Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Slå dog SU og SIU sammen 17. september 2009

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Slå dog SU og SIU sammen 17. september 2009"— Præsentationens transcript:

1 Slå dog SU og SIU sammen 17. september 2009
På nettet kan du hente Viborg Kommunes MED-aftale samt arbejdsmiljøstrategi På det kommunale område finder vi inspiration til vores arbejde med MED / samarbejde og Arbejdsmiljø på 3 internetsider, som drives i Et fællesskab af arbejdstagere og arbejdsgivere. - www. Lederweb.dk – Jørgen Enevoldsen – Udviklingskonsulent – HR-afdelingen – Viborg Kommune SSID – 17. september 2009 side 1

2 Slå dog SU og SIU sammen 17. september 2009
Skal vi slå det sammen ?? Hvad er stemningen lige nu ? SSID – 17. september 2009 side 2

3 MED – et historisk overblik - kort
Danske Kommuner og amter (regioner): 2 adskilte systemer: SU–aftale - sikkerhedsorganisation ”MAI”-forsøg omkring 1990 Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse midten af 90´ erne MED en mulighed – ikke et krav SSID – 17. september 2009 side 3

4 MED – et historisk overblik - kort
Danske Kommuner og amter (regioner): Viborg Kommune: 2 adskilte systemer: SU–aftale - sikkerhedsorganisation ”MAI”-forsøg omkring 1990 Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse midten af 90´ erne MED en mulighed – ikke et krav MED-aftalen for Viborg Kommune - januar 2007 SSID – 17. september 2009 side 4

5 MED – et historisk overblik - kort
Viborg Kommune: ”Viborg Kommune før 2007” MED-aftalen for Viborg Kommune - januar 2007 Bjerrringbro, Karup, Møldrup, Tjele, Fjends, Viborg, Dele af Ålestrup + Opgaver og ansatte fra Viborg Amt SSID – 17. september 2009 side 5

6 MED – et historisk overblik - kort
MED-verdenen i Viborg Kommune m.v. før 2007: 80´erne : AT accepterer ønske fra medarbejdere og ledelse om ”intet hovedudvalg” 1995 : ”SISU”- aftale med tilladelse fra AT 1997 : MED-aftale Viborg - andre følger SSID – 17. september 2009 side 6

7 Hvordan er den strikket sammen ?
SSID – 17. september 2009 side 7

8 Lokal MED-aftale MED-aftalen i VK er aftalt mellem de lokale faglige organisationer og Kommunens ledelse En MED-aftale sammenkæder samarbejdssystemet med arbejdsmiljøsystemet. Rammer aftalt centralt mellem hovedorganisationerne gælder SSID – 17. september 2009 side 8

9 Samarbejdets mål At skabe attraktive arbejdspladser
som grundlag for, at de ansatte med deres viden, faglighed, engagement og sunde fornuft bidrager til at understøtte byrådets visioner og mål at levere service af højst mulig kvalitet indenfor de afsatte rammer SSID – 17. september 2009 side 9

10 Grundskabelon Politisk vision og mål En værdibaseret personale-
politik Ledelsesgrundlag MED-aftale SSID – 17. september 2009 side 10

11 Hvad er forskellen mellem MED-indflydelse og medbestemmelse ?
MED-indflydelse: INFORMATION OG DRØFTELSE Viborg Kommune: - ledelsens beslutninger træffes på grundlag af åbne og grundige drøftelser med inddragelse af medarbejdernes viden. - medarbejderne kan påvirke beslutningsgrundlaget og dermed sætte sine præg på den endelige beslutning SSID – 17. september 2009 side 11

12 Hvad er forskellen mellem MED-indflydelse og MED-bestemmelse ?
MED-bestemmelse: RETNINGSLINJER Viborg Kommune: MED-bestemmelse betyder, at ledere og medarbejdere træffer fælles beslutninger om spilleregler, der skal være gældende for arbejds-, samarbejds-, personale- og arbejdsmiljøforhold SSID – 17. september 2009 side 12

13 MED-indflydelse en ret og pligt
Alle ansatte aktivt bidrager og stiller deres viden til rådighed Krav til ledelsen om at beslutninger tages på grundlag af dialog, gensidig information og udnyttelse af den samlede viden hos de ansatte MED-indflydelse vedrører alle forhold af betydning for den enkelte arbejdsplads og opgaveløsningen SSID – 17. september 2009 side 13

14 MED-strukturen MED-strukturen skal matche ledelsesstrukturen Hoved
Fælles Fælles Lokal SSID – 17. september 2009 side 14

15 Arbejdsmiljøkrav i MED-aftalen
Kilder: Bekendtgørelse om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde. AT vejledning F.2.8: Aftaler om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde (MED-Rammeaftalen på det kommunale område) SSID – 17. september 2009 side 15

16 En virksomhedsaftale skal mindst indeholde følgende elementer (minimumskrav):
En beskrivelse af de metoder og aktiviteter, der fremover vil blive anvendt for at styrke og effektivisere det praktiske arbejde med sikkerhed og sundhed i virksomheden. Angivelse af en procedure for gennemførelse og opfølgning af virksomhedsaftalen på virksomheden. Angivelse af, hvordan opgaver og funktioner vil blive varetaget, herunder arbejdsledernes og de øvrige ansattes roller. Det skal beskrives, hvordan sikkerhedsgruppernes og sikkerhedsudvalgets opgaver bliver varetaget, så arbejdsmiljøarbejdet stadig varetages på to niveauer. Angivelse af, hvordan virksomhedsaftalen kan ændres og opsiges. Oversigt over den aftalte organisering af arbejdsmiljøarbejdet i form af en organisationsplan. Kilde: AT-vejledning F.2.8: Aftaler om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde SSID – 17. september 2009 side 16

17 Og hvordan er det gået ? Integrationen MED – ledelse – personalepolitik har højnet bevidstheden om MED og dermed arbejdsmiljø. Arbejdsmiljøet er synliggjort gennem arbejdsmiljøstrategien SSID – 17. september 2009 side 17

18 Vi kan ikke forestille os afskaffelse af MED!
Trivselsundersøgelse Stressforebyggelse Voldsforebyggelse Indsats sygefravær Sundhedsfremme Rummelighed Forudsætter ”helhed” Men også eksempelvis APV !! SSID – 17. september 2009 side 18


Download ppt "Slå dog SU og SIU sammen 17. september 2009"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google