Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Arkitektur - data. RHS - Informationsteknologi 2 Data-arkitektur •Formålet med data-arkitekturen (data-modellen) er at beskrive alle data, som er relevante.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Arkitektur - data. RHS - Informationsteknologi 2 Data-arkitektur •Formålet med data-arkitekturen (data-modellen) er at beskrive alle data, som er relevante."— Præsentationens transcript:

1 Arkitektur - data

2 RHS - Informationsteknologi 2 Data-arkitektur •Formålet med data-arkitekturen (data-modellen) er at beskrive alle data, som er relevante for virksomhedens drift •En data-model er logisk, dvs der tages ikke stilling til, hvilke form data har –Elektronisk –Manuelle –Eksterne, interne •Vi kan også godt beskrive flow af data

3 RHS - Informationsteknologi 3 Værktøjer til data-modellering •For selv en mindre virksomhed kan der være mange typer data i spil •Brug for at ”starte fra toppen”, og arbejde sig ned mod et mere detaljeret niveau •Værktøjer –Context-diagrammer –Data-flow diagrammer –ER-diagrammer

4 RHS - Informationsteknologi 4 Context-diagram •Øverste niveau af modellen •Vigtigt formål er afgrænsning – hvordan interagerer vores system med omverdenen med hensyn til data: –Hvem sender data til systemet? –Hvem modtager data fra systemet? –Hvilke typer data sendes/modtages? •Med andre ord; i hvilken kontekst indgår vores (kommende) system?

5 RHS - Informationsteknologi 5 Context-diagram •Elementer i Context-diagram: Vores system Interessent (sender/modtager af data) Datastrøm

6 RHS - Informationsteknologi 6 Context-diagram - eksempel Salgs- system KundeSælger Regnskabs afd. Regnskabs afd. Kundeordre Ordre Varebestilling Ordrekopi Ordrebekræftelse

7 RHS - Informationsteknologi 7 Context-diagram •BEMÆRK: Omdrejningspunktet i et context- diagram er systemet •Ingen datastrømme direkte mellem interessenter •BEMÆRK: Context-diagram kan benyttes til at beskrive både nuværende – og kommende – systemer •Hold formålet for øje – i dette tilfælde er det det kommende system, vi vil beskrive

8 RHS - Informationsteknologi 8 Context-diagram •Vigtigt at overveje, om man vil: •Benytte IT til at effektivisere – men bevare – de nuværende forretningsprocesser i virksomheden Eller •Vil ændre på selve forretnings- processerne i forbindelse med indførelse af IT

9 RHS - Informationsteknologi 9 Data-flow diagram •Data-flow diagrammer bryder vores system ned i de processer, systemet skal udføre •Begynder at tage mere konkret stilling til data •Stadig uafhængigt af teknologi – rent logisk •Primære formål –Forstå rækkefølge af processer –Detaljere flow af data –Bringe os tættere på en data-model

10 RHS - Informationsteknologi 10 Data-flow diagram •Elementer i Data-flow diagram: Proces i system Interessent (sender/modtager af data) Datastrøm Register

11 RHS - Informationsteknologi 11 Data-flow diagram - eksempel

12 RHS - Informationsteknologi 12 Data-flow diagram - eksempel

13 RHS - Informationsteknologi 13 Data-flow diagram •BEMÆRK: Vi indfører ikke nye interessenter på data-flow niveau •Vi må lave så mange niveauer af diagrammer som vi har behov for •BEMÆRK: Et data-flow er dynamisk, dvs tiden går i et data-flow diagram – det afspejler en proces i virksomheden.

14 RHS - Informationsteknologi 14 ER-diagrammer •ER = Entiteter og relationer •Entiteter = Ting eller begreb. Vi ønsker at registrere data om entiteter •Relationer = Relationer… Vi ønsker at modellere relationer mellem entiteter •Med ER-diagrammer kan vi detaljere de registre, vi indførte i data-flow diagrammerne E R

15 RHS - Informationsteknologi 15 Symboler for Entiteter og Relationer Elev f.eks. Entitet Relation f.eks. Går i

16 RHS - Informationsteknologi 16 ER-diagrammer •BEMÆRK: ER-diagrammet er slutmålet for data- modellering, data-flow er ”bare” en hjælp •Vi har stadig ikke taget stilling til, hvordan data rent praktisk opbevares og håndteres •Hvem laver data-modelleringen? Ideelt set virksomheden selv – i praksis ofte samarbejde mellem virksomheden og en specialist

17 RHS - Informationsteknologi ER-diagrammer •Er-diagrammer er der hvor data-modellering ”mødes” med databaser •Kan vi modellere ned til ER- diagram niveauet, er det bare at følge proceduren for at komme fra ER-diagrammer til konkrete databaser

18 RHS - Informationsteknologi 18 Diagrammer - oversigt Diagram type FormålEgenskaber Context Definere den kontekst, systemet skal fungere i. Definere interessenter og datastrømme. Dynamisk Meget overordnet Data-flow Nedbryde system i processer. Detaljere datastrømme. Definere registre for data. Dynamisk Flere niveauer ER Nedbryde registre i entiteter og relationer. Detaljere data selv. Statisk Rummer kun data


Download ppt "Arkitektur - data. RHS - Informationsteknologi 2 Data-arkitektur •Formålet med data-arkitekturen (data-modellen) er at beskrive alle data, som er relevante."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google