre anderledes/bedre Det vil vi passe på IKKE at gøre mere Resultaterne af 4 skrives på Flip-over

12 P0 Procesanalysen Forventninger til P0
Beskriv først jeres forventninger til P0. I skal tage alle jeres forventninger til studiet med. Hvordan forløb processen i P0 ? I skal beskrive jeres P0 projektproces så detaljeret som muligt. I må gerne komme ind på alle de aspekter som I finder relevante. I skal komme ind på følgende tre områder: Projektplanlægning og projektstyring Samarbejdet i gruppen Samarbejdet med vejlederen Det er vigtigt at I venter med at analysere jeres erfaringer til efter at I er færdige med alle beskrivelserne !

13 P0 Procesanalysen Projektplanlægning
Ø Har alle i gruppen samme opfattelse af hvad projektplanlægning er ? Find ud af det. Ø Har I haft en projektleder i gruppen ? Hvorfor/Hvorfor ikke ? Ø Hvilke opgaver har projektledelsen i jeres projektorganisation ? (F.eks. tidsplanlægning - ressourcefordeling - uddelegering af opgaver – motivering – kontakt udadtil - andet) Ø Hvordan udføres de opgaver i jeres organisation ? Samarbejdet i gruppen Ø Efter hvilke kriterier fordeler I arbejdsopgaverne mellem jer ? Ø Har I en samarbejdskontrakt ? Hvorfor/Hvorfor ikke ? Ø Hvor tit holder I møder ? - hvad hvis I kommer for sent/ikke kommer? Ø Har I talt om jeres forventninger til hinanden ? F.eks. om hvad I ville lære i P0 og hvilken arbejdsindsats I forventer af hinanden ? Ø Hvordan er kommunikationen i jeres gruppe ? Er der nogle der taler hele tiden ? Er der nogen der aldrig siger noget ? Bruger gruppen uforholdsvis lang tid på diskussionerne ? Hvorfor ?

14 P0 Procesanalysen Samarbejdet med vejlederen
Ø Hvordan forbereder I møder med jeres vejleder ? Ø Hvilken type respons ønsker I fra vejlederen ? Ø Har I en samarbejdsaftale med jeres vejleder ? Hvilke forventninger vil I stille til jeres vejledere i P1 ? (Husk at I får to vejledere i P1) Analysen Udfra jeres beskrivelse skal I fremhæve hvad I opfatter som henholdsvis gode og dårlige erfaringer – og ikke mindst HVORFOR ? Gode erfaringer: Dårlige erfaringer: 1. Vi havde det sjovt 1. Tidsplanen holdt ikke 2. Osv Osv. For hver af de dårlige erfaringer skal I komme med forslag til hvordan I vil håndtere dem anderledes i P1 sådan at de bliver til gode erfaringer.

15 Strukturen i P0 procesanalysen
· Projektplanlægning Til hvert punkt I tager op (F.eks. Hvilke opgaver har projektledelsen i jeres projektorganisation ?) ü Beskriv jeres forventninger til dette punkt (hvis I havde nogle) ü Redegør for jeres analyse - Gode erfaringer – HVORFOR ? - Dårlige erfaringer – HVORFOR ? - Forslag til KONSTRUKTIVE ændringer i forhold til de dårlige erfaringer. · Samarbejdet i gruppen ü Samme struktur · Samarbejdet med vejlederen En P0 procesanalyse fylder typisk fra 3 – 5 sider.

16 Eksempler på konstruktive udsagn:
”Vores vejleder har vi ikke haft så meget kontakt med som forventet. Her vil vi næste gang sørge for at få afklaret, hvad vi kan forvente af ham, og sørge for at udsende dagsordener til møderne i god tid.” ”Vi fik alt for travlt til sidst. I P1 vil vi derfor prøve at lave en tidsplan med deadlines undervejs så de travle perioder fordeles mere”

17 IKKE konstruktive udsagn er fx:
”Det var et problem at vores vejleder skulle på ferie i vores projektperiode.” ”Vi fik alt for travlt til sidst. I P1 vil vi derfor komme tidligere i gang” ”Vi havde et gruppemedlem, som ikke lavede noget. Det gav en del frustrationer.” ”Nogle gruppemedlemmer blev sure, når deres arbejdsblade blev kritiseret.”


Download ppt "P0 erfaringsopsamling Program 8.15: Introduktion"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google