Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Akutte medicinske tilstande SATS – Den Akutte patient.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Akutte medicinske tilstande SATS – Den Akutte patient."— Præsentationens transcript:

1 Akutte medicinske tilstande SATS – Den Akutte patient

2 Anafylaksi Type 1 – IgE-medieret histamin-frigørelse Systemisk potentielt livstruende reaktion SymptomerBehandling Fjern Allergen om muligt! Inj. Adrenalin 0,3-0,5mg i.m Ilt og i.v væske Inj. Tavegyl® 2mg i.v Inj. Solu-Medrol® 80mg i.v Inh. Bricanyl p.n A: B: C: D: E: A: Hæshed, stridor, B: Bronkospasme, hurtig RF, lav sat C: lavt BT, takykardi, koldsved D:”dommedagsfornemmelse” angst/konfusion/bevidsthedstab E: urticaria/udslæt, kløe, flushing, rhinitis, kvalme, opkast, diarre

3 Astma Lokal inflammatorisk reaktion i lunger Typisk allergi-komponent Potentielt livstruende forværring SymptomerBehandling Typisk hurtigt indsættende dyspnø A: Frie luftveje B: Bronkospasme, norm Sat, Hurtig RF, ABG m. hyperventilation CAVE normal pCO 2 C: Takykard, højt BT, klam. D: Vågen og klar E: evt. Forhøjet tp. Ilt Inh. Bricanyl/ipramol i store mængder Inj. Solu-Medrol® 80mg iv. Anæstesiassistance hvis pCO 2 er normal/forhøjet Overvej Magnesium i.v PF>80% før udskrivelse

4 KOL in Exa kronisk inflammation i lungerne Typisk hos rygere eller personer udsat for meget røg. SymptomerBehandling Ilt til Sat 88-92% Inh. Ipramol i store mængder Inj. Solu-Medrol® 80mg iv. Overvej NIV hvis pH<7,35 pCO 2 >6,0 efter ca 1 times behandling. Overvej AB v. påvirket CRP eller øget ekspektoration Husk dyrkning Hurtigt indsættende dyspnø A: Frie luftveje B: Bronkospasme, lav Sat, Hurtig RF, ABG:  pH,  pO 2  pCO 2 –  HCO 3 /BE C: Takykard, højt BT, klam. D: Vågen og klar E: evt. Forhøjet tp.

5 AKS Akut myokardieiskæmi med eller uden EKG forandringer SymptomerBehandling Morfin p.n Oxygen(Ilt) Nitroglycerin sublingualt Tbl. ASA 300mg tygges Tbl Ticagrelor ( Brilique ®) 180mg Brystsmerter………… CAVE diabetikere og kvinder A: Frie luftveje B: normal sat, høj RF, norm ABG C: Takykard, højt/lavt BT, klam. EKG-12- ST-elevation/depression Eller intet. D: angste og forpinte Brilique ≈ efient ≈ ≈ plavix

6 ST-Elevations Myokardie Infarkt - STEMI MONA+ Hvis debut <12timer Primær PCI - Percutaneus Coronary Intervention IE ufraktioneret heparin før transport (Næsten) altid lægefølge grundet risiko for arytmier Fibrinolyse hvis transporttid overskrider 2 timer Behandling

7 Non ST-Elevations Myokardie Infarkt – Non STEMI Eller Ustabil Angina Pectoris MONA+ Fondaparinux ( Arixtra ®) 2,5mg s.c – med mindre INR > 2!!– med mindre INR > 2!! Betablokker hvis BT >100mg systolisk - ikke ved AV-blok Altid lægefølge til afd. grundet risiko for arytmier Behandling

8 Atrieflimmer DC-konvertering hvis debut <48timer eller vital indikation evt Amiodaron mg som medicinsk konvertering Digitalisering med digoxin Behandling

9 3° AV-Blok Atropin 0,5mg i.v op til 3mg Perkutan pacing – Obs capture også på puls Isoprenalininfusion 0,02-0,2/μg/kg/min Temporær/Permanent pacemaker afhængig af årsag Behandling (bradykardi generelt)

10 Cardio.dk

11 Sepsis SIRS + mistænkt infektion Livstruende systemisk tilstand KriterierBehandling RF > 20/min eller pCO2 <4,3 Puls > 90 Tp 38,0C Leukocytter 12 Svær sepsis hvis svigt af et organsystem. Shock hvis BT <90mmHg trods væske eller laktat >4 Fokusjagt/sanering Bredspektret AB e.g.: Tazocin 4g x 3 i.v + Metronidazol 1g i.v + Evt. Gentamycin 5mg/kg Væske 30mL/kg de første timer ALDRIG Kolloid Inotropi og intensiv terapi ved behandlingssvigt SIRS

12 Early goal directed terapy Systolisk BT > 90 mmHg eller MAP> 65 mmHg. Timediurese > 0,5 ml/kg/time. Normalisering af metabolisk acidose (BE -2 til +2). Laktat < 2,0 mmol/l. PaO2 > 9 kPa, saturation >92 %. Hæmatocrit > 0.3, hvis indenfor 6 timer debut. Hvis CVK: Central venøs iltmætning (Scvo2 ) > 70% CVP: 4-9 mmhg Survivingsepsis.org

13 Bevidshedspåvirkning Kompleks tilstand med mange differentialdiagnoser SymptomerBehandling ABC normal eller med truet A/ lav RF/Lav Sat Grundig D-gennemgang med Fokus på lateralisering og pupilforhold Tænk differentialdiagnoser Forgiftninger, thrombe/blødning Metabolisk eller kramper Memo:MIDAS (metab., Inf.,drugs,alc, stroke) Sikring af ABC Intubation hvis usikkert A/GCS<9 Stesolid 5-10 mg i.v ved kramper Evt. Fosphenytoin 15mg/kg Meningitis Dexamethason 10mg Ampicillin 2g, Ceftriaxon 4g Antidoter – Naloxone 0,4mg Flumazenil 0,3mg i.v CAVE misbrug

14 Giftlinien Bispebjerg Hospital

15 Hypo Endokrin og elektrolytdeficit Addisons krise Akut binyrebarkinsufficiens Hypovolæme, mavesmerter, hyponatriæmi og hyperkalæmi, evt hypoglykæmi IV Glukocorticoid – masser af i.v væske Hypocalcæmi Muskelstivhed, EKG forandringer (QT forlængelse) Og til sidst kramper i.v Calciumchlorid 10mL 0,5mmol/mL = 5mmol Hypokaliæmi Tænk diuretika eller metabolisk. Muskelslaphed, EKG forandringer <3,0mmol/L opstart behandling <2,0mmol/L bør der telemetreres P.O kalium /i.v. kalium væsker Hyponatriæmi mange neurologiske komplikationer må ikke korrigeres for hurtigt pga risiko for Cerebral Pontin Myelinose Kronisk = 0,5mmol/L/t Akut = 1,0mmol/L/t

16 Hyper Endokrin og elektrolytdeficit Diabetisk ketoacidose Type 1 diabetikere – debut eler infektion Højt BS, Ketoner i urin/blod, metabolisk acidose svært dehydrede, hyperventilerende, comatøse insulin 0,1IE/kg iv + IM, NaCl og evt. KaNaCl. Hyperkaliæmi Nyreinsufficiens, iatrogent, endokrint muskelslaphed, EKG forandringer (breddeøgede komplekser, T-takker) >5,7mmol - Resonium 30g po eller rektalt Glucose insulin (500mL 10% glucose/20IE insulin) over 30min >6,5 m EKG el. >7 suppler m. 10mL (5mmol) Calciumchlorid langsomt iv. Hypernatriæmi typisk dehydrering eller mange natriumholdige væsker Langsomt rehydrering med isotont glucose, vand po max fald på 0,5mmol/L/t CAVE hjerneødem

17


Download ppt "Akutte medicinske tilstande SATS – Den Akutte patient."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google