Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hyponatriæmi.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hyponatriæmi."— Præsentationens transcript:

1 Hyponatriæmi

2 Hyponatriæmi Hvad: Behandling af hyponatriæmi
Hvorfor: Op til 30% af patienter har eller udvikler hyponatriæmi Associeret til cerebral dysfunktion og mortalitet Korrektion kan også forårsage tilsvarende skader Torben.. Na 103, BS 15 -> Na 107. TD 500ml -> risiko for overkorrektion. Væske/glucose – minirin. Hvordan: Forståelse for de bagvedliggende mekanismer Initial behandling af hyponatriæmi med svære symptomer Indsigt i vigtige faktorer i forhold til korrektion af hyponatriæmi uden svære symptomer

3 Hyponatriæmi Take home: Behandl altid ud fra ABCD
Hyponatriæmi med svære symptomer behandles med bolus af 2 ml/kg, 3% NaCl gentages maksimalt 3 gange inden for 15 minutter Undgå overkorrektion Hyponatriæmi

4 58 årig mand indbringes somnolent til akutafd
58 årig mand indbringes somnolent til akutafd. A+B: holder frie luftveje og spontan respiration C:MAP 100 mmhg, puls 120 D: GCS 11 Nyligt diagnosticeret tonsilcancer, i behandling med losartan/thiazid for HT, fast NSAID, alkoholoverforbrug a-pkt: CT-Cerebrum uden blødning Case pH: 7,57 pCO2: 3,4 kPa PO2: 7,9 kPa BE: 1,3 mmol/l Hgb: 7,3 mmol/l P-gluc: 7,6 mmol/l P-Na: 90 mmol/l P-K: 3,5 mmol/l Laktat: 1,6 mmol/l

5 Case Opstart 0,9% NaCl og overflytning til ITA
6 timer efter: vågner mere op men delirøs. (P-[Na+] = 95 mmol/l) ,9% NaCl infusioner øges for at nå P-[Na+]  = 120  mmol/l 12 timer efter: vågen men konfus (P-[Na+] = 105 mmol/l), fenemal og serenase 24 timer efter: intuberes pga resp.insufficiens (P-Na+  = 115  mmol/l) Tilses af onkolog der “uformelt” stiller diagnosen SIADH P-[Na+] stiger efterfølgende gradvist Case

6 dag  6: tetraplegi og coma (GCS=3 uden sedation) (P-[Na+]  = 144  mmol/l)
Neurolog foreslår osmotisk demyelinisering. Over de næste 2 dage øges P-[Na+] til 151 mmol/l og pt. dør Case Lessons: 1: 0,9 % NaCl er utilstrækkelig til at sikre hurtig og kontrollabel respons 2: Behov for tiltag for at forhindre overkorrektion (trods ITA indlæggelse!) 3: Ofte flere konkurrerende årsager 4: Behov for at identificere udløsende årsager

7 Svære symptomer pga ødem
Svære symptomer på hyponatriæmi: Nedsat bevidsthedsniveau og/eller kramper Svære symptomer pga ødem Overgaard-Steensen C et al. Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol 2010;299:R521-R532

8 Hypoton tilstand i ECV giver netto væske influx i hjernen  hjerneødem
Adrogué HJ, Madias NE. N Engl J Med 2000;342:

9 INITIAL BEHANDLING Sikre ABCD (for at udelukke/behandle anden livstruende tilstand) Arterieblod-analyse: P-glukose (hypo-/hyperglykæmi behandles) og elektrolytter på A-gas.

10 P-glucose påvirker P-Na
P-glucose og betydning for tonicitet: P-glucose påvirker P-Na Adrogué HJ, Madias NE. N Engl J Med 2000;342: Hver 1 mmol/l stigning i P-[Glucose]>6 mmol/l nedsætter P-[Na+] med 0,4 mmol/l

11 Sikre ABCD (for at udelukke/behandle anden livstruende tilstand) Arterieblod-analyse: P-glukose (hypo-/hyperglykæmi behandles) og elektrolytter på A-gas. INITIAL BEHANDLING Svære symptomer: Nedsat bevidsthedsniveau og/eller kramper og plasma-[Na+] mindre end 130 mmol/l .   bolus af 2 ml/kg, 3% NaCl  (øger P-[Na+] ca. 2 mmol/l) Målet er at reducere symptomerne.  Behandlingen gentages maksimalt 3 gange inden for 15 minutter og kun hvis de svære symptomer fortsat er til stede. OBS: Det er den relative ændring i P-[Na+] der forårsager ødem

12 INITIAL BEHANDLING

13 UNDGÅ OVER- KORREKTION
Undgå overkorrektion for at reducere risikoen for osmotisk demyelinisering UNDGÅ OVER- KORREKTION

14 UNDGÅ OVER- KORREKTION
Osmotisk demyelinisering UNDGÅ OVER- KORREKTION Debuterer dage efter korrektion Symptomer: e.g. tetraplegi, dysartri, dysfagi, bevidsthedstab, locked in. Ingen kur. Kun understøttende behandling Dårlig prognose

15 Ændring i P-[Na+] kan oftest ikke forudsiges/beregnes præcist.
P-[Na+] øges meget ved store diureser og kaliumbalancen påvirker P-[Na+] lige så meget som natriumbalancen.

16 UNDGÅ OVER- KORREKTION
Overkorrektion hyppigt pga store diureser. Behandling for at undgå overkorrektion: vand per os/sonde eller i.v. infusion af 5 % glukose (ex. bolus af 3 ml/kg). Ved ukontrollabel stigning i P-[Na+] pga. store diureser kan anvendes desmopressin (minirin®) 2-4 μg iv gentaget hver time. UNDGÅ OVER- KORREKTION

17 UNDGÅ OVER- KORREKTION
undgå overkorrektion for at reducere risikoen for osmotisk demyelinisering UNDGÅ OVER- KORREKTION Korrektionshastighed: 8 mmol/l de første 24 timer (max 10 mmol/l) 14 mmol/l de første 48 timer (max 18 mmol/l) 18 mmol/l de første 72 timer Monitorering: Hyppig a.-punktur Timediurese

18 UNDGÅ OVER- KORREKTION

19 SAMLET FLOWCHART

20 Ofte flere kombinerede årsager

21 Behandling ift bagvedliggende mekanismer
Klinisk vurdering af hydreringsgrad/væskestatus er svær “We found two studies indicating that in patients with hyponatraemia, clinical assessment of volume status has both low sensitivity (0.5–0.8) and specificity (0.3–0.5)” Spasovski. Clinical practice guideline on diagnosis and treatment of hyponatraemia. European Journal of Endocrinology 2014; 170:G1–G47

22 Behandling ift bagvedliggende mekanismer
1. Volumenterapi (0,9% NaCl) ved Na+-tab (ex. blødning, opkast, diaré, renale tab). 2. Sanering af medicin der kan medvirke til hyponatriæmi (ex. thiazider, SSRI, NSAID) 3. Behandling af underernæring (ex. alkoholisme, cancer, anorexia nervosa) 4. Behandling af endokrinologiske sygdomme (ex. binyrebarkinsufficiens) 5. Behandling ved syndrome of inappropriate ADH (SIADH) er primært rettet mod årsager til SIADH. Oftest er SIADH selvlimiterende (ex. postoperativt, kvalme, smerte, infektion, medicin) med risiko for overkorrektion. Sjældnere er SIADH persisterende (ex. paraneoplastisk fænomen) der behandles med væskerestriktion, Na+-tilskud og eventuelt loop diuretika eller vaptaner. 6. Væskerestriktion og optimering af hæmodynamik ved tilstande med Na+-retention (ex.hjerte- og leverinsufficiens). Behandling ift bagvedliggende mekanismer

23 Hyponatriæmi Take home: Behandl altid ud fra ABCD
Hyponatriæmi med svære symptomer behandles med bolus af 2 ml/kg, 3% NaCl gentages maksimalt 3 gange inden for 15 minutter Undgå overkorrektion Hyponatriæmi

24 U-osm<100 U-osm>100 U-Na<30 U-Na>30 P-Na P-Na

25 Elektrolyt tab ved abnorm output
Vedligehold Vand: 25-30ml/kg Ka/K: 1mmol/kg Source: Copyright – National Clinical Guideline Centre

26 Natrium: Na(som må tilføres)= (ønsket Na-aktuel Na)*TBW (TBW=0,6*vægt) Norsk guideline: vægt * korrektionshastighed=ml/tim 3%NaCl U-Na<30-> 0,9% nacl sandsynlig respons U-Na>30 mmol= nok ikke respons.

27


Download ppt "Hyponatriæmi."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google