Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Brand- & Sik-ringsCenteret

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Brand- & Sik-ringsCenteret"— Præsentationens transcript:

1 Brand- & Sik-ringsCenteret
DBI Kursus/forlag Sikring & Sikkerhed NUSA Undersøgelser Certificering Brand- rådgivning Inspektion Prøvning Brand- & Sik-ringsCenteret GTS Institut DBI Medlemskab 1

2 Fakta om DBI vi beskæftiger os med brand og sikring
vi forsker, formidler og rådgiver samfundet på mange plan vi tilstræber at være førende på vores felt vi er uafhængige vi er en selvejende institution under GTS-paraplyen vi er ca. 130 ansatte vi er repræsenteret i over 70 nationale og internationale brandtekniske udvalg heraf ca. 40 indenfor norm og standardisering DBI’s organisationsdiagram

3

4 Inspektion DBI gennemfører forskellige typer inspektioner, som er uvildige og akkrediterede. DBI’s inspektioner tilfører virksomheder bedre brandsikkerhed, beskyttelse og indsigt. Anlægsinspektioner Brandværnsinspektion Risikoanalyse 4

5 Brandteknisk rådgivning
ATEX gennemgang Brandsikringsbeskrivelse inkl. brandstrategi Brandteknisk dokumentation (brand- og evakueringssimulering samt konstruktionsanalyse etc.) Udvikler brandsimuleringsprogrammet Argos® Drifts- og vedligeholdelsesplaner Syns- og skønssager Forskning og udvikling. 5

6 Undersøgelser DBI teknikere klarlægger årsager efter brand og andre skader. Vi er objektive og anerkendes bredt for upartiskhed og udfører undersøgelser for politi, forsikringsselskaber, offentlige myndigheder, private virksomheder og andre fordringshavere. Vi udfører mange forskellige typer undersøgelser: Undersøgelse af brandårsager Skader på elektriske komponenter forårsaget af vand, lynnedslag eller højspænding Fejl på nødbelysning og røgventilation Undersøgelser af elektriske installationer Brandanalyser i forbindelse med forskning og udvikling Undersøgelser af sikringsanlæg efter skader.

7 Certificering DBI er akkrediteret til at certificere produkter, systemer- og systemdele indenfor brandsikring Vores kunder er Producenter Installatører Forsikring og pension 7

8 Prøvning Reaktion på brand (materialer, overflader etc.)
Prøvning af brandmodstandsevne (skibs- og bygningsdele) Gasmateriel prøvning (grill, komfur, ovne etc.) Prøvning af slukningsanlæg (sprinkler og vandtåge) Brandtekniske klassifikationer og bedømmelser Forskning og udvikling 8

9 Sikring & Sikkerhed DBI tilbyder uvildig rådgivning, løsninger og uddannelse inden for en lang række sikringsdisipliner – både de ledelsesmæssige og tekniske. Vi arbejder ud fra den filosofi, at sikringsløsninger skal afspejle det faktiske behov. Det lyder umiddelbart ikke som noget nyt, men det er det desværre i mange tilfælde! Rådgivning Uddannelse Beredskabsplanlægning Risikostyring Brand & Sikringscentret 9

10 Forskning og Udvikling
DBI's forsknings- og udviklingsaktiviteter er koncentreret om at møde kunder og samarbejdspartneres behov samt hjælpe med deres udfordringer. DBI har igennem mange år oparbejdet stor viden og bred erfaring inden for områderne brand og sikring, bl.a. via samarbejde med nationale og internationale forsknings-institutter omkring forskning og udvikling for at hjemtage den nyeste viden, for at kunne skabe nye innovative produkter og processer, der kan spredes til dansk erhvervsliv. FoU-services inkluderer Innovationsagentordningen Videnkupon-samarbejde Udviklingsprojekter (virksomheder, universiteter og GTS) Tech Offers og Requests

11 Brand & SikringsCenteret
er DBI’s ”Intelligente hus”, hvor brand- og sikringsfolk mødes, når det drejer sig om kurser, seminarer, træning samt produktpræsentation og demonstrationer.

12 DBI formidler viden At formidle viden er en af DBI’s vigtigste bidrag til sikring af liv og værdier. Som videncenter er DBI en naturlig udbyder af: Kurser, uddannelser og temadage Brand- og sikringstekniske publikationer Medlemskab 12

13 Kurser DBI udbyder en lang række kurser, som bl.a. omfatter:
Byggeteknik og brandsikring Sikring Installationer og brand Krisestyring Brandsikringsanlæg Elementær brandbekæmpelse og førstehjælp Kurser om varmt arbejde Foruden åbne kurser tilbyder vi standard eller skræddersyede virksomhedskurser og specialuddannelser og efteruddannelse (AMU).


Download ppt "Brand- & Sik-ringsCenteret"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google