Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Risikostyring og passiv sikkerhed

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Risikostyring og passiv sikkerhed"— Præsentationens transcript:

1 Risikostyring og passiv sikkerhed
BYFO seminar på Jomfruens Egede 6. Marts 2008

2 FØR UNDER EFTER Risikostyring Willis og fredede ejendomme
Planlægning af en brand: FØR UNDER EFTER Gode råd om forsikring

3 Uafhængig rådgivning om:
Willis: Rådgiver BYFO og medlemmerne om sikring – og forsikring af fredede ejendomme Uafhængig rådgivning om: Risikostyring Forsikring Skaderegulering Fra Willis: Civ. ing Poul Ørum og forsikringsmægler Anders Hansen

4 Willis i Danmark - og resten af verden
Partnerejet virksomhed Indgår i Willis internationale netværk 4 kontorer og ca. 390 ansatte i DK Administrerer over DKK 4,0 mia. i præmiebetalinger. World-wide: beskæftigede Videnscenter for byggeri og bygherreopgaver og fredede ejd. Gras Savoye en del af Willis (aftale med EHH)

5 Risikostyring

6 Planlægning af skaden er en god ide
Før skaden: Hvor galt kan det gå? Risikoopdeling, adgangsforhold Drifttab (hvad skal vi leve af og hvor skal vi bo eller drive virksomheden) Bevaringsstrategi (originaler / kopier, KUAS, affredning) Forebyggelse El-systemer / Pc og printere / køkkener / fyringsanlæg / kabelforhold ”Gæster” Brændbart oplag / afstande Brandimprægnering af træ og tekstiler

7 Planlægning af skaden er en god ide
Dokumentation Uden for brandstedet Målfaste tegninger og fotodokumentation Kopier af særlige genstande og billeder Materialelister Værdispecifikationer Valg af rådgivere – kvalitet og sikkerhed i afgørelsen Driftsbudgetter, aftalebøger etc.

8 Planlægning af skaden er en god ide
Planlægningen bør resultere i en operationel plan for redning og bevaring: Kan gennemføres Kan godkendes af KUAS Kan betales af forsikringsselskab/ejer Hvor likviditeten sikres i rimeligt omfang Når det ser sådan ud, er det for sent at planlægge

9 Planlægning af skaden er en god ide
Under skaden: Redning og bevaring – prioritering Styring af indsats (adgang, bærevne af broer mv.) Lad falde, hvad ikke kan stå (Totalskade af ejendomme er ofte billigere end druknede huse) Kommunikation Aflysning af arrangementer mv Rådgivere Reservation af kapacitet Kontakt til KUAS

10 Planlægning af skaden er en god ide
Efter skaden: Skadeopgørelse Likviditet Aconto begæring Genopbygning Rådgiver i gang i samarbejde med forsikringsselskabet Planen på bordet -> konkret aftale -> opfølgning Dokumentation Uundværlig i projektfasen og ved forhandling om erstatning

11 Gode råd om forsikring

12 Forsikringsaftalen Aftalen bør afspejle den lagte plan
Aftalen bør kunne betale den lagte plan Husk at der også er løsøre – og at løsøre også omfatter mange ”faste” genstande så som kaminer, paneler, en del fastsiddende udsmykning etc. etc. KULANCE blev afskaffet af branchen for mange år siden!

13 EKSEMPEL Fredningsklausul! Fredning – Klausul 830
I de almindelige forsikringsbetingelsers afsnit 0250 om skadeopgørelse udgår bestemmelsen om, at erstatning kun ydes for gængse byggematerialer og byggemetoder på skadestidspunktet, i det omfang dette er nødvendigt til opfyldelse af fredningsmyndighedens krav ved retablering efter en af forsikringen dækket skade. Fredning - BYFO Uanset klausul 830 er omkostninger til opfyldelse af de særlige krav til byggematerialer og byggemetoder, som måtte blive stillet af fredningsmyndigheden til retablering af det beskadigede, maksimeret til en sum på kr på førsterisikobasis, indeksreguleret (2007). Beslutter fredningsmyndigheden at ophæve fredningen, opgøres erstatningen alene efter forsikringsbetingelsernes afsnit 250. Følgeudgifter I forbindelse med en dækningsberettigende skade, dækkes forsikringstagerens nødvendige udgifter til bistand ved skadeopgørelse samt byggeadministration i forbindelse med reparation/genopførelse. Ved byggeadministration forstås projekteringsudgifter, arkitekt- og ingeniørudgifter. Udgifternes størrelse aftales på forhånd i hvert enkelt tilfælde med Tryg. EKSEMPEL

14 Andre udfordringer Særligt løsøre og kunstnerisk udsmykning
Haver og skulpturer Skader fra naboejendom på have og park meddækket Underforsikringsklausul Én selvrisko inden for fx 72 timer, Svamp og insekt uden sumbegrænsning Huslejetab i 18 måneder – gerne længere Ubenyttede bygninger Mindre byggeprojekter aut. medforsikret (AB92) Lovliggørelse ”Anden pludselig skade” ISÆR rådgivning mv. volder problemer ved skadeopgørelserne

15 ”Det er ofte en god ide at bruge de rigtige rådgivere i tide”


Download ppt "Risikostyring og passiv sikkerhed"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google