Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Samskabelse af velfærdsservice: Ledelse og rammesætning

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Samskabelse af velfærdsservice: Ledelse og rammesætning"— Præsentationens transcript:

1 Samskabelse af velfærdsservice: Ledelse og rammesætning
Eva Sørensen Leder af CLIPS Center for Demokratisk Netværksstyring Roskilde Universitet

2 Temaer Paradigmeskift Den nye frivilligheds- dagsorden
Frivillighed: hvorfor, hvem og hvordan? Ledelsesudfordringen Nogle strategiske overvejelser

3 Paradigmeskift Traditionel offentlig styring
Skarp grænse mellem offentligt og privat Staten styrer med lov Borgere, foreninger og virksomheder er klienter New Public Management (NPM): 1980erne - Opblødning af grænsen mellem offentligt og privat Staten indgår kontrakter og aftaler Borgere er kunder; virksomheder og foreninger er producenter New Public Governance (NPG): 2000 – Udviskning af grænsen mellem offentligt og privat Staten etablerer netværk (samstyring) Borgere, virksomheder og foreninger er partnere

4 Den nye frivilligheds- dagsorden
Frivillighed har altid spillet en central rolle i skabelsen af social bæredygtighed i civilsamfundet Autonom selvstyring på afstand Supplement eller korrektiv til offentlig velfærdsproduktion Frivillighed skal nu bidrage til offentlig styring Forhandlet medstyring – inde i maskinrummet Element i offentlig velfærdsproduktion Den nye frivilligheds- dagsorden

5 Hvordan er jeres relation til offentlige myndigheder
Hvordan er jeres relation til offentlige myndigheder? Ser de jer som klienter, leverandører eller samarbejdspartnere? Summepause

6 Hvad kan frivillige bidrage med?
Løfte de randopgaver som offentlige institutioner gerne vil, men ikke kan løfte Bidrage til at løfte kerneopgaven Skabe en bedre kvalitet i opgaveløsningen Fremme offentlig innovation

7 Innovationsdagsordenen
Innovation: Udvikle, realisere og sprede ny politik og velfærdsservice Nye arbejdsredskaber, ny arbejdsdeling, nye opgaver, nye strategier og visioner Samarbejdsdrevet innovation: Når forskellighed mødes kan der opstå noget nyt Offentlige medarbejdere og frivillige kan skabe innovationer sammen fordi de er forskellige

8 Hvem som helst Organiserede og uorganiserede Berørte borgere Ildsjæle Hverdagsmagere Enkeltborgere inviteres ind eller baner sig vej indenfor Crowd sourcing Netværk omkring en opgave Partnerskaber mellem en offentlig institution og en frivillig forening Hvilke frivillige? Hvile former?

9 Ledelsesudfordringen
3 udfordringer når det gælder ledelse af samproduktion af velfærdsservice Hvad er ledelse? Hvori består ledelsesopgaven? Hvem skal lede samproduktion?

10 Hvad er ledelse? Rammesætning: Sætte en dagsorden og skabe betingelser der gør det muligt at løfte opgaven Styring: Få gruppen til at samarbejde om opgaven Håndtering: Understøtte og fastholde engagementet Evaluering: Holde fokus på om opgaven bliver løst ordentligt

11 Rekruttere og fastholde: Der skal være mange og synlige indgange til frivillighed og arbejdet skal opleves som meningsfuldt Motivere: Behov for anerkendelse i stedet for løn og karriere Visitere: De frivilliges egne mål og behov skal tages med i betragtning, når opgaver fordeles Oplære: Frivillige skal sikres de nødvendige kompetencer og adgang til rådgivning Understøtte: Arbejdsopgaven skal tilpasses så den svarer til kapaciteten, og frivillige skal have hjælp når det behøves Evaluere: Kvaliteten i opgavevaretagelsen skal måles uden at det opleves som kontrol og mistillid Ledelse af frivillige

12 Ledelse af samproduktion
Det er samspillet mellem frivillige og medarbejdere der skal ledes Nogle er lønnede – nogle er ikke Medarbejderne kan have andre udfordringer og opgaver end de frivillige Deltagernes målsætninger kan være forskellige Frivillige foreninger og offentlige ledere kan have forskellige mål Ledelse af samproduktion

13 Hvem skal lede samproduktion af velfærdsservice?
Nogle gange offentlige ledere og medarbejdere Andre gange erfarne frivillige eller en frivillig organisation Meget ofte teamledelse mellem frivillige ledere og offentlige ledere og medarbejdere Hvem skal lede samproduktion af velfærdsservice?

14 Nogle centrale spørgsmål
Er den frivillige sektor klar til at indgå i samstyring? Er den offentlige sektor klar til samstyring? Hvordan undgås det at ledere af frivillige organisationer og offentlige institutioner kommer i kamp om ledelsesopgaven?


Download ppt "Samskabelse af velfærdsservice: Ledelse og rammesætning"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google