Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Jeg støtter barnet ved:

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Jeg støtter barnet ved:"— Præsentationens transcript:

1 Jeg støtter barnet ved:
Barnets alsidige personlige udvikling Jeg støtter barnet ved: at se barnet som et unikt og selvstændigt menneske at styrke dets selvværd at være en nærværende, tryg og omsorgsfuld voksen at lære at respektere egne og andres grænser at der er plads til forskelligheder at barnet oplever succes Her er plads til et billede som fortæller om barnets personlige udvikling

2 Jeg støtter barnet ved:
Sociale kompetencer Jeg støtter barnet ved: at barnet er medbestemmende i hverdagen at der øves i at vente på tur at lære det at respektere andres følelser og behov at det oplever tillid og accept i hverdagen at der udvikles relationer med andre børn og voksne i større fællesskaber at børn i legen øver sig i at samarbejde og løse små opgaver Her er plads til et billede som fortæller om barnets sociale kompetencer

3 Jeg støtter barnet ved:
Sprog Jeg støtter barnet ved: at lytte og lade barnet komme til orde at der sættes ord på barnets og den voksnes handlinger at den voksnes sprogbrug er tilpasset barnets alder at fremme dialogen ved tæt relation at det deltager aktivt i sang, musik, rim, remser og højtlæsning at den voksne aflæser og kan tolke barnets kropssprog at styrke nysgerrigheden for form, farver og tal Her er plads til et billede som fortæller om barnets sproglige udvikling

4 Natur og Naturfænomener
Jeg støtter barnet ved: at det oplever glæden ved at være i naturen at barnet lærer at passe på naturen at det får kendskab til de fire elementer: vand, luft, jord og ild at det oplever årstidernes forskelligheder at barnet undersøger og eksperimenterer med de forskellige materialer fra naturen at det får kendskab til tal, form og vægt Her er plads til et billede som fortæller om barnets oplevelser i naturen

5 Jeg støtter barnet ved:
Krop og bevægelse Jeg støtter barnet ved: at det stimuleres sansemotorisk at barnet oplever glæden ved bevægelse og derved udvikler sig fin - og grov motorisk at barnet får kendskab til og forståelse for kroppens funktioner at det får mulighed for aktiv udfoldelse ude og inde i stimulerende og trygge miljøer at sundhed er i fokus i hverdagen Her er plads til et billede som fortæller om barnets udvikling i forhold til krop og bevægelse

6 Kulturelle udtryksformer og værdier
Jeg støtter barnet ved: at barnet møder den danske kultur, værdier og traditioner at det lærer om andre kulturer at det i dagplejen møder mange forskellige materialer og får mulighed for at udvikle sin fantasi at barnet får kendskab til forskellige måder at udtrykke sin kreativitet at sang, musik, rim, remser samt højtlæsning er en del af hverdagen Her er plads til et billede som fortæller om barnets kulturelle udvikling


Download ppt "Jeg støtter barnet ved:"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google