Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Vejledning i projektarbejde

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Vejledning i projektarbejde"— Præsentationens transcript:

1 Vejledning i projektarbejde
Søren Hansen Aalborg Universitet

2 Mandag, d. 9 december 9:00 - 9:30 · Indkvartering og kaffe.
9:00 - 9:30 ·        Indkvartering og kaffe. 9: ·        Oplæg om problemorientering versus disciplinorientering i projektarbejde. ·        Diskussion i grupper hvor eksempler på problemformuleringer diskuteres ift oplæg. ·        Diskussion i plenum 12: :00 ·        Frokost 13: :00 ·        Præsentation af vejledningstypologi ·        Oplæg om vejledningsfunktionen ·        Rollespil om vejledningsfunktionen ifm "problemgrupper" 16: :00 Diskussion omkring emnet "Modstrid i vejledning". 18:30 Middag ? Blindsmagning af rødvin ved PA.

3 Historien om manden der ikke ville komme for sent på arbejde

4 Hvad har døde katte og punkterede cykler at gøre med problemorienteret projektarbejde ? (Summemøde)

5 Projektarbejde som erkendelsesproces
1. Finder ud af der er noget man ikke ved. 2. Formulering af praktisk problem. (Hvordan ?) 3. Formulering af teoretisk(e) problem(er) (Hvorfor ?) 4. Metode valg 5. Teori valg 6. Evt. løsning af praktisk problem.

6 Hvem gør hvad ? - i erkendelsesprocessen
Hvem formulerer problemstillingen ? (praktiske og teoretiske spørgsmål) Hvem strukturerer projektet ? Hvem finder og fordøjer relevante teorier og metoder ? “Det er den der arbejder der lære noget” Steen Larsen

7 Gruppearbejde Læs de uddelte ”problemformuleringer”
Diskuter dem først som grundlag for en ”erkendelsesproces” – Identificere teoretiske og praktiske problemer ? Hvad kunne de evt. være ? Diskuter derefter ”arbejdsdelingen” mellem studerende og vejleder for projektet. Passer modellen overhoved til uddannelsen ?

8 Hvordan sikre vejlederen at de studerende lærer “det rigtige”
Hvordan sikre vejlederen at de studerende lærer “det rigtige” ? (Summemøde)

9 Kernefaglighed og Eksemplaritet
Princippet om eksemplaritet i projektpædagogikken Hvad er kernefagligheden for semesteret ? Hvilke problemstillinger sætter rammer for projekter der er eksemplariske for kernefagligheden ? Hvordan får vi de studerende til at ”opdage” og føle ejerskab for projektet ?

10 Middag til 13:00 Deadline is deadline !

11 Vejledningens form 1. Produktvejledning Procesvejledning
Laissez-faire vejledning Kontrolvejledning

12 Vejledningens form 2. Produktvejledning Fokuserer på faglig viden
Sammenhængende projektrapport Løsningsorienteret Produktorienteret (Færdig konstruktion - Færdig rapport)

13 Vejledningens form 3. Procesvejledning
Ser projektarbejde som erkendelsesproces Vejledning i gruppesamarbejde Igangsættelse af refleksive processer Stille spørgsmål i stedet for at angive løsninger

14 Vejledningens form 4. Laissez-faire vejledning
Gruppen får lov at passe sig selv Manglende engagement Overordnede og tilfældige kommentarer Minimalt tidsforbrug

15 Vejledningens form 5. Kontrolvejledning Gruppen sættes på prøve
Tænker på bedømmelsen Én lang eksamen Interesse for hvad den enkelte studerende kan

16 Hvilken type vejledning “passer” bedst til de enkelte faser i erkendelsesprocessen ? (Summemøde)

17 Vejlederfunktioner Faglig konsulent Proces konsulent Gruppemedlem
Konfliktløsning/forebyggelse Motivere og skabe engagement Bøddel

18 Udvikling af de studerendes projektmedarbejderkvalifikationer
Kommunikation Samarbejde Refleksion af egen læreproces Projekt -styring -planlæggelse -ledelse Strukturering af projekt og rapport Formålet med projektet har været at forske i hvordan ingeniørstuderende kan kvalificeres til deltagelse i en projektorganisation. PMK defineres som det der skal til for at kunne fungere i en projektorganisation Der er tale om fokuspunkter - IKKE en udtømmende liste Gennemgå kort hvad jeg mener med de enkelte punkter

19 Når de undlader at svinge med døde katte
Hvornår lærer de studerende noget i det problemorienterede projektarbejde ? Når de undlader at svinge med døde katte Når projektet forløber som den studerendes erkendelsesproces Når projektet er eksemplarisk for semesterets kernefaglighed Når vejledningen er eksemplarisk og reflekterende Når udvikling af de studerendes projektmedarbejderkvalifikationer tages med i vejledningen Når de gensidige forventninger mellem vejleder og studerende bliver indfriet

20 Jeg tror på At studerende lærer bedst gennem egne erfaringer
At godt projektarbejde er reflekterende og eksperimenterende At vejlederen har nøglen til gruppens succes

21 Konstruktivistisk tilgang til vejledning
Erfaringsdannelse Deltag Refleksion over erfaringer Facilliter Afprøvning af teorier og ideer Sæt i gang Generalisering og teoretisering Kurser / Input

22 En vejledningsmodel Presenter ”Faglig” vejledning Evaluer
et fokus med timeouts

23 exactly what I‘m telling you !
Pause O.k., and now you‘ll do exactly what I‘m telling you ! Access denied

24 Rollespil om vejledning
Vejledning af ”problemgrupper”


Download ppt "Vejledning i projektarbejde"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google