Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hvordan er jeg blevet til dén, jeg er?

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hvordan er jeg blevet til dén, jeg er?"— Præsentationens transcript:

1 Hvordan er jeg blevet til dén, jeg er?
Projekt Kend dig selv Hvordan er jeg blevet til dén, jeg er?

2 Argumentationen for at arbejde med dette projekt tager sit udgangspunkt i følgende mål for uddannelsen: Initiativ, selvstændighed, ansvarlighed og empati for på den baggrund at møde andre mennesker på en etisk og respektfuld måde og kunne se egen andel i udviklingen af mellemmenneskelige relationer. (Kompetencemål for hovedforløbet, personlige kompetencer) Evnen til ud fra egen fysiske, psykiske, sociale og kulturelle ressourcer at indgå aktivt i samarbejdsrelationer og opgaveløsning. (Kompetencemål for hovedforløbet, personlige kompetencer) Indsigt i læreprocesser om egne lærings- og motivationsmæssige styrker og udviklingspotentialer. (Kompetencemål for hovedforløbet, personlige kompetencer) Nysgerrighed, kreativitet og åbenhed og dermed lyst til kontinuerligt at lære og til at indgå i forandringsprocesser samt evne at håndtere og agere i en social og kulturel mangfoldighed. (Kompetencemål for hovedforløbet, personlige kompetencer) Evnen til at anvende evaluering og selvevaluering som et redskab i egen lærings- og udviklingsproces. (Kompetencemål for hovedforløbet, personlige kompetencer) Opnår indsigt i menneskets normale psykosociale udvikling for at kunne vurdere, evaluere og reflektere over den enkeltes behov, forudsætninger og udviklingsmuligheder ud fra et helhedsorienteret menneskesyn. (Sprog, kommunikation og psykologi) Projekt Kend dig selv Argumentationen for at arbejde med dette projekt tager sit udgangspunkt i følgende mål for uddannelsen: Initiativ, selvstændighed, ansvarlighed og empati for på den baggrund at møde andre mennesker på en etisk og respektfuld måde og kunne se egen andel i udviklingen af mellemmenneskelige relationer. (Kompetencemål for hovedforløbet, persnlige kompetencer) Evnen til ud fra egen fysiske, psykiske, sociale og kulturelle ressourcer at indgå aktivt i samarbejdsrelatione og opgaveløsning. (Kompetencemål for hovedforløbet, persnlige kompetencer) Indsigt i læreprocesser om egne lærings- og motivationsmæssige styrker og udviklingspotentialer. (Kompetencemål for hovedforløbet, persnlige kompetencer) Nysgerrighed, kreativitet og åbenhed og dermed lyst til kontinuerligt at lære og til at indgå i forandringsprocesser samt evne at håndtere og agere i en social og kulturel mangfoldighed. (Kompetencemål for hovedforløbet, persnlige kompetencer) Evnen til at anvende evaluering og selvevaluering som et redskab i egen lærings- og udviklingsproces. (Kompetencemål for hovedforløbet, persnlige kompetencer) Anvende det skrevne og talte sprog hensigtsmæssigt, korrekt, præcist og varieret i erhvervsfaglige, uddannelsesmæssige og almene sammenhænge. (Dansk niveau C, mål 1) Opnår indsigt i menneskets normale psykosociale udvikling for at kunne vurdere, evaluere og reflektere over den enkeltes behov, forudsætninger og udviklingsmuligheder ud fra et helhedsorienteret menneskesyn. (Sprog, kommunikation og psykologi) Gøre rede for, hvordan forskelle i levevilkår, i kulturel baggrund og i religion afspejles i politiske handlinger. (Samfundsfag, mål 6)

3 Projekt Kend dig selv Disposition: Mig og min nutid Mig og min fortid
Mine rødder Du skal komme rundt om disse tre områder af dig selv, men du bestemmer selv områdernes indbyrdes vægtning.

4 At komme i gang – brug af livslinie
Projekt Kend dig selv At komme i gang – brug af livslinie For at kunne forstå sig selv, er det vigtigt at kunne sætte sig selv i perspektiv – se sig selv som en del af en helhed, hvori indgår en række skelsættende begivenheder. Vi er et produkt af nedarvede / medfødte egenskaber (arv) og de oplevelser, vi har haft, i omgivelser vi er vokset op i (miljø). Livslinien kan hjælpe dig til at få et overblik over din egen historie. Husk, at du selv bestemmer, hvad du vil fortælle. Begynd med at tegne din livslinie (en linie), hvor du indtegner vigtigste årstal og begivenheder (f.eks, skolestart, flytninger, søskendes fødsel, bedsteforældres eller forældres død, anskaffelse af husdyr, skolegang, arbejdspladser, kærester, glædelige begivenheder, kriser). Beskriv de tidspunkter, der har haft størst betydning for dig og de tidspunkter, der har været vendepunkter i dit liv.

5 Projekt Kend dig selv Idéer:
Til din udstilling kan du evt. lave en beskrivelse / tegning af de omgivelser, du har levet i som barn/ung/voksen. Hvilke normer, værdier og traditioner er du vokset op med? Hvilke interesser har du haft mulighed for at dyrke, og hvordan har du fået dem? Hvad tænker du om dit liv lige nu? Hvad præger din hverdag?

6 Hvad vælger du at bruge tid på?
Projekt Kend dig selv Hvad vælger du at bruge tid på? I arbejdet med at afklare disse spørgsmål, må du benytte de midler, du finder relevant: Interviews med forældre/bedsteforældre Tidstypisk musik Video/foto Ved fremlæggelsen kan du tage en ting med, som har betydet meget for dig – noget der symboliserer, det du vil formidle. Husk STORE og tydelige plancher, billeder eller hvad du prioriterer at vise

7 Krav til fremlæggelsen
Projekt Kend dig selv Krav til fremlæggelsen Udarbejdelsen af en lille plancheudstilling, evt. med fotos, tekster, gerne suppleret med ”arkivalier”, tegninger, små historier, avisudklip, collager, video og båndoptagelser. Fremlæggelse for klassen – ca min. – fortæl om hele din udstilling / historie eller vælg en eller flere interessante historier ud. Det er op til hver enkelt af Jer at fortælle / formidle netop Jeres egen historie, ud fra det I har indsamlet og forberedt. Det er op til dig at fortælle hvad du har mod på og lyst til, og på baggrund af den grad af tryghed, du har opnået i klassen og det liv, du har levet. Husk – du bestemmer selv Vi har naturligvis alle tavshedspligt om de personlige forhold, der måtte blive omtalt fremlæggelserne.


Download ppt "Hvordan er jeg blevet til dén, jeg er?"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google