Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Frøslev-Padborg skole

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Frøslev-Padborg skole"— Præsentationens transcript:

1 Frøslev-Padborg skole
En 2-sporet skole med 349 elever og 42 ansatte En modtageklasse for 1.-4.kl. En erhvervsklasse for 8.-9.kl. Fælles værdier: Anerkendende dialog Gensidig respekt Proaktiv tænkning Værktøjskassen Skoleledelsen • Skoleledelsesteam

2 Task Force projekt ”Skab et anerkendende skole-hjemsamarbejde med fokus på nydanske forældre” Igangsat via kommunens integrationsafdeling - 3 skoler i Aabenraa kommune Frøslev-Padborg skole har modtaget mange nydanske elever inden for de seneste 5 år Frøslev-Padborg skole er den skole, der har næst flest tosprogede børn i Aabenraa kommune Værktøjskassen Skoleledelsen • Skoleledelsesteam

3 Hvorfor sætte fokus på skole-hjem samarbejdet på FRP-skole?
Der er mange nydanske børn og forældre – 23 %. Antallet har udviklet sig stærkt de seneste 5 år. Behov for fornyelse i skole-hjem samarbejdet generelt på skolen Samfundet har udviklet sig og forældrenes behov og prioriteringer stiller andre krav og ønsker for kommunikation og samarbejde Skolens samarbejde med hjemmene har ændret sig: mindre interesse for kalenderstyring mere fokus på behov og ønsker skal give mening og derfor opleves flere individuelle behov Evaluering giver ikke altid mening for begge parter (skolen og hjemmet) i den nuværende form Skole-hjemsamarbejdets organisering og struktur er i dag ens for hele skolen. Der ønskes en udvikling med særlig fokus på behov for de enkelte faser. Værktøjskassen Skoleledelsen • Skoleledelsesteam

4 Værktøjskassen Skoleledelsen • Skoleledelsesteam

5 Tidsplanen Ledelsen: forår 2010/september Skolebestyrelsen: Beslutning om projekt i oktober Valg af medlemmer til arbejdsgruppen Pæd. personale: Torsdagsmøde Valg af 2 repræsentanter til arbejdsgruppe Arbejdsgruppen: Primo februar Planlægning. – NB!! Pæd. råd: 24. februar 2011 – hvorfor har vi skole-hjemsamarbejde? Skolebestyrelsen: 24. februar 2011 – Hvorfor har vi skole-hjemsamarbejde? Værktøjskassen Skoleledelsen • Skoleledelsesteam

6 Tidsplan side 2 Arbejdsgruppen: medio marts – Fra tanke til handling – opsamling fra møderne Skolebestyrelsen: 31. marts 2011 – hvad gør vi frem over i skole-hjemsamarbejdet? Pæd. råd: 7. april 2011 – Hvad gør vi fremover i skole-hjemsamarbejdet? Ledelsen: Maj Hvad gør vi fremover i skole-hjem samarbejdet? Opfølgning på de reviderede principper og igangsætning af de besluttede aktiviteter. Nye principper skal være gældende fra august 2011. Udmøntning af principperne drøftes på forældremøder og med kontaktforældre i efteråret 2011. Værktøjskassen Skoleledelsen • Skoleledelsesteam

7 Arbejdsgruppen Arbejdsgruppens medlemmer:
2 forældrerepræsentanter fra skolebestyrelsen 2 lærerrepræsentanter 2 fra ledelsen ?? Nydanske forældre og SFO-pædagoger Der overvejes hvordan vi kan inddrage de nydanske forældre i processen Skolen forventes at skulle oprette SFO pr. 1. august Hvis det bliver tilfældet vil der også komme en repræsentant for SFO med. Værktøjskassen Skoleledelsen • Skoleledelsesteam

8 Skoleledelsens overvejelser
Hvordan kan vi involvere nydanske forældre i projektet? vælge 2 repræsentanter ind i arbejdsgruppen invitere en netværksgruppe af nydanske forældre til en workshop om skole- hjemsamarbejdet ligesom skolebestyrelsen og lærerne/pædagogerne Invitere både danske og nydanske forældre til en workshop om skole- hjemsamarbejdet i fremtiden (ikke SB-medlemmer) Værktøjskassen Skoleledelsen • Skoleledelsesteam

9 Muligheder og udfordringer i projektet
Projektet er interessant. Rart med færdigtfabrikerede arbejdsbeskrivelser Det falder i en usikker tid for såvel ledelsen som medarbejderne (skolestrukturændring) Er usikker på, om egen tidsplan lige nu holder! Værktøjskassen Skoleledelsen • Skoleledelsesteam


Download ppt "Frøslev-Padborg skole"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google