Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Prospekt. Ideen •Casa della filosofia er navnet på en forening, der giver almin- delige mennesker mulighed for at have brugsret til et hus i Italien på.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Prospekt. Ideen •Casa della filosofia er navnet på en forening, der giver almin- delige mennesker mulighed for at have brugsret til et hus i Italien på."— Præsentationens transcript:

1 Prospekt

2 Ideen •Casa della filosofia er navnet på en forening, der giver almin- delige mennesker mulighed for at have brugsret til et hus i Italien på basis af et delejerskab. Huset blev købt den 29. marts 2007, og det er derefter blevet sat i stand fra kælder til kvist med ny sydvendt tagterrasse, nyt bad og toilet, nyt køkken og nye elektriske installationer. Dertil kommer møblering osv. •Hvert medlem af foreningen får et medlemsbevis som bevis på medlemsskabet af foreningen. Medlemsbeviset giver fortrinsret til huset i 2 uger i sommerhalvåret og 2 uger i vinterhalvåret (se tidsskemaet). •Når man har købt et medlemsbevis, har man for tid og evighed fortrinsret til huset i det antal uger, man har betalt for. Betalingen dækker købet og istandsættelsen af huset, og derefter skal der kun betales en mindre årlig leje til el, vand, varme, skat, forsikring, vedligeholdelse osv. •Medlemsbeviset kan videresælges, bortgives eller arves. •Medlemsbeviset kan frit sælges til markedspris.

3 Økonomien Pris ved køb af ét medlemsbevis med fire ugers brugsret: 150.000 kr.

4 Finansiering Delejerbeviset betales kontant og kan ikke pantsættes eller belånes. Da potentielle delejere, der ikke ad anden vej kan få et lån på 150.000 kr., næppe vil være økonomisk attraktive partnere for de andre delejere, anses det for at være en fordel, at delejerbeviset ikke kan belånes. Nedenstående er en beregning af et rent lånefinansieret køb (baseret på normale 30 årige 6 % obligationslån 15.5.2008). Kilde: Nykredit. BruttoNetto Månedlige afdrag og renter af et nettolån på 150.000 kr 1.055 kr771 kr Driftsudgifter pr. måned (inklusive udgifter til el, vand og varme) 579 kr Faste månedlige udgifter ved ren låne- finansiering 1.634 kr1.350 kr

5 Forventede fremtidige driftsudgifter Når huset er købt og ombygget, forventes udgifterne til vedligeholdelse at være minimale i de første år. Ejerforeningen Casa della filosofi, som alle partha- vere har ret og pligt til at være medlemmer af, har pr. 1. juli 2008 overtaget ansvaret for driften. På en generalforsamling i januar 2008 vedtog man hvor stort, at de årlige lejeudgifter skal være i 2008. Følgende poster må forventes at indgår (beløbene er delvis beregnet ud fra omkostninger ved at have et dansk sommerhus):

6 Forventede fremtidige driftsudgifter LEJE PR. MÅNED INKLUSIVE MOMS I ALTPR. 4 UGERS ANDEL El, vand og varme 2.600 kr 200 kr Ejendoms- og selskabsskat i Italien 1.200 kr 92 kr Skat i Danmark (korrigeret for italiensk skat) 130 kr 10 kr Husforsikring (brand mm.) 600 kr 46 kr Rengøring hver 14. dag 500 kr 38 kr Vedligeholdelse (af en nyistandsat ejendom) 1500 kr 115 kr Revisor (Italien: 750 kr – Danmark: 250 kr) 1.000 kr 77 kr Total: 7.330 kr 579 kr

7 Ejendomsformen Der er dannet et kommanditselskab i Italien, som har købt ejendommen i Via Napoli, og som driver denne som udlej- ningsejendom. 2 % af Kommanditselskabet ejes af en såkaldt ”komplemen- tar”, der hæfter personligt for hele ejendommen over for de italienske myndigheder. De øvrige 98 % ejes gennem for- eningen ”Casa della filosofia”, der er ”kommanditist”, og derfor kun hæfter for sit indskud. Det betyder, at medlem- merne af foreningen kun hæfter med det beløb, de har givet for medlemsbeviset. Ved køb af et medlemsbevis til Casa della filosofia er man medlem af foreningenCasa della filosofia, der skal varetage medlemmernes interesser.

8 Ejendommen Via Napoli 38-40, Pratola, Italien Kommanditselskabet ejer ejendommen Via Napoli 38-40 Komplementaren ejer 2 % af kommanditselskabet Foreningen Casa della filosofia ejer 98 % af kommanditselskabet Medlem A af foreningen har 4 ugers brugsret til huset Medlem B af foreningen har 4 ugers brugsret til huset Medlem C af foreningen har 4 ugers brugsret til huset Medlem D af foreningen har 4 ugers brugsret til huset Medlem E af foreningen har 4 ugers brugsret til huset Medlem F af foreningen har 4 ugers brugsret til huset Medlem G af foreningen har 4 ugers brugsret til huset Medlem H af foreningen har 4 ugers brugsret til huset Medlem I af foreningen har 4 ugers brugsret til huset Medlem J af foreningen har 4 ugers brugsret til huset Medlem K af foreningen Har 4 ugers brugsret til huset Medlem L af foreningen har 4 ugers brugsret til huset Medlem M af foreningen har 4 ugers brugsret til huset

9 Fordeling af brugsretten Brugsretten fordeles sådan, at hver delejer har to uger i sommerhalvåret (april-september) og to uger i vinterhalvåret (oktober-marts). Fordelingen af ugerne forskydes sådan, at: •Hver delejer har nye tidspunkter hvert år, så alle på et eller andet tidspunkt får de bedste tidspunkter. •Fordelingen forskyder sig i ryk på seks uger, så man hurtigt kommer igennem de forskellige perioder. •På de næste sider ses fordelingen i 2008 og 2009. •Alle andele er solgt. Interessenter kan blive skrevet op på en venteliste hos formanden. Kontakt platonopolisdk@yahoo.com.

10 Hvis der er spørgsmål til prospektet, kan foreningen kontaktes •Via Email: platonopolisdk@yahoo.com •Telefonisk: +4528927719


Download ppt "Prospekt. Ideen •Casa della filosofia er navnet på en forening, der giver almin- delige mennesker mulighed for at have brugsret til et hus i Italien på."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google