Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Dagens program Ankomst og morgenbuffet 9.00 Velkomst v/ OC Visionen for MED Gennemgang af MED-aftalen Pause Hvordan går arbejdet i TRIO? Hvad.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Dagens program Ankomst og morgenbuffet 9.00 Velkomst v/ OC Visionen for MED Gennemgang af MED-aftalen Pause Hvordan går arbejdet i TRIO? Hvad."— Præsentationens transcript:

1

2 Dagens program Ankomst og morgenbuffet 9.00 Velkomst v/ OC Visionen for MED Gennemgang af MED-aftalen Pause Hvordan går arbejdet i TRIO? Hvad gør vi nu? Afslutning

3 MED-aftalen kort fortalt
MED-aftalen er en ambitiøs aftale: Forudsætter, at vi har en stærk, tydelig og professionel ledelse Forudsætter medarbejderskab – medansvar Demokratifremmende Forbedre og styrke arbejdsmiljøet Effektiviserer så der bliver plads til øget faglighed Bygger på en tillidsdagsordnen

4 Tillidsdagsorden i BUF
Tillidsdagsorden er et paradigmeskifte og en kulturændring, der tager tid Tillidsdagorden: 1. styring 2. Lederskab - medarbejderskab. Tillidsdagsorden via MED og i hele organisationen som faglig kvalitetsudvikling Vi fremmer en professionel uenighedskultur (aktiv, åben, og fordomsfri) dialog som middel til dynamisk udvikling

5 Vision MED-organisationen skal bidrage til at gøre Børne- og Ungdomsforvaltningen til en attraktiv arbejdsplads. En arbejdsplads, der er præget af effektivitet, samarbejde og stadig udvikling, og hvor medarbejdernes trivsel er i højsædet. Fokus på faglighed MED-organisationen skal være præget af åbne og gennemsigtige beslutningsprocesser i et dynamisk og konstruktivt samarbejde. MED-organisationen skal være med til at skabe en forbilledlig samarbejdskultur i hele organisationen. En samarbejdskultur, der er præget af demokrati og en høj grad af medindflydelse, medbestemmelse og medansvar hos alle ledere og medarbejdere. Kræver klare roller og stærk ledelse

6 Mission Aftalen skal: skabe grundlag for fortsat udvikling af samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere Aftalen skal sikre, at alle medarbejdere – enten direkte eller gennem en medarbejderrepræsentant (TR, AMR) – har mulighed for at få: Medindflydelse Medbestemmelse Medansvar - for egne arbejdsforhold, på rammerne for arbejdet, arbejdets tilrettelæggelse og sammenhængen mellem ressourcer og arbejdsmængde.

7 Medindflydelse, medbestemmelse og medansvar
Medindflydelse indebærer, at der er åbne drøftelser mellem ledelse og medarbejderrepræsentanter, inden ledelsen træffer beslutninger. Medbestemmelse defineres overordnet set som en fælles beslutning, truffet på grundlag af samarbejde mellem ledere og medarbejdere. Medansvar indebærer den fælles forpligtelse til at formidle, skabe forståelse for, overholde og arbejde for de fælles beslutninger.

8 MED- og arbejdsmiljøorganisationsplan
Områderne har et særligt ansvar for at binde MED-organisationen sammen, når der ikke længere er udvalg i Områderne

9 HovedMED På ledersiden: 10 lederrepræsentanter - heraf mindst 3 arbejdsmiljøledere. Mindst én arbejdsmiljøleder er repræsentant fra det selvejende område. På medarbejdersiden: 15 repræsentanter – heraf mindst 3 arbejdsmiljørepræsentanter. Mindst én arbejdsmiljørepræsentant er repræsentant fra det selvejende område.

10 MED for selvejende institutioner
Institutioner i netværk: > 25 medarb LokalMED < 25 medarb TRIO Netværksudvalg: Dialog mellem ledere og medarbejdere i forhold til netværksaftalen samt til udvikling af samarbejdet i netværket Selvejende klynger: LokalMED i Klyngen – TRIO på enhederne

11 LokalMED På ledersiden: Maksimalt 3 lederrepræsentanter. På medarbejdersiden: Der vælges 4 medarbejderrepræsentanter heraf mindst 1 arbejdsmiljørepræsentant. Der kan udvides på medarbejdersiden på bekostning af ledersiden.

12 Trio På hver enkelt arbejdsplads etableres en Trio bestående af daglig leder, tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant. Trioens opgave er at udføre ”MED-udvalgslignende” samarbejde med henblik på at sikre, at medarbejderne bliver medinddraget og får medindflydelse, medbestemmelse og medansvar i forbindelse med fastlæggelse af retningslinjer for arbejds-, samarbejds-, personale og arbejdsmiljøforhold.

13 Hvad betyder MED reelt? Vi vil fremme: Sammenhængskraften i BUF
Historier fra organisationen skal nå politikere & praktikere, ledere og medarbejdere og de mange faggrupper. Professionel uenighed i konstruktive og dynamiske fora Helhedsorientering Tillid, ansvarlighed og trivsel

14 Forandringen: Selvejende institutioner
MED-udvalg og TRIO Repræsentationskultur MED skal medvirke til styrkelse af den faglige udvikling, som er en strategisk vigtig opgave, så vi producerer god beslutningsoplæg til politikkerne og understøtter kerneopgaven Der skal ses nærmere på møde- og beslutningsstrukturer i den enkelte enhed, så det bliver klart hvilke diskussioner, der hører hjemme hvor


Download ppt "Dagens program Ankomst og morgenbuffet 9.00 Velkomst v/ OC Visionen for MED Gennemgang af MED-aftalen Pause Hvordan går arbejdet i TRIO? Hvad."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google