Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Værdigrundlaget i Greve

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Værdigrundlaget i Greve"— Præsentationens transcript:

1 Værdigrundlaget i Greve
  - Alle de fine ord fylder meget - Lad udnytte de fine ord og forsøge at sætte handling bag. - Vi taler om det 7 værdier, kan vi bruge dem Hvad er vore værdier for vores arbejde, hvad vil vi kendes på   Værdi 1: Vi er til for borgerne Lederen:  har ansvar for at medarbejderne yder god og ligeværdig borger- og kundebetjening, der bygger på respekt, tillid og åbenhed vægter såvel faglige som personlige egenskaber højt ved ansættelse af nye medarbejdere arbejder med udgangspunkt i, at tilfredse medarbejdere giver tilfredse borgere

2 Værdigrundlaget i Greve
Værdi 1: Vi er til for borgerne Lederen:  har ansvar for at medarbejderne yder god og ligeværdig borger- og kundebetjening, der bygger på respekt, tillid og åbenhed vægter såvel faglige som personlige egenskaber højt ved ansættelse af nye medarbejdere arbejder med udgangspunkt i, at tilfredse medarbejdere giver tilfredse borgere

3 Værdigrundlaget i Greve
Værdi  2: Vi er én virksomhed Lederen : kender, efterlever og formidler det fælles værdigrundlag orienterer sig bredt om virksomheden og samarbejder på tværs formidler loyalt beslutninger og information fra det politiske niveau til egne medarbejdere

4 Værdigrundlaget i Greve
Værdi 3: Vi er en ambitiøs virksomhed Lederen: er visionær og skaber rum for kreative og nye ideer styrer udviklingsprocesser gennem dialog, metodeudvikling og erfaringsopsamling skaber en atmosfære, hvor vi tør tage initiativer

5 Værdigrundlaget i Greve
Værdi 4: Vi er ressourcebevidste Lederen: har relevant kendskab til kommunens samlede økonomi prioriterer arbejdspladsens ressourceanvendelse under hensyn til helheden har overblik over alle ressourceanvendelser - penge, miljø, personale - indenfor eget ansvarsområde tør tænke utraditionelt og langsigtet for at sikre en bedre ressourceanvendelse

6 Værdigrundlaget i Greve
Værdi 5: Vi tager ansvar Lederen: er sig sin rolle som kulturbærer bevidst og gør det synligt for medarbejderne, hvor hun/han står - synlig ledelse udøver aktiv personaleledelse og udvikling af medarbejdere - blandt andet gennem coaching og sparring (opfølgning , støtte og vejledning) delegerer kompetence og forventer at medarbejderne selv tager ansvar sætter dagsordenen, er opsøgende og sikrer konsekvent opfølgning medvirker til at forebygge og løse konflikter udviser beslutningskraft under hensyn til helheden og for at sikre udvikling af egen arbejdsplads uddanner sig i lederskab og er ansvarlig for at være med til at udvikle ledere og ledertalenter efterlever loyalt overordnede beslutninger

7 Værdigrundlaget i Greve
Værdi 6: Vi er åbne og fordomsfri Lederen: er tolerant og fremmer et positivt menneskesyn ser kulturelle, faglige og menneskelige forskelligheder som en styrke skaber en positiv dialog på arbejdspladsen er konstruktiv og ærlig i sin anerkendelse og kritik af medarbejderne udviser fleksibilitet og socialt ansvar overfor medarbejderne

8 Værdigrundlaget i Greve
Værdi 7:  Vi deler viden og erfaringer Lederen: sikrer dialog og vidensdeling mellem medarbejdere og mellem ledelse/medarbejdere fastholder, formidler og udvikler relevant viden i hele virksomheden skaber ledelsesmæssig erfaringsudveksling på tværs i virksomheden

9 Værdigrundlaget i Greve
MED aftalen Kapitel 3.§ 4 Værdier Alle ansatte i Greve Kommune arbejder ud fra et fælles værdigrundlag. Værdigrundlaget kan omsættes på mange forskellige måder, og det forventes, at alle arbejdspladser og institutioner forholder sig til, hvad værdierne konkret betyder på deres arbejdsplads. Der er tillid til, at de medarbejdere, der arbejder tættest på borgeren, også kan finde de bedste løsninger. Derfor bliver ansvar og kompetence uddelegeret mest muligt, så man som medarbejder får indflydelse på, hvordan arbejdsopgaverne løses.

10 Værdigrundlaget i Greve
MED aftalen Kapitel 2. §3 Formål Formålet med denne aftale er: - at styrke og udvikle et godt og tillidsfuldt samarbejde og en åben dialog mellem ledelse og medarbejdere for at sikre et højt informationsniveau og skabe grundlag for at træffe kvalificerede beslutninger

11 Værdigrundlaget i Greve
MED aftalen Kapitel 2. §3 Formål Formålet med denne aftale er: organisering af samarbejdet der sikrer, at alle medarbejdere har ret til og · at skabe en enkel og gennemsigtig mulighed for reel medindflydelse og medbestemmelse på såvel de overordnede mål og rammer som på den daglige arbejdssituation.

12 Værdigrundlaget i Greve
MED aftalen Kapitel 2. §3 Formål Formålet med denne aftale er: at skabe en organisation, hvor samarbejds , sikkerheds- og sundhedsforhold drøftes og koordineres i en sammenhængende struktur for at sikre en styrkelse af sikkerheds- og sundhedsarbejdet, således at der skabes et stadig bedre arbejdsmiljø og fokus på forebyggende og sundhedsfremmende tiltag.

13 Værdigrundlaget i Greve
MED aftalen Kapitel 2. §3 Formål Formålet med denne aftale er: at sikre, at Greve Kommunes personalepolitik er værdibaseret og skaber rammerne for en øget trivsel for ledere og medarbejdere

14 Værdigrundlaget i Greve
MED aftalen Kapitel 2. §3 Formål Formålet med denne aftale er: at skabe optimale vilkår for tillidsvalgte, herunder sikre muligheder for på kvalificeret grundlag at udøve medindflydelse og medbestemmelse og dermed sikre konkrete og målbare forbedringer af tillidsvalgtes vilkår

15 Værdigrundlaget i Greve
MED aftalen Kapitel 2. § 3 Formål Formålet med denne aftale er: at sikre, at Greve Kommune er en attraktiv arbejdsplads med gode og trygge arbejdsvilkår med mulighed for personlig og faglig udvikling for den enkelte ansatte, således at Greve Kommune kan tiltrække og fastholde kvalificerede og engagerede medarbejdere og ledere

16 Personalepolitikken Greve Kommune ønsker at være en attraktiv arbejdsplads, hvor det er spændene og udfordrende at gå på arbejde. Medarbejderne er den vigtigste drivkraft i den service Greve kommune leverer. Derfor forventes der engagement og ansvarlighed af kommunens medarbejdere, som alle er ambassadører for Greve Kommune.

17 Personalepolitikken Der er tillid til, at medarbejdere der arbejder tættest på borgeren, også kan finde de bedste løsninger. Derfor skal ansvar og kompetence delegeres mest muligt, så man som medarbejder får indflydelse på hvordan arbejdsopgaverne løses.

18 Personalepolitikken Den enkelte borger og virksomhed skal være i centrum i Greve. Aktiv dialog og fleksibilitet er derfor et krav for at finde løsninger, som er tilpasset den enkelte borger (elev). Det kræver også viljen til aktivt at samarbejde og videndele på tværs, så borgeren (eleven/ forældrene) oplever kommunen som en helhed.

19 Arbejdstidsaftale Greve
Vi kender nu Greve Kommunes værdigrundlag for udtrykt såvel ledelsesgrundlaget som i MED- aftalen og overskrifterne fra personale politikken Hvad skal værdigrundlaget være for en ny for en ny arbejdstidsaftale – hvad er vore fællesværdier. Hvad ønsker vi skal kendetegne vores arbejde Værdierne skal beskrives i ord.

20 Arbejdstidsaftale Greve
Opgave 1 Summeopgave I skal sammen 2 og 2 drøfte hvad der kendetegner den stolte lærer i fremskridtets skole. Herefter skal I hver især nedskrive hvad I er blevet enige om. I har 15 min til opgaven

21 Arbejdstidsaftale Greve
Opgave 2 Gruppearbejde På baggrund af notaterne fra summe opgaven drøfter gruppen hvilke værdier, der skal kendetegne en ny Greve arbejdstidsaftale. De ord der skal kendetegne en ny aftale sættes op på den udleverede flipover. Der er 60 min til opgaven – gruppen skal kl. 17 fremlægge – og uddybe besvarelsen.

22 Arbejdstidsaftale Greve
Opgave 3 plenum Grupperne fremlægger Opsamling i plenum – vi skal finde de værdier for en ny aftale som GLF skal præsenterer Greve kommune for. Max 60 min.

23 Arbejdstidsaftale Greve
Gennemgang af værktøj til registrering af arbejdstid

24 Arbejdstidsaftale Greve
Cases med spørgsmål fra den nye aftale 45 min Præsentation af værdierne for en ny arbejdstidsaftale udarbejde på baggrund af tirsdagens arbejde.


Download ppt "Værdigrundlaget i Greve"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google