Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

DLF ind i debatten om fremtidens skole

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "DLF ind i debatten om fremtidens skole"— Præsentationens transcript:

1 DLF ind i debatten om fremtidens skole
Faglighed Kultur Globalisering Fællesskab Demokrati Læringsmiljø DLF går ind i kampen om ”Fremtidens skole” Det er disse tre ting jeg vi sige mere om: ”Kampen om fremtiden” ”Skolen for livet som mål og middel i den kamp” ”Fremtidens skole”

2 Fremtidens skole - Faglighed
I ”Fremtidens Skole” lærer eleverne at skaffe sig viden, så de kan præge deres eget liv og omgivelserne i en foranderlig verden Fremtidens skole - Kultur FAGLIGHED: Hvordan er lærerrollen, hvis elever skal kunne det? Er der brug for en fælles faglig referenceramme? Hvorfor skal eleverne ikke bare lære at google? Skal kundskaber i den danske folkeskole harmoniseres med kundskaber i andre lande? KULTUR Hvad indeholder den fælles referenceramme? Hvilke kulturelle færdigheder er der brug for? Hvordan kan skolen styrke den enkelte elevs identitet i en global verden? Skal skolen bestemme, hvad eleverne skal vide? I ”Fremtidens Skole” får eleverne en fælles referenceramme i en kulturel mangfoldighed

3 Faglighed Kultur Hvad skal man kunne i fremtiden?
Når verden er foranderlig – hvad sker der så med viden? Hvis kreativitet bliver afgørende – hvad betyder det så for forståelsen af faglighed og viden? Kultur Flere kulturer skal leve sammen. Egne kulturelle rødder som forudsætning for accept af andres. Hvor meget skal skolen bestemme – og hvor meget kan elevers og forældres kultur præge skolen?

4 Fremtidens skole - Fællesskab
I ”Fremtidens Skole” skabes et forpligtende fællesskab, som rummer forskellighed og bygger på ligeværdighed Fremtidens skole - Læringsmiljø DEMOKRATI Hvordan lærer en skoleelev at tage ansvar for demokratiet? Hvilke kvalifikationer og kompetencer er vigtige? Hvad er lærerrollen? Undervisning er en pligt. Hvad har demokrati med skolegangen at gøre? LÆRINGSMILJØ Hvordan understøtter de fysiske rammer et godt læringsmiljø? Hvordan sikrer skolen, at alle elever får det rette undervisningstilbud? Hvilke lærerroller skaber et godt læringsmiljø? Hvorfor skal skolen afgøre, hvad der er et godt liv? Dette har været et skolepolitisk mål i mange år. Hvorfor vil det lykkes i fremtidens skole? I ”Fremtidens Skole” skabes et godt læringsmiljø, så alle elever uanset baggrund får afsæt for et godt liv

5 Fællesskab Læringsmiljø
Mange former for fællesskab – facebook, sms, msn – virtuelle fællesskaber Flere valg – krav om selvstændighed – bevidsthed om hvad der er vigtigt Klassen som ”rejseforsikring”? Læringsmiljø Alle skal lære så meget som muligt Hvordan skal skolen være, for at kunne det?

6 Fremtidens skole - Globalisering
I ”Fremtidens Skole” får eleverne forudsætninger for at agere som verdensborgere Fremtidens skole - Demokrati GLOBALISERING Hvad kendetegner en verdensborger? Hvorfor er det vigtigt at eleverne får de forudsætninger? Hvordan skal man undervise i begrebet ”verdensborger”? Hvilken rolle skal dansk kultur spille i elevernes selvforståelse? FÆLLESSKAB Hvordan opbygger vi det forpligtende fællesskab i folkeskolen? Hvordan skabes der et fælles projekt med plads til den enkelte? Hvordan kan skolen modvirke marginalisering og polarisering? Hvorfor ”tvinge” børn og forældre til at være en del af fællesskabet? I ”Fremtidens Skole” lærer eleverne at tage aktivt ansvar for demokratiet

7 Globalisering Demokrati
Er ”Globalisering” noget med konkurrence mellem lande – eller er det noget med at arbejde sammen og inspirere hinanden? Tage fælles ansvar for verden? Er der forskel på internationalisering og globalisering? Demokrati ”Demokrati” og ”ansvar” i samme sætning Hvad betyder ansvar for demokratiet? Og hvad med ytringsfriheden?


Download ppt "DLF ind i debatten om fremtidens skole"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google