Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Vesterlunden – et område i det kommunale dagtilbud i Svendborg Mission og fælles referenceramme Inklusion Alle børn har lige adgang til at være aktive.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Vesterlunden – et område i det kommunale dagtilbud i Svendborg Mission og fælles referenceramme Inklusion Alle børn har lige adgang til at være aktive."— Præsentationens transcript:

1 Vesterlunden – et område i det kommunale dagtilbud i Svendborg Mission og fælles referenceramme
Inklusion Alle børn har lige adgang til at være aktive deltagere i de sociale børnefællesskaber Trivsel og ArbejdslivsGlæde – TAG Et projekt som Vesterlunden deltager i med ledelsen og personale fra hvert Børnehus

2

3 Inklusion Alle børn har lige adgang til at være aktive deltagere i
de sociale børnefællesskaber

4

5

6

7 Ledelse Pædagogik Økonomi Dagtilbudsleder. (også leder for resursepædagoger område B, samt visitation i forhold til §32.) Et lederteam med 1 dagtilbudsleder og 5 pædagogiske teamledere, der sammen og hver for sig skal lede Vesterlunden. 6 Børnehuse med 2/3-1 pædagogisk teamleder i hvert børnehus. En bestyrelse, som sammen og hver for sig er en bestyrelse for 6 Børnehuse. Et MEDudvalg, der sammen og hver for sig skal medinddrages. Dagtilbudsloven Fælles pædagogisk læreplan. Tiltag i det enkelte Børnehus i forhold til fælles mål. Mission og fælles referenceramme Faglighedsblomst Barnet i Centrum, et projekt med Århus universitet 42 pædagoger + 6 deltidspædagoger i Skovlinden forhold til børn i vanskeligheder og §32. (17 børn) 1 PAU (faglært pæd.medhj.) 23 pædagogmedhjælpere 5 pædagogstuderende Centralt finansierede PAU studerende i perioder i husene på skift Resursetildeling pr. barn ca.4.7 time pr. barn inkl. pædagogisk teamleder, beregnet som gennemsnit over året Forhåndsaftaler Børnetallet for det kommende år aftales i september. Afregnes pr. indskrevet barn. I år har vi ca. 100 vg børn og 282 bh børn. Budgettet for det kommende år kendes i november/december, budget ca. 29 mill.kr i 2013 (inkl. ekstra børn) Forslag fremlægges forældrebestyrelsen og MED på første møde i det nye år

8 Forældrebestyrelsen (FB):
Kan stille forslag om spørgsmål, der vedrører dagtilbuddet, både det administrative og det politiske niveau Placerer åbningstider indenfor de fastlagte rammer for ugentlig åbningstid Beslutning om feriesamlingsdage Forældrebestyrelsen (FB): Består af 7 forældrerepræsentanter og 2 medarbejder-repræsentanter FB skal indenfor kommunens mål og rammer, beskæftige sig med: Principper for dagtilbuddets arbejde. Indover pædagogiske læreplaner Principper for anvendelse af budgetrammen Indstillingsret til kommunen i forbindelse med ansættelse af personale Afgiver udtalelser om alle spørgsmål som forelægges FB fra byrådet eller Udvalget for Børn og unge Opgave: Skabe liv og udvikling til børnene Medvirke til at det er en god arbejdsplads for medarbejderne Ikke ”en opgave”: Personalesager, enkelt børnesager/familie, afskedigelsessager.

9 Principper: Værdi – princip – handling,
Forældrebestyrelsen udarbejder principper Et princip – en ramme omkring dagligdagen, der giver muligheder for forskellige handlinger, i praksis betyder det, at der særlig lægges vægt på én ting i forhold til noget andet. F.eks.: Børnene skal tilbydes aktiviteter, der fortrinsvis foregår udenfor, og som fremmer bevidsthed om at passe på naturen Der skal lægges vægt på at udvikle børnenes kreative sider, f.eks gennem maling, musik m.m. Vi køber i videst muligt omfang bæredygtige produkter Værdi – princip – handling, f.eks. i forhold til de politikker, der udsendes Udover Mission og fælles referenceramme, har vi Dagtilbudsloven med de pædagogiske læreplaner. De 6 temaer: Alsidig personlig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Natur- og naturfænomener Kulturelle udtryksformer


Download ppt "Vesterlunden – et område i det kommunale dagtilbud i Svendborg Mission og fælles referenceramme Inklusion Alle børn har lige adgang til at være aktive."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google