Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hvordan kan forældre støtte op om barnets skoleliv?

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hvordan kan forældre støtte op om barnets skoleliv?"— Præsentationens transcript:

1 Hvordan kan forældre støtte op om barnets skoleliv?
DIA privatskole Mette Ginman Den

2 Tosprogede elever har en særlig udfordring
De lærer fag på et sprog der ikke er deres modersmål De lærer altså fag på et sprog de er ved at lære Det kræver meget af undervisningen Det kræver meget af forældrene Det kræver meget af eleverne

3 Krav til undervisningen
Undervisningen skal have fokus på sprog hele tiden. Fag er sprog! Eleverne skal have mulighed for at bruge sproget meget i undervisningen (både dansk og modersmålet)

4 Hvordan kan man som forældre bakke op?
Sid i små grupper og kom med forslag Hver gruppe skal have mindst tre forslag

5 Hvordan kan man bakke op? (Mine forslag)
Snak med jeres børn om det faglige – meget gerne på modersmålet Brug jeres egne erfaringer i samtalen Vis interesse for skolen og skolearbejdet Se på undervisningsmaterialet sammen Spørg barnet! Snak sammen! Giv rammerne til lektielæsningen: tid, plads, ro

6 Mine forslag (fortsat)
Giv ros Snak om hvorfor det er vigtigt at få en uddannelse Hjælp barnet med at strukturere sin tid Snak med barnet om hvad der er interessant i skolen Snak om at det kræver ekstra at lære på to sprog

7 Hvad er vigtigt at barnet får tid til i sit barneliv?
Sid i små grupper og kom med forslag Hver gruppe skal have mindst tre forslag

8 Mine forslag – hvad er vigtigt barnet får tid til?
Skolen Fritidsinteresser Venner Familie Barnet skal have hjælp til at få tid til det hele!

9 Lidt om lektier… Det giver ikke altid mening at give lektier for – fx i sprogfag Lektier kan være mange ting Man lærer ikke altid så meget ved at terpe Man lærer rigtig meget af at diskutere noget fagligt med nogen – brug jeres egne erfaringer.

10 Hvad er et godt skoleliv?
Sid i små grupper og kom med forslag Hver gruppe skal have mindst tre forslag

11 Hvad er et godt skoleliv? (Mit svar)
Det sociale – Vi har det godt! Motivation – Det er sjovt! Engagement – Det er spændende! Må ikke fylde alt – Jeg har tid til andet! Forståeligt og meningsfyldt – Det giver mening! Sammenhæng skole-hjem – Mit liv hænger sammen!

12 Hvad kræver det af børnene at få en uddannelse?
Sid i små grupper og kom med forslag Hver gruppe skal have mindst tre forslag

13 Krav til børnene – mit svar
Tænke over at være tosproget Være bevidst om at de er i gang med at lære et sprog (flere sprog) Bruge mange muligheder for at lære sprog Spørge når de ikke forstår Være nysgerrig Bruge forældre og andre aktivt


Download ppt "Hvordan kan forældre støtte op om barnets skoleliv?"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google