Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Akutte medicinske tilstande SATS – Den Akutte patient.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Akutte medicinske tilstande SATS – Den Akutte patient."— Præsentationens transcript:

1 Akutte medicinske tilstande SATS – Den Akutte patient

2 Anafylaksi Type 1 – IgE-medieret histamin-frigørelse Systemisk potentielt livstruende reaktion SymptomerBehandling Fjern Allergen om muligt! Inj. Adrenalin 0,3-0,5mg i.m Ilt og i.v væske Inj. Tavegyl® 2mg i.v Inj. Solu-Medrol® 80mg i.v Inh. Bricanyl p.n A: B: C: D: E: A: Hæshed, stridor, B: Bronkospasme, hurtig RF, lav sat C: lavt BT, takykardi, koldsved D:”dommedagsfornemmelse” angst/konfusion/bevidsthedstab E: urticaria/udslæt, kløe, flushing, rhinitis, kvalme, opkast, diarre

3 Astma Lokal inflammatorisk reaktion i lunger Typisk allergi-komponent Potentielt livstruende forværring SymptomerBehandling Typisk hurtigt indsættende dyspnø A: Frie luftveje B: Bronkospasme, norm Sat, Hurtig RF, ABG m. hyperventilation CAVE normal pCO 2 C: Takykard, højt BT, klam. D: Vågen og klar E: evt. Forhøjet tp. Ilt Inh. Bricanyl/ipramol i store mængder Inj. Solu-Medrol® 80mg iv. Anæstesiassistance hvis pCO 2 er normal/forhøjet Overvej Magnesium i.v PF>80% før udskrivelse

4 KOL in Exa kronisk inflammation i lungerne Typisk hos rygere eller personer udsat for meget røg. SymptomerBehandling Ilt til Sat 88-92% Inh. Ipramol i store mængder Inj. Solu-Medrol® 80mg iv. Overvej NIV hvis pH<7,35 pCO 2 >6,0 efter ca 1 times behandling. Overvej AB v. påvirket CRP eller øget ekspektoration Husk dyrkning Hurtigt indsættende dyspnø A: Frie luftveje B: Bronkospasme, lav Sat, Hurtig RF, ABG:  pH,  pO 2  pCO 2 –  HCO 3 /BE C: Takykard, højt BT, klam. D: Vågen og klar E: evt. Forhøjet tp.

5 AKS Akut myokardieiskæmi med eller uden EKG forandringer SymptomerBehandling Morfin p.n Oxygen(Ilt) Nitroglycerin sublingualt Tbl. ASA 300mg tygges Tbl Ticagrelor ( Brilique ®) 180mg Brystsmerter………… CAVE diabetikere og kvinder A: Frie luftveje B: normal sat, høj RF, norm ABG C: Takykard, højt/lavt BT, klam. EKG-12- ST-elevation/depression Eller intet. D: angste og forpinte Brilique ≈ efient ≈ ≈ plavix

6 ST-Elevations Myokardie Infarkt - STEMI MONA+ Hvis debut <12timer Primær PCI - Percutaneus Coronary Intervention 10.000 IE ufraktioneret heparin før transport (Næsten) altid lægefølge grundet risiko for arytmier Fibrinolyse hvis transporttid overskrider 2 timer Behandling

7 Non ST-Elevations Myokardie Infarkt – Non STEMI Eller Ustabil Angina Pectoris MONA+ Fondaparinux ( Arixtra ®) 2,5mg s.c – med mindre INR > 2!!– med mindre INR > 2!! Betablokker hvis BT >100mg systolisk - ikke ved 2.-3. AV-blok Altid lægefølge til afd. grundet risiko for arytmier Behandling

8 Atrieflimmer DC-konvertering hvis debut <48timer eller vital indikation evt Amiodaron 150-300mg som medicinsk konvertering Digitalisering med digoxin Behandling

9 3° AV-Blok Atropin 0,5mg i.v op til 3mg Perkutan pacing – Obs capture også på puls Isoprenalininfusion 0,02-0,2/μg/kg/min Temporær/Permanent pacemaker afhængig af årsag Behandling (bradykardi generelt)

10 Cardio.dk

11 Sepsis SIRS + mistænkt infektion Livstruende systemisk tilstand KriterierBehandling RF > 20/min eller pCO2 <4,3 Puls > 90 Tp 38,0C Leukocytter 12 Svær sepsis hvis svigt af et organsystem. Shock hvis BT <90mmHg trods væske eller laktat >4 Fokusjagt/sanering Bredspektret AB e.g.: Tazocin 4g x 3 i.v + Metronidazol 1g i.v + Evt. Gentamycin 5mg/kg Væske 30mL/kg de første timer ALDRIG Kolloid Inotropi og intensiv terapi ved behandlingssvigt SIRS

12 Early goal directed terapy Systolisk BT > 90 mmHg eller MAP> 65 mmHg. Timediurese > 0,5 ml/kg/time. Normalisering af metabolisk acidose (BE -2 til +2). Laktat < 2,0 mmol/l. PaO2 > 9 kPa, saturation >92 %. Hæmatocrit > 0.3, hvis indenfor 6 timer debut. Hvis CVK: Central venøs iltmætning (Scvo2 ) > 70% CVP: 4-9 mmhg Survivingsepsis.org

13 Bevidshedspåvirkning Kompleks tilstand med mange differentialdiagnoser SymptomerBehandling ABC normal eller med truet A/ lav RF/Lav Sat Grundig D-gennemgang med Fokus på lateralisering og pupilforhold Tænk differentialdiagnoser Forgiftninger, thrombe/blødning Metabolisk eller kramper Memo:MIDAS (metab., Inf.,drugs,alc, stroke) Sikring af ABC Intubation hvis usikkert A/GCS<9 Stesolid 5-10 mg i.v ved kramper Evt. Fosphenytoin 15mg/kg Meningitis Dexamethason 10mg Ampicillin 2g, Ceftriaxon 4g Antidoter – Naloxone 0,4mg Flumazenil 0,3mg i.v CAVE misbrug

14 Giftlinien Bispebjerg Hospital 3531 5555

15 Hypo Endokrin og elektrolytdeficit Addisons krise Akut binyrebarkinsufficiens Hypovolæme, mavesmerter, hyponatriæmi og hyperkalæmi, evt hypoglykæmi IV Glukocorticoid – masser af i.v væske Hypocalcæmi Muskelstivhed, EKG forandringer (QT forlængelse) Og til sidst kramper i.v Calciumchlorid 10mL 0,5mmol/mL = 5mmol Hypokaliæmi Tænk diuretika eller metabolisk. Muskelslaphed, EKG forandringer <3,0mmol/L opstart behandling <2,0mmol/L bør der telemetreres P.O kalium /i.v. kalium væsker Hyponatriæmi mange neurologiske komplikationer må ikke korrigeres for hurtigt pga risiko for Cerebral Pontin Myelinose Kronisk = 0,5mmol/L/t Akut = 1,0mmol/L/t

16 Hyper Endokrin og elektrolytdeficit Diabetisk ketoacidose Type 1 diabetikere – debut eler infektion Højt BS, Ketoner i urin/blod, metabolisk acidose svært dehydrede, hyperventilerende, comatøse insulin 0,1IE/kg iv + IM, NaCl og evt. KaNaCl. Hyperkaliæmi Nyreinsufficiens, iatrogent, endokrint muskelslaphed, EKG forandringer (breddeøgede komplekser, T-takker) >5,7mmol - Resonium 30g po eller rektalt Glucose insulin (500mL 10% glucose/20IE insulin) over 30min >6,5 m EKG el. >7 suppler m. 10mL (5mmol) Calciumchlorid langsomt iv. Hypernatriæmi typisk dehydrering eller mange natriumholdige væsker Langsomt rehydrering med isotont glucose, vand po max fald på 0,5mmol/L/t CAVE hjerneødem

17


Download ppt "Akutte medicinske tilstande SATS – Den Akutte patient."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google