Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kladde til informationsdias

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kladde til informationsdias"— Præsentationens transcript:

1 Kladde til informationsdias
Disse dias kan danne udgangspunkt for dine informationsmøder ang. Læsemakkerarbejdet. Du kan supplere med oversigter og materiale fra Læsemakkermanualen. Du kan redigere i disse dias. Meddel Dansk Videnscenter for Ordblindhed, at du arbejder med læsemakkere, og stil gerne spørgsmål hertil.

2 Læsemakkere En ekstra læseindsats

3 Makkerpar på tværs af alder
Makkerpar på tværs af alder er elever fra ældre klassetrin, der arbejder sammen med yngre elever. De ældre makkere underviser ikke; de støtter og repeterer kendt stof. Læsemakkerpar = Den ældre makker og Den yngre makker

4 Hvad er princippet i læsemakker?
Elever i klasse genlæser kendt tekst med elever fra klasse (makkere på tværs af alder). De ældre makkere får et kursus i en simpel læsestrategi; enten: Tandemlæsning eller Lyt og læs. Læsestrategierne kan også bruges i hjemmet, i SFO, i lektiecafé, med andre frivillige….

5 'Makkerpar'

6 Hvad er det faglige indhold?
Dette læsemakkerforløb er et mindre koncept med fokus på et delområde af læseudviklingen: Automatisering. De store elever får mulighed for at reflektere over - og udbygge deres egen læsefærdighed gennem rollen som den mere kompetente. Læsemakkerarbejde støtter elevernes lyst til at lære og selvtillid ved at være rollemodeller for hinanden.

7 Automatisering af læsning
Efter "koden er knækket" er det meget vigtigt at øve og få hastighed på læsningen. Automatisering er en forudsætning for god læseforståelse. Automatisering skal være i orden inden 3. klasse hvor selvstændig læsning bliver centralt i alle fag.

8 Udbygge læsefærdighed
De ældre makkere indgår i et en-til-en tiltag, som er sjældent for elever på mellemtrinnet. Dette styrker effekten af at være ”lærer” for en stund. Øget opmærksomhed på den præcise ordlyd, da de skal støtte og rette den yngre makker. Indsigt i, at læsning er brug af strategier. Gennem den direkte brug af strategier til at rette læsning hos den yngre makker, kan den ældre makker reflektere over sin egen brug af strategier.

9 Elevens alsidige personlige udvikling
At lære sammen med andre Læsemakkere er en arbejdsform og en aktivitet der understøtter: Udvikling af evnen til aktivt at indgå i fællesskaber. Udvikling af evnen til at lede og samarbejde ansvarligt. Undervisningsministeriets Faghæfte 24

10 Hvorfor to elever? Elever taler hinandens sprog – det giver en anderledes social relation. Ældre elever har ofte ”gennemskuet”, hvordan man kan tilegne sig skolestof, og kan forklare det på en anden måde end læreren. At forklare for hinanden giver væsentlige læringsfordele. Læsemakkerarbejdet er intenst arbejde med fagligt stof - der er ingen ventetid på respons og rettelser.

11 Folkeskolens (nye) formålsparagraf
§ 1. Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse og giver dem lyst til at lære mere, gør dem fortrolige med dansk kultur og historie, giver dem forståelse for andre lande og kulturer, bidrager til deres forståelse for menneskets samspil med naturen og fremmer den enkelte elevs alsidige udvikling. Stk. 2. Folkeskolen skal udvikle arbejdsmetoder og skabe rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne udvikler erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle. Stk. 3. Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati.

12 Et læsemakkerforløb Det er læsevejlederen der uddanner og koordinerer arbejdet med læsemakkerne. Læsevejlederen samarbejder med dansklæreren,skolelederen, bibliotekaren og andre fagpersoner på skolen. OBS: Inklusionsvejledningen

13 Hvorfor arbejde med makkerpar?
Læsemakkere styrker arbejdet med elevernes alsidige personlige udvikling. Læsemakkere udvikler eleverne på et makroniveau - læring. Læsemakkere udvikler eleverne på et mikroniveau - fagspecifikt. Skolen får et nyt redskab til undervisningsdifferentiering.

14 Mere information: www.dvo.dk


Download ppt "Kladde til informationsdias"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google