Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Virksomhedens processer Leavitt’s model, FAKIR-modellen og systemudvikling Anskaffelse af ny teknologi.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Virksomhedens processer Leavitt’s model, FAKIR-modellen og systemudvikling Anskaffelse af ny teknologi."— Præsentationens transcript:

1 Virksomhedens processer Leavitt’s model, FAKIR-modellen og systemudvikling Anskaffelse af ny teknologi

2 2

3 Indførelse af ny teknologi  Små projekter:  Indkøb af 2 nye computere til kontoret  Nye programmer (software) f.eks. Office 2007  Virker en ny printer med den gamle PC  Større projekter involverer:  Nøje planlægning og opfølgning på processen/projektet  Skræddersyet ”systemudvikling”  … f.eks. ved brug af FAKIR-modellen Anskaffelse af ny teknologi 3

4 Her gik det galt …  Der er adskillige eksempler på større projekter med IT, som gik helt galt. Bl.a. indenfor det offentlige:  Amanda (arbejdsformidlingen)  Politiet  Told & Skat  Forsvaret Systemerne var utidssvarende og nærmest ubrugelige, da de først var færdige … eller de blev aldrig helt færdige ! Anskaffelse af ny teknologi 4

5 Fase-modeller  Systemudvikling foregår oftest efter såkaldte ”fase-modeller”, hvor hele processen opdeles i mindre bidder  FAKIR-modellen er en sådan fasemodel Anskaffelse af ny teknologi 5

6 Systemudvikling FAKIR er forbogstaverne for faserne: Foranalyse, Analyse, Kravspecifikation, Implementering og Revision. Eksempler på spørgsmål, der kan stilles i FORANALYSEN: •Hvad er karakteristisk for organisationen? •Hvilke problemer oplever vi? •Hvilke funktioner skal udvikles? •Hvilke data berøres? •Hvad ønsker vi at opnå med systemudviklingsprojektet? •Hvor mange penge har vi til rådighed? •Hvor lang tid kan vi bruge? •Hvordan organiserer vi udviklingsarbejdet? Anskaffelse af ny teknologi 6

7 For-analyse (1)  For-analysen er en slags mini-analyse og lægger rammerne for det videre arbejde med processen. En slags afgrænsning af problemet.  I denne fase er der plads til at tænke stort, få ideer og visioner … det koster ikke noget indtil videre  ”Hvad kunne vi godt tænke os ?”  Der er mange måder at udarbejde ideer på: brainstorm og mindmap er én af dem  Mindmap bruges til at strukturere og overskue ideerne og deres sammenhæng Anskaffelse af ny teknologi 7

8 Brainstorm og mindmap Anskaffelse af ny teknologi 8

9  For-analysen munder ud i en rapport, som indeholder: • Virksomhedsbeskrivelse • Problemformulering • Mål for projektet • Virksomhedens mål og politikker (formelle og uformelle) • Foreløbig afgrænsning • Foreløbige krav til det nye system • Grove skitseforslag til løsningsmodeller • De første økonomiske overslag • Projektplanlægning Anskaffelse af ny teknologi 9

10 Projektstyring  Milepæle  Vigtige delmål undervejs i projektet  Delmålene skal virke naturlige og målbare  Gantt-kort  Overblik  Tidsforbrug  Tidsplan Anskaffelse af ny teknologi 10

11 Analyse-fasen (2)  Unøjagtigheder og fejl rettes  Den mere detaljerede plan formuleres mere konkret  Alle 4 del-områder fra Leavitt’s model inddrages og analyseres Anskaffelse af ny teknologi 11

12 Kravspecifikation (3)  Hvilke dele af systemet skal være manuelle, og hvilke dele skal udføres af et program?  Systemets dele  Beskrivelse af de administrative rutiner, systemet skal lave  Beskrivelse af de data, systemet skal behandle, og hvordan databehandlingen skal foretages (regler)  Opbygning af nummersystemer  Sikkerhed  Beskrivelse af systemets registre  Maskinkonfiguration  Metode til valg af leverandør af programmer og maskiner  Tidsplan Kravspecifikationen bør kunne danne et grundlag for en efterfølgende revision (evaluering) Anskaffelse af ny teknologi 12

13 Implementering (4)  Denne fase omfatter: • Installation af hardware og software • Omlægning af opgaver og forretningsgange • Jobforandring • Konvertering af data • Afprøvning af brugervejledning • Workshop - Uddannelse af brugere Anskaffelse af ny teknologi 13

14 Konvertering  Overgå til det nye system uden at vedligeholde det gamle  Parallelkørsel  Pilotkørsel Anskaffelse af ny teknologi 14

15 Test af brugervenlighed  Let at lære  Hvor lang tid det tager for brugeren at lære at bruge programmet?  Effektivt  Hvor hurtigt kan brugeren løse en given opgave?  Let at huske  Genindlæringstid. Hvor lang tid det tager brugeren at lære at bruge programmet igen efter at have været væk fra det i en given periode (f.eks. et halvt år)?  Pålideligt  Korrekthed. Får brugeren de korrekte resultater?  Virker systemet altid (stabilt)?  Tilfredsstillende  Subjektiv tilfredshed. Gennem interview eller spørgeskemaer undersøges brugerens holdning til programmet.  Er brugeren meget tilfreds, tilfreds, hverken-eller, utilfreds eller meget utilfreds? Anskaffelse af ny teknologi 15

16 Revision (5)  Det er meget almindeligt, at man aftaler i kontrakterne med leverandørerne, at et system først kan anses for at være leveret korrekt, når det er afprøvet i praksis et halvt år efter, det er blevet implementeret.  I praksis er der oftest en masse fejl-rettelser og justeringer bagefter  … især i forhold til at behandling af gamle data Anskaffelse af ny teknologi 16


Download ppt "Virksomhedens processer Leavitt’s model, FAKIR-modellen og systemudvikling Anskaffelse af ny teknologi."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google