Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Når det at vejlede handler om andet end det faglige Søren Hansen Aalborg Universitet At vejlede i projektprocessen; med fokus på problemformulering, problemanalyse.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Når det at vejlede handler om andet end det faglige Søren Hansen Aalborg Universitet At vejlede i projektprocessen; med fokus på problemformulering, problemanalyse."— Præsentationens transcript:

1 Når det at vejlede handler om andet end det faglige Søren Hansen Aalborg Universitet At vejlede i projektprocessen; med fokus på problemformulering, problemanalyse og problemløsning Vejlederens muligheder for at deltage i gruppeprocessen: Hvordan de studerende planlægger og styrer projektet, hvordan de organiserer sig internt, om projektledelse, mødeafholdelse, gruppens interne kommunikationsform, rollefordeling osv.

2 Vejledningens typologi. Produktvejledning Procesvejledning Kontrolvejledning

3 Typisk vejledningsforløb ProcesProdukt Kontrol

4 ProblemformuleringProblemløsning Ingeniøren som problemløser Problemanalyse

5 Projektforslag (2.semester) Monitorering af vitalparametre på hospitalsafdeling Problemerne med monitorering er omfattende bl.a. p.g.a. problemer med kompabilitet apparaterne imellem

6 Projekt om fejlalarmer på afdeling 103 (intensiv) Studerende opsøger selv problemstillingen Problemstillingen analyseres gennem interviews og spørgeskema undersøgelser Hvorfor opstår fejlalarmer ? Hvordan kan antallet af fejlalarmer nedsættes ? Et teknisk aspekt identificeres og søges løst (dataoverførelse og databehandling ifm konstruktion af en “intelligent” alarm til pulsoxymeter)

7 Hvordan sikre vejlederen at de studerende lærer “det rigtige” ? Vejlederen er “på gyngende grund” i det problemorienterede projekt. Anvendelse af det eksemplariske princip ift studieordningens målsætning. Vejlederen skal have overblik over den generelle lærdom de studerende skal have gennem et konkret projekt

8 Vejlederfunktioner Faglig konsulent Proces konsulent Gruppemedlem Konfliktløsning/forebyggelse Motivere og skabe engagement Bøddel

9 Udvikling af de studerendes projektmedarbejderkvalifikationer Projekt -styring -planlæggelse -ledelse Kommunikation Samarbejde (roller – formelle og uformelle) Refleksion af egen læreproces Strukturering af projekt og rapport

10 Deltag i projektprocessen ved at stille spørgsmål til den  Har I en projektleder i gruppen ? Hvorfor/Hvorfor ikke ?  Hvordan er jeres projektledelse organiseret ?  Hvilke opgaver har projektledelsen i jeres projektorganisation ? (F.eks. tidsplanlægning - ressourcefordeling - uddelegering af opgaver – motivering – kontakt udadtil - andet)  Hvordan er de opgaver organiseret ?  Hvilke projektplaner har I anvendt og til hvad ?  Hvad er jeres erfaringer med projektplanerne ?  Hvilke eksperimenter har I gennemført mht. projektplanlægning og styring ?  Hvilke erfaringer har eksperimenterne givet jer ?  Hvad vil I foreslå til planlægning og styring af et projekt fremover?

11 Processpørgsmål til de studerende  Efter hvilke kriterier fordeler I arbejdsopgaverne mellem jer ?  Har I en samarbejdsaftale (mundtlig / skriftlig ) ? Hvorfor/Hvorfor ikke ?  Hvor tit holder I møder ? - Hvad hvis I kommer for sent/ikke kommer?  Hvordan afvikles møderne ? (mødeleder ? - runde om bordet ? Andet ?)  Har I talt om jeres forventninger til hinanden ? (F.eks. om hvad der motiverer jer, ambitionsniveau, social deltagelse ???)  Hvordan er kommunikationen i jeres gruppe ? Er der nogle der taler hele tiden ? Er der nogen der aldrig siger noget ? Bruger gruppen uforholdsvis lang tid på diskussionerne ? Hvorfor ?  Hvordan har I arbejdet med at motivere hinanden i arbejdet ?

12 Spørgsmål fra EIT Hvilke erfaringer og meninger har du med/om brug af IT til at understøtte projektarbejdet, vejledningen og de studerendes studium i det hele taget? Jeg tænker her specielt på kommunikationsredskaber, såsom e-mail og diskussionsfora og software til projektstyring og tidsplanlægning,f.eks. Microsoft Project. Hvordan danner man grupper? Hvor aktiv skal vejlederen være i forbindelse med gruppedannelsen. Hvad gør vejlederen når der er enkelte "sorte får" tilbage der ikke kan finde nogen gruppe, Hvad gør man med omgængere skal de blot have deres egene "dumme" gruppe eller skal de tvinges ind i velfungerende grupper? Kan alle blive en god projektvejleder? Hvad skal der til efter din mening?

13 Pause

14 Forslag til diskussion I hvilken grad skal vejlederne på EIT vejlede i gruppeprocessen og hvordan gribes det an ? Hvordan kan procesvejledningen styrkes på EIT ift de nuværende projektforløb ? (Kondicomputer og TVP4 – PacMac) Kan projekterne gøres mere åbne ? Hvad får de studerende ud af det ? Hvilke spørgsmål melder sig som styrende for den fortsatte udvikling på EIT og hvordan skal der arbejdes videre med dem ? Andre spørgsmål ?


Download ppt "Når det at vejlede handler om andet end det faglige Søren Hansen Aalborg Universitet At vejlede i projektprocessen; med fokus på problemformulering, problemanalyse."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google