Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Registrering diagnoser og cancer 9. Juni 2010 Mats Lindberg Ledende overlæge Medicinsk Afdeling Aabenraa-Haderslev.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Registrering diagnoser og cancer 9. Juni 2010 Mats Lindberg Ledende overlæge Medicinsk Afdeling Aabenraa-Haderslev."— Præsentationens transcript:

1 Registrering diagnoser og cancer 9. Juni 2010 Mats Lindberg Ledende overlæge Medicinsk Afdeling Aabenraa-Haderslev

2 Korrekt registrering  A-diagnose – 2 muligheder ◦ Den diagnose, der er årsag til indlæggelsen ◦ Den diagnose, som medførte det største ressourceforbrug under indlæggelsen.  B-diagnose ◦ Andre diagnoser, som medførte ressourceforbrug eller hvor behandlingen blev ændret under indlæggelsen.  Procedurer

3 Hvorfor er korrekt registrering vigtig?  Kvalitet ◦ Info til praktiserende læge ◦ NIP ◦ Cancer-register  Økonomi ◦ Kun A-diagnosen har (som regel) betydning ◦ ”Papirpenge” ved indlæggelser (ros/skæld ud) ◦ 50 % betaling for ambulante ydelser (+/- baseline)

4 Hvad behøver man?  En journal  En computer med Internetforbindelse ◦ Interaktiv DRG. www.sst.dk. Søg på ”Interaktiv”www.sst.dk ◦ Evt. Cancer registrering, www.ouh.dk/wm147594www.ouh.dk/wm147594  En diktafon

5 Diagnoser – rangering  Observation  Symptom  Sygdom  Organsvigt  Hvor langt er vi på diagnosetrappen?  Cave Z03.8

6 Case 1  83-årig kvinde, der bor i eget hjem og normalt klarer sig selv. Indlægges nu pga. feber og konfusion. ”Obs pneumoni”. (el. ”dehydratio”, el. ”causa soc”.)  Temp. 37,9. Desorienteret i tid og sted. Ellers upåvirket. CRP 25 Lkc. 3,4. Urinstix positiv for Lkc og Nitrit. Rtg thorax ia. CT cerebrum ia.  Efter 2 dage var patienten afebril og orienteret. Fik Selexid. Udskrevet med daglig tilsyn fra hjemmeplejen.  Diagnose?

7 Case 2  75-årig kvinde indlægges pga. ”dehydratio”. Objektivt: påvirket, ”virker dement”. Temp 37,9. BT 90/50. EKG: sinusrytme 120/min. CRP 280, Lkc 14, Kreatinin 190. Urinstix pos. for lkc og nitrit. Rtg thorax ia.  Får hurtig væskeinfusion + Zinacef.  Blod-dyrkning viser vækst af E. coli.  Bliver bedre. Udskrives efter 6 døgn  Diagnose?

8 Case 3  55-årig alkoholiker indlægges pga. faldende funktionsniveau og tiltagende abdominalomfang.  Obj. Ascites.  Serologisk: MCV 108. Trc 95, ALAT 55, BASP 94, KFNT 0,35.  UL viser ascites samt mistanke om levercirrhose.  Der udtømmes 5 l ascites. Medicinsk behandling indledes. Henvises til ambulant opfølgning.  Diagnose?

9 Andre eksempler  KOL med exa. ◦ pO2 7,8. pCO2 8,3 ◦ NIV?  Pneumoni ◦ Bakteriel? ◦ Påvist bakterie? Pneumokokker i blod?

10 Case 4  Patient i samordnet pleje pga. dissemineret lungecancer indlægges pga. smerter i ryg.  Der opstartes Contalgin + Morfin pn. + Picolon + Serenase pn. God effekt.  Udskrives tilbage til hjemmet  Diagnose?

11 Cancer-registrering  AZCA 1 = Vi anmelder fuldt…  AZCA 4 = Vi har tidligere anmeldt…  AZCA 3 = Afd. er ikke involveret…  (AZCA 5 = Rettelse af forkert indberetning)  ”En anmeldelsespligtig sygdom må ikke anvendes som aktions eller bidiagnose, før sygdommen er diagnosticeret”.

12 Korrekt diagnose? ◦ CT thorax giver mistanke om lungecancer i højre lunge – henvist til LUCAS ◦ CT thorax giver mistanke om lungecancer med levermetastaser. Patienten ønsker ikke yderligere udredning. ◦ CT thorax viser levermetastaser. Primær tumor ikke påvist. Leverbiopsi viser adenocarcinom. Patienten blev henvist til onkologisk afd. OUH.

13 Korrekt registrering…  Indlagt pga. pneumoni CT thorax giver mistanke om 8 cm stor lungecancer i venstre lunges underlap. Bronkoskopi med biopsi viser ikke-småcellet lungecancer.  http://drgservice.sst.dk/grouper/start.aspx http://drgservice.sst.dk/grouper/start.aspx  http://www.ouh.dk/wm147594 http://www.ouh.dk/wm147594

14 Husk  Cave Z03.8  Organsvigt > sygdom > symptom Men: Symptom der kræver indlæggelse > sygdom der ikke kræver indlæggelse.  Procedurer – skal med ◦ NIV ! ◦ Alle i amb. !

15 Den gordiske knude  Hvordan registreres Obs DVT – afkræftet???


Download ppt "Registrering diagnoser og cancer 9. Juni 2010 Mats Lindberg Ledende overlæge Medicinsk Afdeling Aabenraa-Haderslev."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google