Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Ældre kontra unge • Ældre over unge – Atypiske sygdomsmanifestationer – Hyponatriæmi – Faldudredning – Medicineringsproblemer.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Ældre kontra unge • Ældre over unge – Atypiske sygdomsmanifestationer – Hyponatriæmi – Faldudredning – Medicineringsproblemer."— Præsentationens transcript:

1 Ældre kontra unge • Ældre over unge – Atypiske sygdomsmanifestationer – Hyponatriæmi – Faldudredning – Medicineringsproblemer

2 Eksamensspørgsmål 90-årig mand indlægges med collum femoris fraktur. Der findes P-Na 123. Øvrige elektrolytter, nyrefunktion, Hb og infektionstal normale. Beskriv et relevant udredningsprogram.

3 Eksamensspørgsmål • P-Na er lav 118 mmo/l – beskriv mulige årsager? • Hvad er SIADH?

4 Hyponatriæmi • Definition af hyponatriæmi • Symptomer • Årsager – undergrupper • Diagnose – undersøgelser • Behandling

5 Hyponatriæmi • Definition af hyponatriæmi • Symptomer • Årsager – undergrupper • Diagnose – undersøgelser • Behandling

6 Definition af hyponatriæmi P-Na < 136 mmol/l

7 Hyponatriæmi • Definition af hyponatriæmi • Symptomer • Årsager – undergrupper • Diagnose – undersøgelser • Behandling

8 Hyponatriæmi symptomer hos ældre Svaghed Gangbesvær Delir Hukommelsestab Apati Anorexi Muskelkramper – fascikulationer Fald Komplicerende sygdom Akut opstået < 110 mmol/l – Kramper – Bevidstløshed.

9 Hyponatriæmi • Definition af hyponatriæmi • Symptomer • Årsager – undergrupper • Diagnose – undersøgelser • Behandling

10 Målt lav P-Na • Pseudohyponatriæmi • Nedsat total Na • Øget total Na • Normal total Na

11 Målt lav P-Na • Pseudohyponatriæmi • Nedsat total Na • Øget total Na • Normal total Na

12 Pseudohyponatriæmi Øget plasmaosmolalitet Hyperglykæmi En stigning i P-Glucose på 5.6 mmol/l medfører et fald i P-Na på 1.7 mmol/l

13 Målt lav P-Na • Pseudohyponatriæmi • Nedsat total Na • Øget total Na • Normal total Na

14 Hyponatriæmi hos ældre nedsat total Na + nedsat vand - hypovolæmi Renalt tab • Diuretika • Nyreinsufficiens - salttabende • Mineralocorticoidinsufficiens – nedsat Na reab. • Øl • Småtspisende Gastrointestinalt tab • Opkast og diarré • Ileus Tab fra hud • Sved – m. vand som erstatning

15 83-årig kvinde • Indlægges akut på mistanke om pneumoni • Tp. 38 • Påskyndet respiration • Forlænget ekspirium

16 • Rtg. thorax: Lille infiltrat • Leucocytter 8.4 • CRP 300 • P-Na 110

17 Historien • Patient: • ”Kan ikke finde ud af det – min datter er med” • ”Jeg klarede mig selv indtil for en uge siden” • ”Faldt på badeværelset” • Datter: • ”gået langsomt ned ad bakke det sidste år” • Har lavet 3 retter mad og selv pudset vinduer

18 Historien • Egen læge: • Antihypertensiv behandling i flere år • Først Centyl - sidste 1-2 år Zok-zid • P-Na 128 for ¾ år siden

19 Målt lav P-Na • Pseudohyponatriæmi • Nedsat total Na • Øget total Na • Normal total Na

20 Hyponatriæmi hos ældre øget total Na + øget total vand -hypervolæmi • Hjerteinsufficiens i slutstadiet – volumenstimuleret tørst – øget ADH – stimulation af renin-angiotensin-aldosteron • Levercirrhosis • Nefrotisk syndrom m. ødemer • Kronisk nyreinsufficiens

21 Målt lav P-Na • Pseudohyponatriæmi • Nedsat total Na • Øget total Na • Normal total Na

22 Hyponatriæmi hos ældre normal total Na + øget total vand – euvolæmi • Vandintoxikation • Glukokortikoidinsufficiens – nedsat vandudskillelse • Behandling med medikamina – Thiazid, NSAID, Carbamazepin, Antidepressiva • Hypothyreoidisme • Schwartz-Bartters syndrom (SIADH)

23 69-årig kvinde • Gennem ½ år tabt funktioner • Indlægges akut – P-Na 124 • Obstiperet – madlede - småtspisende • Centyl – hypertension • Cipramil – depression ??

24 • Rtg. af thorax: lille infiltrat • Ultralyd abd.: i.a. • P-creatinin: 85 • Konstant tilført NaCl (skal hun have det??)

25 Schwartz-Bartters syndrom (SIADH) Årsager Ektopisk produktion af ADH (40%) Tumorer m. produktion af ADH Øget produktion eller øget følsomhed Svære infektioner Luftveje CNS Knogler Malign sygdom Lungesygdom Sygdomme i CNS (apopleksi, blødning) Postoperativ fase

26 SIADH Diagnosen Ingen synlig overhydrering - ødemer Ingen klinisk dehydrering Normal nyre- binyre- og thyreoidea- funktion U-osmolalitet > 100 mosmol/kg U-Na > 20 mmol/l personer med ringe fødeindtag kan have U-Na <20 mmol/l

27 Hyponatriæmi • Definition af hyponatriæmi • Symptomer • Årsager – undergrupper • Diagnose – undersøgelser • Behandling

28 Diagnose – årsag Vigtig før behandling • Er hyponatriæmien betinget af overskud af vand og/eller for lidt Na – ødemer? – dehydrering? – Plasmaosmolalitet? – urinosmolalitet – urin natrium • Mulige årsager • Akut eller kronisk

29 P-creatinin/P-carbamid ratio < 12 tyder på dehydrering P-osmolalitet <280 + synlig normohydrering tyder på intravaskulær overhydrering P-osmolalitet: 2xP-Na + P-glukose + P-carbamid

30 Hyponatriæmi • Definition af hyponatriæmi • Symptomer • Årsager – undergrupper • Diagnose – undersøgelser • Behandling

31 Behandling af hyponatriæmi Behandling afhænger af årsagen • Fjern årsag – sep. medicin • Fortynding/overhydrering og normal total P-Natrium – Væskerestriktion • Hjerteinsufficiens – Balancere diuretika • Ved lav total P-Natrium – Korrigere langsomt – max. en liter NaCl/pr. døgn • Obs central pontin myelinolyse! – Osmotisk demyelinisering » Tale- og synkebesvær • Samtidig rehabilitering – uger til måneder efter normal P-Na

32 Medicin, som hyppigt giver hyponatriæmi hos ældre • Medicin – Diuretika (thiazid) – Antidepressiva (serotoningenoptaghæmmer) – ACE inhibitorer – Carbamazepin – Desmopressin - Vasopressinanalog

33


Download ppt "Ældre kontra unge • Ældre over unge – Atypiske sygdomsmanifestationer – Hyponatriæmi – Faldudredning – Medicineringsproblemer."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google