Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Ulrik Skram 2006 Væske- og elektrolytbehandling af børn.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Ulrik Skram 2006 Væske- og elektrolytbehandling af børn."— Præsentationens transcript:

1 Ulrik Skram 2006 Væske- og elektrolytbehandling af børn

2 Ulrik Skram 2006 Fysiologi n Nyrefunktion (GFR, aktiv tubulær sekretion og reabsorption) modnes indenfor 1. leveår n Børn < 12 mdr. har nedsat renal konc. evne og nedsat Na-ekskretionsevne n Nyfødte: CAVE PDA, NEC, bronchopulmonal hyperplasi n < 12 mdr.: CAVE lungeødem, ve. ventrikelsvigt

3 Ulrik Skram 2006 Normalværdier for børn Blodvolumen AlderBlodvolumen Neonatale 85 ml/kg 2 – 15 år 80 ml/kg > 15 år 65 ml/kg

4 Ulrik Skram 2006 Normalværdier for børn Alder Puls (/min.) BT (mm Hg) Nyfødt90 { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.dk/7/1972633/slides/slide_4.jpg", "name": "Ulrik Skram 2006 Normalværdier for børn Alder Puls (/min.) BT (mm Hg) Nyfødt90

5 Ulrik Skram 2006 Normalværdier for børn Diureser AlderDiurese 1 – 6 mdr. 3 ml/kg/t 6 mdr. – 6 år 2 ml/kg/t 6 – 15 år 1-1,5 ml/kg/t

6 Ulrik Skram 2006 Børns vedligeholdelsesbehov Vægt (kg) 2,5 - 5 5 - 10 10 - 20 > 20 Vand (ml/kg) (+ 10 % / °C) 160 - 110 100 1000 + 50 ml/kg 1500 + 20 ml/kg Na (mmol/kg) 2,52,01,51,2 K (mmol/kg) 2,52,01,51,2 Energi (kcal/kg) 125 - 110 100 = vand (ml/kg) (ml/kg) Protein (g/kg) 2,5 2,5 – 2,0 2,0 2,0 – 1,5

7 Ulrik Skram 2006 Dehydrering n Hyponatriæmisk (P-Na < 130 mmol/l) n Isonatriæmisk (80 %) (P-Na 130-150) n Hypernatriæmisk (P-Na > 150) n Let (vægttab 3-5 %) n Moderat (6-10 %) n Svær (> 10 %)

8 Ulrik Skram 2006 Dehydrering n CNS: Vågen, tørstig  komatøs n Fontanelle n Puls, BT, kapillærrespons n Hud: Bleg  grå  cyanotisk n Hudturgor, slimhinder n Øjne / tårer n Diurese n Respiration

9 Ulrik Skram 2006 Årsager til dehydrering 1. Nedsat væskeindtag CNS-påv., nedsat appetit, dysfagi, resp.insuff., omsorgssvigt 2. Væsketab A. Vandtab ved perspiration + respiration Feber, hyperventilation, smerter B. Renale tab Osmotiske: Diab. ketoacidose, polyuri (ATIN), mannitol Non-osmotiske: Diabetes insipidus, kronisk nyreinsuff. Natriumtab: Diuretika C. G-I tab: Diarré, opkastning D. Translokation: Forbrænding, SIRS/sepsis, ascites, ileus

10 Ulrik Skram 2006 Dehydrering, behandling Beregn: 1. Vedligeholdelsesbehov 2. Deficit 3. Forventede løbende abnorme tab Lab.tal: Hgb, hct, albumin, væsketal, A-pkt. (obs pH [acidose], laktat) Urin-vægtfylde: > 1,030 = moderat til svær < 1,020 = ingen (OBS diabetes insipidus!)

11 Ulrik Skram 2006 Dehydrering, behandling P-Na < 130 P-Na130-150P-Na > 150 Fase 1 0-2 timer 1/3: NaCl Præshock: HA 15 ml/kg 1/3: NaCl Præshock: HA 15 ml/kg 1/3: NaCl Præshock: HA 15 ml/kg Fase 2 3-8 timer 1/3: NaCl Vedl. + tab: Gluc.-Darrow 1/3: NaCl Vedl. + tab: Gluc.-Darrow Rehydr.48-72 t CAVE hjerne- ødem P-Na max.  0,5-0,7 mmol/t og 10 mmol/døgn Fase 3 9-36 timer Vedl. + tab: Gluc.-Darrow

12 Ulrik Skram 2006 Elektrolytter 3,0 mmol/l < P-kalium < 5,5 mmol/l (1 uge – 12 mdr.: < 6,1 mmol/l) (1 uge – 12 mdr.: < 6,1 mmol/l) 130 mmol/l < P-natrium < 150 mmol/l (> 12 mdr.: 135 mmol/l) 0,95 mmol/l < P-Ca++ < 1,25 mmol/l

13 Ulrik Skram 2006 Kalium Hypokaliæmi: P-K < 3,0 mmol/l Årsager: G-I tab, metab. alkalose, diuretika, osmotisk diurese, hypotermi, glukokortikoider, insulin, B2-agonister Sympt.: Apati  paralyse, resp.insuff., asystoli

14 Ulrik Skram 2006 Kalium Beh.: K-deficit er svært at beregne! P.o.: 1-4 mmol/kg/døgn I.v.: 0,5 – 1 mmol/kg/dosis 0,25 mmol/kg/t, evt. gentaget Perifer venflon: Max. 40 mmol/l CVK:Max. 80 mmol/l

15 Ulrik Skram 2006 Natrium Hyponatriæmi: P-Na < 135 mmol/l (< 12 mdr.: 130 mmol/l) Total-Na nedsat (hypovolæmi), normalt (isovolæmi) ell. øget (hypervolæmi) PseudohyponatriæmiUrin-Na!

16 Ulrik Skram 2006 Natrium Urin-Na < 10 mmol/l Urin-Na > 20 mmol/l HypovolæmiEkstrarenalt: Opk., diarré. 3. Rum Diuretika, osm. diurese, ketonuri Isovolæmi Vand- intoksikation SIADH, myxødem Hypervolæmi Nefr.syndrom, cirrose, hj.insuff. Akut / kronisk nyresvigt

17 Ulrik Skram 2006 Natrium Beh.: P-Na oprettes til 130 mmol/l Iso- og hypervolæmisk hyponatriæmi: Væskerestriktion! Hypovolæmisk: Na- deficit = ∆ Na x 0,6 x vægt (kg) Alle former: Langsom korrektion hvis P-Na  > 48 timer Max. 0,6 mmol/l/time og max. 10 mmol/l/døgn CAVE cerebral dehydrering, central pontin myelinolyse

18 Ulrik Skram 2006 Natrium Hypernatriæmi: P-Na > 150 mmol/l Årsager: Iatrogent Na-load! Hypertonisk dehydrering Central diabetes insipidus

19 Ulrik Skram 2006 Natrium Iatrogent Na-load Inf. Glucose 5% + Furix 0,5 mg/kg i.v. hv. 4. time Hypertonisk dehydrering Se skema Central diabetes insipidus Minirin Alle former: Langsom korrektion hvis P-Na  > 48 timer Max. 0,6 mmol/l/time og max. 10 mmol/l/døgn CAVE hjerneødem

20 Ulrik Skram 2006 I.v. væsker til børn

21 Ulrik Skram 2006 Transfusion n Blodtab erstattes med 50% SAG-M + 50% HA 5% (eks. barn på 10 kg, blødt 10% af blodvolumen = 80 ml, erstattes m. 40 ml SAG-M + 40 ml HA 5%) n Transfusionskriterier: • 4-12 mdr.Postop. hgb.  5,0 mmol/l, blodtab  10% •  12 mdr.Postop. hgb.  4,5 mmol/l • AlleSymptomatisk anæmi (taky-/bradykardi, venestatus, hud-tp., metabolisk acidose) uden effekt af krystalloid-beh. n Thrombocytsuspension: Thr.tal  20 eller blodtab  1 blodvolumen med thr.tal  50 n Frisk frosset plasma: Koagulopati efter  1 blodvolumen transfusion hvis INR  1,5 eller APTT  1,5 x normalværdi


Download ppt "Ulrik Skram 2006 Væske- og elektrolytbehandling af børn."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google