Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Landbrugets forsikringer .

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Landbrugets forsikringer ."— Præsentationens transcript:

1 Landbrugets forsikringer .
Forsikringsrådgivning v/ Erik Loumand Tlf Mobil Fax Agro Assurance Agro Assurance

2 Landbrugets forsikringer .
Agro Assurance Agro Assurance

3 Landbrugets forsikringer .
Pris og kvalitet hænger ikke altid sammen Dækning og kvalitet hænger heller ikke altid sammen Udgangspunktet for en erstatning er den kvalitet, der er købt og de betingelser, der ligger til grund for skadesopgørelsen Har du råd til kvaliteten eller kun til prisen? Agro Assurance Agro Assurance

4 Landbrugets forsikringer .
Agro Assurance Agro Assurance

5 Landbrugets forsikringer .
Bygningsforsikring Løsøreforsikring Motorkøretøjsforsikring Driftstabsforsikring Ansvarsforsikring Arbejdsskadesforsikring Specialforsikring Agro Assurance Agro Assurance

6 Landbrugets forsikringer .
Bygningsforsikring Nyværdi (under 30 % forringet) Dagsværdi (over 30 % forringet) Maksimeret nyværdi (sumforsikring) Maksimeret dagsværdi (sumforsikring) Sum dagsværdi 1. Risiko forsikring Fredede bygninger Bevaringsværdig bygninger Agro Assurance Agro Assurance

7 Landbrugets forsikringer .
Agro Assurance Agro Assurance

8 Landbrugets forsikringer .
Agro Assurance Agro Assurance

9 Landbrugets forsikringer .
Bygninger der ikke opfylder krav til alm. bygninger eller som skal ligge et bestemt sted. Nyværdi på 600 m2 beboelse kan være 3,8 million, men det er i moderne byggestil og materialer. 1. Risiko sum vil være 19 millioner. Merprisen for 15 millioner er forsvindende lille i forhold til familiens værdi. Agro Assurance Agro Assurance

10 Landbrugets forsikringer .
Tillægsforsikringer for bygninger. Stormskade m.v. Påkørsel. Sne tryk. Insekt og svampe forsikring. Rørskade forsikring med stikledninger. Stikledninger på hele ejendommen. Silo / tank kasko for tårnsilo & gylletank. Andre faste anlæg. Agro Assurance Agro Assurance

11 Landbrugets forsikringer .
Nyværdi med det hele Nyværdi Nygaranti Restværdi Udvidet restværdi Lovliggørelse og udvidet lovliggørelse Flytteret til anden ejendom el. køb af ejendom Kvalitet har sin pris Agro Assurance Agro Assurance

12 Landbrugets forsikringer .
Eks. Bygningens nyværdi er kr Skaden 60 % af nyværdi Nygaranti = ingen fradrag for slid og alder Restværdi udløses Lovliggørelse ca. 15 % Udvidet lovligg. Gylletank med Med flytteret kan der bygges for Agro Assurance Agro Assurance

13 Landbrugets forsikringer .
Nyværdi uden ret meget Nyværdi Lovliggørelse Ingen nygaranti Ingen restværdi Ingen udvidet restværdi Ingen udvidet lovliggørelse Ingen flytteret til anden ejendom el. køb af ejendom Agro Assurance Agro Assurance

14 Landbrugets forsikringer .
Erstatning hvis kvaliteten ikke er optimal Skaden 60 % af nyværdi Ingen restværdi eller restværdi på 80 % = 0 Lovliggørelse ca. 15 % Ingen nygaranti (slidt 40 %) Ingen udvidet lovliggørelse. Gylletank ikke med Hvis heller ingen flytteret, så kontantomregnes – 20 % Erstatning til fri rådighed Agro Assurance Agro Assurance

15 Landbrugets forsikringer .
Derudover kommer der følgeerstatning for Nedbrydning Oprydning Midlertidig reparation Midlertidig overdækning Entrepriseforsikring i perioden Adm. omkostninger hhv. 4% og 5 % Agro Assurance Agro Assurance

16 Landbrugets forsikringer .
Analyse af virksomhedens forsikringer Agro Assurance Agro Assurance

17 Landbrugets forsikringer .
Løsøreforsikring Maskiner under eller over 4 år Nyværdi eller dagsværdi, værdiforringet mere end 50 % Maskinfællesskab, husk notat på driftstab Fællesmaskiner, husk notat på driftstab Besætning avl eller produktion Særlig værdi på avlsdyr, herunder heste Produktbeholdninger (herunder haglskade) Værdi over 10 mill. korttids forsikring Agro Assurance Agro Assurance

18 Landbrugets forsikringer .
Kørselskasko er ikke bare kasko KUN dækning når maskinen kører Eller også dækning når maskinen holder stille KUN udefra og pludselig skadepåvirkning Maskinkasko dækker stort set alt Både ved stilstand og kørsel Dækker pludselig skade og i nogle tilfælde over et kort tidsrum Der er meget stor forskel på præmien, om det er på rullende materiel eller stationær materiel Agro Assurance Agro Assurance

19 Landbrugets forsikringer .
Ikke almindelige landbrugsmaskiner giver ofte anledning til ”Dialog” Gummiged og rendegraver Specialmaskiner fra byggeindustrien Skovmaskiner ATV (crosser) og tohjulede motorcykler Lastbiler med og uden nummerplader Firmabiler til ansatte Agro Assurance Agro Assurance

20 Landbrugets forsikringer .
Driftstab Perioden i forhold til produktionen er meget vigtig Den skal være sumløs Den må godt være tidløs Der skal tages højde for krav fra hhv. bygge- og miljømyndigheder, og nu senest udvides med en klausul, der tager højde for naboer, hvis produk-tionen ligger tæt på beboelser, fortidsminder, vej, søer, vandløb Agro Assurance Agro Assurance

21 Landbrugets forsikringer .
Driftstab Leverandør / aftager dækning Huslejetab både beboelse og driftsbygning Maskinstation og skovarbejde Driftstab, hvis der kræves en VVM sag Klausul i forbindelse med flytteret Agro Assurance Agro Assurance

22 Landbrugets forsikringer .
Agro Assurance Agro Assurance

23 Landbrugets forsikringer .
Ansvar Privat (herunder hund) og driftsansvar Lån og lejedækning for landbrug Forurening, alm. og udvidet Jordforurening (Påbudsdækning, gældende fra 1/1-01) Retshjælpsdækning Produktansvar  alm. eller udvidet Maskinstations- og skoventreprenør ansvar Skovansvar for alle der færdes i skoven Restaurant, værelsesudlejning, kaperkørsel Agro Assurance Agro Assurance

24 Landbrugets forsikringer .
Agro Assurance Agro Assurance

25 Landbrugets forsikringer .
Arbejdsskadesforsikring Den almindelige registrering Registrering for speciel arbejde Særlig registrering ved byggearbejde Husk alle ansatte, det er en reguleringsforsikring Vær opmærksom på de nye regler fra 1. Januar 2004 Agro Assurance Agro Assurance

26 Landbrugets forsikringer .
Specialforsikringer Vindmøller, nu med erstatning ved udmattelsesbrud Biogas anlæg med særlig kaskodækning og driftstab, hvis der er flere aftagere af varme Malkerobotter, inkl. serviceaftaler Fodermøller, der producere til andre end egen produktion Kartoffel avl og produktion Drivhuse Agro Assurance Agro Assurance

27 Landbrugets forsikringer .
Specialforsikringer Udlejnings huse til beboelse Udlejning af produktionsbygninger til andre formål end oprindelig bygget Kunst eller udsmykning på bygningerne Kunst eller udsmykning på tilknyttede arealer Agro Assurance Agro Assurance

28 Landbrugets forsikringer .
Konklussion: Der er ingen selskaber, der har alle dækninger. Prisen kan i nogle tilfælde være udtryk for ens handelstalenter og ikke kvaliteter. Bristede forventninger til forsikringsselskaber opstår oftest, når der gøres en hurtig handel. Den bedste forsikring er ikke nødvendigvis den billigste - men det KAN være tilfældet! Agro Assurance Agro Assurance


Download ppt "Landbrugets forsikringer ."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google