Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

 at se barnet som et unikt og selvstændigt menneske  at styrke dets selvværd  at være en nærværende, tryg og omsorgsfuld voksen  at lære at respektere.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: " at se barnet som et unikt og selvstændigt menneske  at styrke dets selvværd  at være en nærværende, tryg og omsorgsfuld voksen  at lære at respektere."— Præsentationens transcript:

1  at se barnet som et unikt og selvstændigt menneske  at styrke dets selvværd  at være en nærværende, tryg og omsorgsfuld voksen  at lære at respektere egne og andres grænser  at der er plads til forskelligheder  at barnet oplever succes Her er plads til et billede som fortæller om barnets personlige udvikling Jeg støtter barnet ved: Barnets alsidige personlige udvikling

2  at barnet er medbestemmende i hverdagen  at der øves i at vente på tur  at lære det at respektere andres følelser og behov  at det oplever tillid og accept i hverdagen  at der udvikles relationer med andre børn og voksne i større fællesskaber  at børn i legen øver sig i at samarbejde og løse små opgaver Jeg støtter barnet ved: Her er plads til et billede som fortæller om barnets sociale kompetencer Sociale kompetencer

3  at lytte og lade barnet komme til orde  at der sættes ord på barnets og den voksnes handlinger  at den voksnes sprogbrug er tilpasset barnets alder  at fremme dialogen ved tæt relation  at det deltager aktivt i sang, musik, rim, remser og højtlæsning  at den voksne aflæser og kan tolke barnets kropssprog  at styrke nysgerrigheden for form, farver og tal Her er plads til et billede som fortæller om barnets sproglige udvikling Jeg støtter barnet ved: Sprog

4 Natur og Naturfænomener  at det oplever glæden ved at være i naturen  at barnet lærer at passe på naturen  at det får kendskab til de fire elementer: vand, luft, jord og ild  at det oplever årstidernes forskelligheder  at barnet undersøger og eksperimenterer med de forskellige materialer fra naturen  at det får kendskab til tal, form og vægt Jeg støtter barnet ved: Her er plads til et billede som fortæller om barnets oplevelser i naturen

5 Krop og bevægelse Jeg støtter barnet ved:  at det stimuleres sansemotorisk  at barnet oplever glæden ved bevægelse og derved udvikler sig fin - og grov motorisk  at barnet får kendskab til og forståelse for kroppens funktioner  at det får mulighed for aktiv udfoldelse ude og inde i stimulerende og trygge miljøer  at sundhed er i fokus i hverdagen Her er plads til et billede som fortæller om barnets udvikling i forhold til krop og bevægelse

6 Kulturelle udtryksformer og værdier  at barnet møder den danske kultur, værdier og traditioner  at det lærer om andre kulturer  at det i dagplejen møder mange forskellige materialer og får mulighed for at udvikle sin fantasi  at barnet får kendskab til forskellige måder at udtrykke sin kreativitet  at sang, musik, rim, remser samt højtlæsning er en del af hverdagen Jeg støtter barnet ved: Her er plads til et billede som fortæller om barnets kulturelle udvikling


Download ppt " at se barnet som et unikt og selvstændigt menneske  at styrke dets selvværd  at være en nærværende, tryg og omsorgsfuld voksen  at lære at respektere."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google