Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Forsikring af FREDEDE EJENDOMME BYFO den 30. & 31. maj 2006

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Forsikring af FREDEDE EJENDOMME BYFO den 30. & 31. maj 2006"— Præsentationens transcript:

1 Forsikring af FREDEDE EJENDOMME BYFO den 30. & 31. maj 2006

2 Emner for dette møde Velkomst Erfaring med storskader v/ Michael Iuel
Aftaler med KUAS i forbindelse med storskade og forebyggelse v/ Jens Fredslund Krav til forsikringsdækningen v/ Poul Ørum

3 Problemer/udfordringer med forsikring af fredede ejendomme

4 Samarbejdet mellem BYFO og Willis

5 Willis i Danmark - og resten af verden
Partnerejet virksomhed Indgår i Willis internationale netværk 4 kontorer og ca. 300 ansatte i DK DKK 315 mio i omsætning (04) Administrerer over DKK 3,0 mia. i præmiebetalinger. World-wide: beskæftigede Videnscenter for byggeri og bygherreopgaver

6 Samarbejdet med BYFO ”Willis har medvirket til udarbejdelsen af et europæisk forsikringsprogram i samarbejde med UEHHA/EHH. I samme forbindelse indgik Willis et uformelt samarbejde med BYFO” ”Hvis et medlem ønsker individuel rådgivning ved en mægler, aftales dette med Willis uafhængigt af BYFO, der naturligvis er behjælpelig med kontaktinfo” Det er de enkelte medlemmer, der skal vælge egen løsning Willis stiller alternativer til rådighed

7 Hvad kan man kræve af forsikringsselskaberne
Nyttige oplysninger ved forsikring af fredede ejendomme

8 Aftale om fuld- og nyværdi +
Den ideelle situation Aftale om fuld- og nyværdi + 1. Med klausul om at ekstra udgifter til specielle byggematerialer og byggemetoder samt rådgivning erstattes fuldt ud 2. Krav om udvidet forsikringsdækning kan stilles af offentlige myndigheder eller af indehaver. 3. Rimelig pris i forhold til den historiske risiko

9 Disse klausul problemer ses også i fuld- og nyværdi policer
Den reelle situation Ikke alle selskaber vil levere fuld dækning / kunderne ikke kan betale for dækningen. I stedet tegnes fx førsterisiko policer med varierende klausuler: ”….erstattes udgifter til specielle byggematerialer og –metoder med indtil den i policen anførte forsikringssum” ”Udvidelsen gælder såfremt krav om ændrede metoder stilles af Kulturarvstyrelsen” ”Ejendommen er fredet, hvorfor der er dækning for oprindelige byggematerialer” ”…undtages bestemmelser (nrxxx) om gængse byggematerialer og -metoder, i det omfang det er nødvendigt til opfyldelse af fredningsmyndighedernes krav ved retablering efter en af forsikringen dækket skade” Disse klausul problemer ses også i fuld- og nyværdi policer

10 Den reelle situation Hvis man er rigtig ”heldig” tegnes sumpolicer med et begrænset erstatningsbeløb Sumpolicer giver forsikringsselskaberne adgang til statuere underforsikring Hvorfor er denne udvikling sket? Skader har medført alarm i forsikringsbranchen Ansvar forskydes: Ejeren skal selv vurdere maksimal risiko Selskaberne oplever dårlig vedligeholdelse: Fradrag for værdiforringelse – også i fredningsomkostninger

11 Den reelle situation Kulturarvstyrelsen
Uberegnelig medspiller Forhåndsaftaler kan næppe opnås uden effektivt modspil / god planlægning Forsikringsselskaberne ønsker ikke at stå for evt. difference-omkostninger uden selv at kunne påvirke resultatet Ejernes evt. begrænsede økonomi Forsikringspraksis blandt BYFOs medlemmer

12 Mulige forsikringsstrategier:
Fuld- og nyværdi basis med klausuler Dagsværdiforsikring Sumforsikring Førsterisikoforsikring Principper: All-Risks Nævnt risiko Omfang: Bygning, udsmykning, haveanlæg, særligt tilbehør

13 Hvad kan forsikringsselskaberne forvente af ejeren
Nytten af en forsikringspolitik

14 Konklusion af medlemsundersøgelsen
Alle har behov for overblik Det er vigtigt at gøre sig behovet klart og formulere en forsikringspolitik Manglende bygningsbeskrivelse giver gode muligheder for tvister Det er nemt at underforsikre – både arealer og summer skal sikres Summer bør vurderes ud fra benchmark Mange herregårde har store huslejeindtægter, standard dækker ikke altid Fotoregistrering letter skadeudbedring og erstatning meget (også løsøre) Vedligeholdelsesarbejder bør være automatisk meddækket Vedligeholdelsesstand medfører nedsættelse af erstatninger Fuld- og ny/førsterisiko/sumforsikring --> dagsforsikring Hvorfor bruge pengene på en forsikring, der ikke kan udbetales? Generelt: Optimering af omkostningerne er ikke altid tilgodeset

15 Generelle observationer
En dækning i policen betyder ikke altid dækning ved skade Hovedkonklusion: Behov for optimering af omkostningerne Medlemmerne opfatter forsikringerne som værende ”dyre” Behov for bedre allokering af præmien Forsikringspolitik: Hvilke risici er størst Hvilke dækninger kan den enkelte ejendom opnå Hvad skal absolut bevares Hvad skal måske genopbygges Hvad kan nedrives

16 Forsikringspolitik 20% 100%
Forsikringspolitik 1. Samme præmie/dækning købt for alle ejendomme – samme dækninger købt, men reelt forskellig dækning, da ejendommene er forskellige mht. fredning og stand 20% (vedligehold) 100% Præmie Dækning: 50% (fredet uden klausul) Dækning

17 Forsikringspolitik 100% 80% 20%
Forsikringspolitik 2. Uens præmie – uens dækning købt og realiserbar, da stand og fredning afspejles af den købte dækning 100% Præmie 80% 20% Dækning

18 Optimering af præmiekronerne
Påstand: Forsikringskøberen sparer penge ved at tilrettelægge sit indkøb efter en konsekvent forsikringspolitik Forsikringsselskaberne leverer en professionel ydelse – hvis de bliver udsat for et professionelt indkøb, ellers leveres selskabets bedst mulige vare til prisen

19 Konkurrencen Selskabernes skal tjene penge
De reelle omkostninger er steget de seneste år Risiko for store fredningsomkostninger er til stede Skades”begrænsning” i form af mere kontant afvisning af grå skader er steget kraftigt Kun konkurrence kan medføre lyst til skarp balance, idet den nuværende situation rummer gode muligheder for præmiestigninger

20 Overordnet konklusion:
Man får i bedste fald, hvad man betaler for Planlægning af storskaden giver resultater


Download ppt "Forsikring af FREDEDE EJENDOMME BYFO den 30. & 31. maj 2006"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google