Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

1 Vejledning i projektarbejde Søren Hansen Aalborg Universitet.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "1 Vejledning i projektarbejde Søren Hansen Aalborg Universitet."— Præsentationens transcript:

1 1 Vejledning i projektarbejde Søren Hansen Aalborg Universitet

2 2 Mandag, d. 9 december 9:00 - 9:30  Indkvartering og kaffe. 9:30 - 12.00  Oplæg om problemorientering versus disciplinorientering i projektarbejde.  Diskussion i grupper hvor eksempler på problemformuleringer diskuteres ift oplæg.  Diskussion i plenum 12:00 - 13:00  Frokost 13:00 - 16:00  Præsentation af vejledningstypologi  Oplæg om vejledningsfunktionen  Rollespil om vejledningsfunktionen ifm "problemgrupper"  Diskussion i plenum 16:00 - 18:00 Diskussion omkring emnet "Modstrid i vejledning". 18:30 Middag ? Blindsmagning af rødvin ved PA.

3 3 Historien om manden der ikke ville komme for sent på arbejde

4 4 Hvad har døde katte og punkterede cykler at gøre med problemorienteret projektarbejde ? (Summemøde)

5 5 Projektarbejde som erkendelsesproces 1. Finder ud af der er noget man ikke ved. 2. Formulering af praktisk problem. (Hvordan ?) 3. Formulering af teoretisk(e) problem(er) (Hvorfor ?) 4. Metode valg 5. Teori valg 6. Evt. løsning af praktisk problem.

6 6 Hvem gør hvad ? - i erkendelsesprocessen Hvem formulerer problemstillingen ? (praktiske og teoretiske spørgsmål) Hvem strukturerer projektet ? Hvem finder og fordøjer relevante teorier og metoder ? “Det er den der arbejder der lære noget” Steen Larsen

7 7 Gruppearbejde Læs de uddelte ”problemformuleringer” Diskuter dem først som grundlag for en ”erkendelsesproces” – Identificere teoretiske og praktiske problemer ? Hvad kunne de evt. være ? Diskuter derefter ”arbejdsdelingen” mellem studerende og vejleder for projektet. Passer modellen overhoved til uddannelsen ?

8 8 Hvordan sikre vejlederen at de studerende lærer “det rigtige” ? (Summemøde)

9 9 Kernefaglighed og Eksemplaritet Princippet om eksemplaritet i projektpædagogikken Hvad er kernefagligheden for semesteret ? Hvilke problemstillinger sætter rammer for projekter der er eksemplariske for kernefagligheden ? Hvordan får vi de studerende til at ”opdage” og føle ejerskab for projektet ?

10 10 Middag til 13:00 Deadline is deadline !

11 11 Vejledningens form 1. Produktvejledning Procesvejledning Laissez-faire vejledning Kontrolvejledning

12 12 Vejledningens form 2. Produktvejledning Fokuserer på faglig viden Sammenhængende projektrapport Løsningsorienteret Produktorienteret (Færdig konstruktion - Færdig rapport)

13 13 Vejledningens form 3. Procesvejledning Ser projektarbejde som erkendelsesproces Vejledning i gruppesamarbejde Igangsættelse af refleksive processer Stille spørgsmål i stedet for at angive løsninger

14 14 Vejledningens form 4. Laissez-faire vejledning Gruppen får lov at passe sig selv Manglende engagement Overordnede og tilfældige kommentarer Minimalt tidsforbrug

15 15 Vejledningens form 5. Kontrolvejledning Gruppen sættes på prøve Tænker på bedømmelsen Én lang eksamen Interesse for hvad den enkelte studerende kan

16 16 Hvilken type vejledning “passer” bedst til de enkelte faser i erkendelsesprocessen ? (Summemøde)

17 17 Vejlederfunktioner Faglig konsulent Proces konsulent Gruppemedlem Konfliktløsning/forebyggelse Motivere og skabe engagement Bøddel

18 Udvikling af de studerendes projektmedarbejderkvalifikatio ner Kommunikation Samarbejde Refleksion af egen læreproces Projekt -styring -planlæggelse -ledelse Strukturering af projekt og rapport

19 19 Hvornår lærer de studerende noget i det problemorienterede projektarbejde ? Når de undlader at svinge med døde katte Når projektet forløber som den studerendes erkendelsesproces Når projektet er eksemplarisk for semesterets kernefaglighed Når vejledningen er eksemplarisk og reflekterende Når udvikling af de studerendes projektmedarbejderkvalifikationer tages med i vejledningen Når de gensidige forventninger mellem vejleder og studerende bliver indfriet

20 20 Jeg tror på At studerende lærer bedst gennem egne erfaringer At godt projektarbejde er reflekterende og eksperimenterende At vejlederen har nøglen til gruppens succes

21 21 Konstruktivistisk tilgang til vejledning Erfaringsdannelse Deltag Refleksion over erfaringer Facilliter Generalisering og teoretisering Kurser / Input Afprøvning af teorier og ideer Sæt i gang

22 22 En vejledningsmodel Presenter ”Faglig” vejledning Evaluer et fokus med timeouts

23 23 Pause Access denied O.k., and now you‘ll do exactly what I‘m telling you !

24 24 Rollespil om vejledning Vejledning af ”problemgrupper”


Download ppt "1 Vejledning i projektarbejde Søren Hansen Aalborg Universitet."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google