Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Forældremøde på Stestrup Skole

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Forældremøde på Stestrup Skole"— Præsentationens transcript:

1 Forældremøde på Stestrup Skole
2. Maj 2012

2 Forældremøde på Stestrup Skole
Velkommen v/Henning, Skoleleder og kommende afdelingsleder Status på arbejdet med den nye skole v/Henning og Tina skolebestyrelsesformand Forældreindflydelse i vores nye skole v/Bella skolebestyrelsesmedlem Navn til den nye skole v/Henning Spørgetid Valg til skolebestyrelsen v/Henning

3 Skolestruktur i distrikt 5
Anders Bo Hansen Henning, Stestrup Yvonne, Tølløse Pia, St. Merløse Jannik, Ugerløse Skoleleder Afdelingsleder

4 Status på arbejdet med den nye skole

5 Status på arbejdet med den nye skole
Vi har fortsat en skole i Stestrup! Hverdagen på skolen er uforandret! Vi får vores andel af kvalitetsmidlerne! Afdelingsvalg til den nye skolebestyrelse sikrer fortsat direkte indflydelse på skolens vilkår! Med Anders har vi fået den bedst egnede skoleleder!

6 Status på arbejdet med den nye skole
Etablering af Forretningsudvalg – mht 2 seminarer for skolebestyrelsesmedlemmer og afdelings- og skoleledere Erfaring fra andre skoleændringer Forstå rammer og økonomi for skolerne Budget reguleret med + 2% Over- og underskudsoverførsel maksimum 3% Aftale principper for afdelingsforældreråd Aftale principper for valg til skolebestyrelse Aftale principper for klassedannelse

7 Principper for klassedannelse i Distrikt 5
Formål Det overordnede formål med principper for klassedannelse er, at klasserne bliver så homogene som muligt samtidig med, at alle elever så vidt muligt tilbydes undervisning i kl. i den afdeling, der ligger tættest på deres hjem. Generelt Fravigelse fra nedenstående principperne kan forekomme, når særlige pædagogiske hensyn kræver det. Skolelederen har det overordnede ansvar for elevernes placering i de nye klasser. Principper for klassedannelse, det tilstræbes: At klasserne bliver så homogene som muligt – f.eks. ligelig fordeling af drenge piger. At vi anvender samordnet undervisning/holddannelse og aldersintegrerede klasser frem for at skabe huller i klasserækken. At børnene får kortest mulig vej til skole. At søskende så vidt muligt går i samme afdeling. Denne søskenderet er ikke knyttet til de børn, der er placeret på en aftagerskole, som følge af et normalt skoleforløb (f.eks. St. Merløse/Tølløse) Ved elevernes overflytning til Tølløse skole i 7. klasse dannes der nye klasser på tværs af de eksisterende klasser i Tølløse.

8 Status på arbejdet med den nye skole
Den nye bestyrelser skal aftale andre principper. Indtil nye beslutninger gælder værende praksis. Overbygning i Tølløse. Bustransport Årshjul, økonomiopfølgning ol.

9 Status på arbejdet med den nye skole
Kvalitetsløft i Stestrup afdelingen Der har været nogen og se på vores IT – hvad skal der ændres hos os? Der har været talt om uddannelse af lærer/leder – hvad skal der ske hos os? Andet vi kan se frem til?

10 Forældreindflydelse i vores nye skole Afdelingsforældreråd – hvad, hvorfor, hvem, hvordan?

11 Hvad: Afdelings-forældre-råd
Et råd af forældre på den enkelte afdeling – fx Stestrup Bindeled mellem forældre og skolebestyrelse ”Trivselsråd”

12 Hvorfor? Styrke børnenes trivsel i det lokale skolemiljø
Sparringspartner og bagland for skolebestyrelsen Bindeled til lokalforum og andre lokale aktører Koordinere og styrke kontaktforældrenes arbejde i den enkelte klasse Kulturbærere ved skolens mærkedage – fx sommerfest Orientering af forældre ved forældremøder på den enkelte matrikel

13 Hvem? En forældrerepræsentant fra hver klasse – ikke nødvendigvis en af kontaktforældrene, men må gerne være det Afdelingsleder (Henning) 1-2 elevrådsrepræsentanter 1-2 forældrerepræsentanter fra 0-6-årsinstitutionerne (Stestrup Børnegård, Røde Kors-børnehaven) Ledelse fra børneinstitutionerne Medarbejderrepræsentanter fra skole, sfo, børnehaver

14 Hvordan? Hver klasse vælger en repræsentant på det første forældremøde efter sommerferien, dvs i løbet af efteråret 2012. Skolebestyrelsen og/eller Henning møder gerne frem og orienterer i den enkelte klasse Tænk allerede nu over, om det er noget for dig 

15 Navn til den nye skole

16 Hvad skal vores nye skole hedde ?
Navnekonkurrence for alle Skoledistrikt 5: Tølløse, Ugerløse, Stestrup og St.Merløse skole skal have et nyt, fælles skolenavn. Det nye navn skal være med til at samle de 4 skoler til én skole. Hver skole kommer med deres styrke, som skal bevares. Vi skal ikke nødvendigvis ensrette, men alligevel fremstå som en samlet skole, hvor vi får det bedste fra de forskellige skoler. Alle elever, forældre og personale i hele det ny skoledistrikt får nu chancen til at komme med ideer til det nye navn. Har du en god idé til et nyt navn, kan du deltage i skolens navnekonkurrence i perioden 23. april – 16. maj 23. april – 16. maj Navneforslag indsendes til 24. maj Skolens navneudvalg indsamler forslag til nye navne og sender 2-3 navne til Udvalget for børn 19. juni Udvalget for Børn godkender skolens nye navn 19. juni – 22.juni Fejring af skolens nye navn og kåring af vinderen

17 Valg til skolebestyrelsen
Der skal vælges to bestyrelsesmedlemmer og en suppleant Ved kampvalg holdes der skriftlig afstemning De to kandidater med flest stemmer er valg til bestyrelsen. Kandidaten med tredje flest stemmer er valgt som suppleant. Tina og Bella, i den nuværende bestyrelse, vil gerne stille op til den nye bestyrelse.


Download ppt "Forældremøde på Stestrup Skole"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google