Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Virksomheder – Leavitt’s model. RHS - Informationsteknologi Forandringer •Enhver forandring – ikke kun relateret til IT – i en virksomhed vil påvirke.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Virksomheder – Leavitt’s model. RHS - Informationsteknologi Forandringer •Enhver forandring – ikke kun relateret til IT – i en virksomhed vil påvirke."— Præsentationens transcript:

1 Virksomheder – Leavitt’s model

2 RHS - Informationsteknologi Forandringer •Enhver forandring – ikke kun relateret til IT – i en virksomhed vil påvirke mange aspekter af virksomheden •Hvordan skal vi kunne overskue alle disse aspekter?

3 RHS - Informationsteknologi Leavitt’s model •Leavitt’s model anskuer virksomheder som bestående af fire delsystemer: –Personer –Opgaver –Struktur –Teknologi

4 RHS - Informationsteknologi 4 Leavitt’s model PersonerOpgaver Teknologi Struktur

5 RHS - Informationsteknologi Leavitt’s model •Modellen indikerer, at der er tætte relationer mellem alle delsystemer i en virksomhed •Bare sund fornuft… •…men let at glemme i praksis •Forandring i et delsystem vil påvirke alle andre delsystemer

6 RHS - Informationsteknologi Leavitt’s model •Derudover eksisterer enhver virksomhed i en kontekst, define- ret af den omgivende verden –Nærmiljø –Fjernmiljø

7 RHS - Informationsteknologi Leavitt’s model - personer •Med personer forstås de mennesker, der arbejder i virksomheder, indenfor de rammer organisationsstrukturen angiver •Mange karakteristika for personer –Uddannelse og kvalifikationer –Holdninger og motivation –Stilling, rolle og løn –Evner, viden og erfaring

8 RHS - Informationsteknologi Leavitt’s model - personer •Uddannelse og kvalifikationer –Typisk niveau for uddannelse –Praktisk / teoretisk –Match mellem uddannelse og funktion –Behov for løbende uddannelse –Villighed til løbende uddannelse –Udbud / efterspørgsel

9 RHS - Informationsteknologi Leavitt’s model - personer •Holdninger og motivation –Hvorfor kommer jeg på arbejde…? –Hvad er godt ved denne arbejdsplads…? –Udfordringer vs tryghed –First movers vs konservatisme –Attitude og tilhørsforhold – ”én stor familie” eller ”os mod ledelsen” –Karrieremuligheder

10 RHS - Informationsteknologi Leavitt’s model - personer •Stilling, rolle og løn –Arbejdsindhold –Prestige (”guldbroderet kasket”) –Formelle og uformelle roller (ekspertroller) –Autoritet –Belønningsmodeller

11 RHS - Informationsteknologi Leavitt’s model - personer •Evner, viden og erfaring –Typisk ansættelsesforhold (lange forhold vs løbende udskiftning) –Vidensdeling –Medier –Omstillingsparathed –Profil for nyansatte

12 RHS - Informationsteknologi Leavitt’s model - struktur •Med struktur forstås de rammer, virksom- heden arbejder under –Virksomhedskultur –Visioner og målsætninger –Ledelsesform og menneskesyn –Ansvars- og myndighedsfordeling

13 RHS - Informationsteknologi Leavitt’s model - struktur •Virksomhedskultur –Selvopfattelse af virksomheden –Korrekt opførsel –Traditioner –Hvem definerer kulturen? –Forandringsvillighed

14 RHS - Informationsteknologi Leavitt’s model - struktur •Visioner og målsætninger –Hvad er de primære visioner/målsætninger? –Er de klart defineret? –Hvem definerer dem? –Er de kendt af alle i virksomheden? –Reelle eller formelle

15 RHS - Informationsteknologi Leavitt’s model - struktur •Ledelseform og menneskesyn –Hierarkisk, flad, matrix… –Autoritær, demokratisk, (u)formel –Er medarbejdere ressourcer eller mennesker? –Medarbejderpleje (HR) –Arbejde vs privatliv

16 RHS - Informationsteknologi Leavitt’s model - struktur •Ansvars- og myndigheds- fordeling –”Kommandoveje” –Beslutningskompetence –Formelle vs reelle ansvar –Pligt eller mulighed?

17 RHS - Informationsteknologi Leavitt’s model - teknologi •Indbefatter alle de tekniske hjælpemidler, der benyttes af medarbejderne i det daglige arbejde •Ikke kun IT! Også viskelæder, skrue- trækker og hæftemaskine… •Også (nedskrevet) viden om brug af de tekniske hjælpemidler

18 RHS - Informationsteknologi Leavitt’s model - teknologi •Hvorfor benyttes den nuværende teknologi (tradition, kompetencer,…)? •Branche-teknologi •Muligheder for teknologisk forandring •Villighed til teknologisk forandring •Hvem driver den teknologiske udvikling i virksomheden (ledelse, ”fra gulvet”,…)

19 RHS - Informationsteknologi Leavitt’s model - opgaver •Omfatter alle de opgaver, som virksom- heden skal udføre for at nå sine mål •Primære opgaver: –Salg og markedsføring –Indkøb –Fakturering –Produktion –Service

20 RHS - Informationsteknologi Leavitt’s model - opgaver •…men også alt det, der supporterer de primære opgaver –Administration og ledelse –Personalefunktioner (HR) –Rengøring, kantinedrift, … –…og så videre

21 RHS - Informationsteknologi Leavitt’s model - opgaver

22 RHS - Informationsteknologi 22 Leavitt’s model •Brug Leavitt’s model som en god ”huske- seddel” om, at ændringer i et aspekt af en virksomhed kan påvirke alle andre aspekter Fra nu af sender vi alle vore fakturaer elektronisk!! Hvad!? Det plejer vi da ikke!! Det kan jeg ikke finde ud af!!


Download ppt "Virksomheder – Leavitt’s model. RHS - Informationsteknologi Forandringer •Enhver forandring – ikke kun relateret til IT – i en virksomhed vil påvirke."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google