Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Ledelse og menneskesyn. Dafoloforlag.dk Menneskesyn betyder en persons opfattelse af og tro på almene menneskelige egenskaber. Ens menneskesyn er for.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Ledelse og menneskesyn. Dafoloforlag.dk Menneskesyn betyder en persons opfattelse af og tro på almene menneskelige egenskaber. Ens menneskesyn er for."— Præsentationens transcript:

1 Ledelse og menneskesyn

2 Dafoloforlag.dk

3 Menneskesyn betyder en persons opfattelse af og tro på almene menneskelige egenskaber. Ens menneskesyn er for det meste ”indbygget” i en person, som igen stammer fra den arv man har og det miljø man kommer fra, nogle vil sige; ”man som man er” ! McGregor og menneskesyn Menneskesyn ifølge McGregor

4 X-teoriY-teori Lederen kan have den overbevisning, at:  Gennemsnitsmennesket føler ubehag ved arbejde og helst vil undgå det, og derfor må medarbejderen tvinges, dirigeres og kontrolleres for at gøre en passende indsats for organisationen  De fleste mennesker foretrækker at blive dirigeret, ønsker at undgå ansvar og ikke er særligt ambitiøse. Det vigtigste er tryghed Lederen kan have den overbevisning, at:  Det at arbejde er lige så naturligt som leg og hvile  Mennesket kan styre og kontrollere sig selv  Mennesket – under de rette omstændigheder – accepterer og søger ansvar  Evnen til kreativitet og opfindsomhed snarere er hyppig end sjælden

5 Ledelsesformer •Autoritær ledelse •Demokratisk ledelse •Laissez-faire ledelse •Situationsbestemt ledelse

6 Den autoritære ledelsesform er kendetegnet ved, at lederen fastlægger mål, udsteder ordrer og bygger sin autoritet på magt. Den demokratiske ledelsesform er kendetegnet ved, at lederen i vid udstrækning inddrager medarbejderne i beslutningsprocesserne. Den demokratiske leder baserer primært sin autoritet på viden. Ledelsesformen Laissez-faire er kendetegnet ved, at lederen begrænser sig til at sætte medarbejderne i gang med arbejdet, hvorefter de overlades til sig selv. Situationsbestemt ledelse består i at vælge den ledelsesform, som passer bedst i en given situation.

7 Sammenfatning af ledelsesformer Autoritær ledelse a)Lederen kan alene administrere, straffe og belønne b)Giver kun de informationer, som er nødvendige for at kunne udføre arbejdet Demokratisk ledelse a)Involverer medarbejderne i målsætning og beslutning b)Medarbejderne har medindflydelse og reel medbestemmelse c)Giver så mange informationer, som det er muligt d)Er behjælpelig Laissez-faire ledelse a)Lederen tildeler opgaver uden yderligere information b)Medarbejderne må selv finde løsningen c)Lederen griber ikke ind Situationsbestemt ledelse a)Vælger den ledelsesform, der er den bedste i en given situation b)Lederen tilgodeser, at der skal løses opgaver

8 Ledelses niveauer Ledelse findes på 3 niveauer; •Strategisk niveau: op til 3 år i fremtiden •Taktisk niveau: uger til 1 år i fremtiden •Operativt niveau: typisk her og nu og op til en uge i fremtiden. Startegisk Taktisk Operativt

9 Schein og menneskesyn •Det rationelle menneske •Det sociale menneske •Det selvrealiserende menneske •Det komplekse menneske

10 Det komplekse menneskesyn

11 Lederristen – en måde at måle hvor virksomheden ligger

12 Human Ressource også kaldet HR HR er; • HR er en stabsfunktion i organisationen • Personalepleje • Personaleudvikling herunder • Elevuddannelse • Efteruddannelse • Firmafester • Tilfredsundersøgelser • Personlighedstest • Medarbejderudviklingssamtaler Direktør ProduktionLagerSalg HR Et organisations diagram


Download ppt "Ledelse og menneskesyn. Dafoloforlag.dk Menneskesyn betyder en persons opfattelse af og tro på almene menneskelige egenskaber. Ens menneskesyn er for."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google