Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Introduktion til Det Praktiske Projekt Det Praktiske Projekt Udvikling og skriveproces.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Introduktion til Det Praktiske Projekt Det Praktiske Projekt Udvikling og skriveproces."— Præsentationens transcript:

1 Introduktion til Det Praktiske Projekt Det Praktiske Projekt Udvikling og skriveproces

2 Hvad er Green Field?  Green Field er et sted ude i fremtiden, hvor I hver især kan bygge et scenario  Det er en ”grøn mark” der lige er byggemodnet og blot venter på jeres gode idéer!  Tja, lidt ligesom en RF!

3 Hvad er Green Field?  På Green Field er alting muligt:  Her er ingen restriktioner  Her kan alting lade sig gøre  Her mangler intet – alt kan skaffes  Så bliv her og nyd det!

4 Hvordan arbejder man med Green Field?  Udarbejd et Skitseprojekt – et Scenario  Brug kommunikations-værktøj til at udbygge det med – lav en tegning  Hvilke ressourcer har du til byggeriet?  Udarbejd byggeplaner  Tag det første spadestik

5 Green Field Ide-fasen Drømme- hus 20062009 Ide

6 Green Field Skitseprojekt Drømme- hus 20062009

7 Green Field Tegning Drømme- hus 20062009

8 Green Field Afklaring af ressourcer Drømme- hus Ressourcer tilstede 20062009

9 Green Field Byggeplaner Drømme- hus Ressourcer tilstede Bygge- Planer 20062009

10 Green Field Første spadestik Drømme- hus Ressourcer tilstede Bygge- Planer 20062009

11 Green Field Byggeriet er i gang! Drømme- hus Ressourcer tilstede Bygge- Planer 20062009

12 Green Field Fortsat byggeri Drømme- hus Ressourcer tilstede Bygge- Planer 20062009

13 Green Field Justering ifht planen ver. 1 Drømme- hus Ressourcer tilstede Bygge- Planer 20062009

14 Green Field Justering ifht planen ver. 2 Drømme- hus Ressourcer tilstede Bygge- Planer 20062009

15 Hvilke ledelses-værktøj er der i arbejdet med Green Field?  1. Scenarieteknik  At kunne skabe visioner  At kunne frigøre sig fra nutiden  2. Kommunikation  At være velovervejet  At kunne tale klart og direkte  3. Innovation  At se nye perspektiver

16 1. Scenarieteknik 2 metoder  Fremskrivning af nuværende situation ifht erfaringer  Bygger på at rette fejl – udnyttelse af ressourcer  Mangeltænkning  Skabelse af vision ude i fremtiden uden blik på erfaringer og fejlretning  Bygger på drømme – udvikling af ressourcer  Ressourcetænkning

17 2. Kommunikation baseret på iagttagelser  Kommunikere tankevækkende  At kunne beskrive klart  At kunne stille opklarende spørgsmål  Iagttage og reflektere  At kunne iagttage sig selv giver eftertænksomhed  At hjælpe andre med at kunne iagttage sig selv hjælper til reflektion

18 3. Innovation Se nye perspektiver  At slippe hverdagen giver muligheden for at drømme  At ”holde sjov” eller ”lege” frigiver tankerne  ”Ude i fremtiden” bliver alting muligt – der er ingen bindinger

19 Green Field Det Praktiske Projekt Drømme- hus Ressourcer tilstede Bygge- Planer Dvs. PROJEK T Bygge- Planer Dvs. PROJEK T 20062009 1. Projektets mål formuleres klart som vision ude i fremtiden (lineært) 3. Nu-et formuleres ud fra ”gode ting” 4. Refleksion på nutid 5. I gabet mellem Nu og Scenariet findes problemformuleringen 2. Målet reflekteres cirkulært 6. Mål og planer kan lægges, det er projektskrivningen

20 Opbygning af Green Field Trin 1  Opdel jer i grupper  I hver gruppe skal hver enkelt deltager gøre sig tanker om gruppens projekt:  Skab dig et billede af hvordan projektet ser ud - ude i fremtiden  Hvad er dit mål med projektet?  Hvad ønsker du at opnå?

21 Opbygning af Green Field Trin 2 - Gruppevis I hver gruppe:  Hver enkelt skriver på et A4 ark  3 forventninger til Green Field  3 gode ting ved det nuværende arbejde  Når alle har skrevet færdig sendes papirerne rundt om bordet – f.eks. højre om

22 Opbygning af Green Field Trin 2 - Gruppevis  Når du modtager papiret fra naboen læser du de udsagn der står  Hvis du er enig sætter du en streg ud for de udsagn du er enig i og sender papiret videre  Sådan fortsættes indtil du sidder med dit eget papir foran dig igen  Tæl stregerne ud fra hvert udsagn  Papirerne samles ind

23 Opbygning af Green Field Trin 2 - Gruppevis 2 repræsentanter fra gruppen gennemgår papirerne:  Finder de 3 udsagn der har flest ”stemmer”/streger for hhv.:  Forventninger til Green Field  Gode ting ved det nuværende  Skriver disse udsagn på 2 flip-overe evt. almindelige A4

24 Opbygning af Green Field Trin 2 – Fremtid og nutid Gode ting ved nutid (Opgørelse over ressourcer) 1. 2. 3. Fremtidsvision for projekt (Visionsforslag til projekt): 1. 2. 3. Ressourcer tilstede Drømme- hus Delphi-evaluering i praksis

25 Opbygning af Green Field Trin 2 – Afklaring af scenariet Dette gælder i første omgang for forventningerne:  For de 3 forventninger til Green Field, der har fået flest stemmer:  Den deltager, der oprindelig har skrevet hvert af de 3 forventninger, giver en kort forklaring (lineær) af hvad der menes med det skrevne  De øvrige gruppemedlemmer er tavse!  Nu er alle i gruppen orienteret om meningerne bag hvert af de tre punkter

26 Opbygning af Green Field Trin 2 – Refleksion - Scenariet For hvert af de 3 forventninger:  ”Ejeren” af en forventning interviewes  Lad de andre gruppemedlemmer spørge ind til din forventning om Green Field  Sørg for at der kommer cirkulære spørgsmål på banen, f.eks.:  ”Hvordan tror du andre vil se på din løsning?”  ”Hvem har du tænkt skal indgå i din løsning?”  Som afslutning bør ”ejeren” fokusere sin forventning på baggrund af refleksionen

27 Opbygning af Green Field Trin 2 – Fokuseret scenarie  Når alle forventningerne hver især er blevet fokuseret, kan gruppen samle et reflekteret scenarie, der er blevet mere skarpt og nuanceret  Gruppen reflekterer samlet over resultatet, retter scenariet til og skriver det rent

28 Fokus på Nu-situationen Trin 3 – Refleksion i Nu´et  De gode ting fra gruppens Delphi skema virker som beskrivelse af Nu-situationen set i et ressourceperspektiv.  De 3 punkter fokuseres på samme måde som forventningerne:  Hver af de 3 ”ejere” udspørges  Sørg for at der kommer cirkulære spørgsmål på banen, f.eks.:  ”Hvordan tror du andre ser på din nu-beskrivelse?”  ”Hvem tænker du indgår i din nu-beskrivelse?”  Som afslutning bør ”ejeren” fokusere sin beskrivelse af nu-et

29 Fokus på Nu-situationen Trin 3+4 – Refleksion  Når alle beskrivelserne hver især er blevet fokuseret, kan gruppen samle en reflekteret beskrivelse af nu-et, der er blevet mere skarpt og nuanceret  Gruppen reflekterer samlet over resultatet, retter beskrivelsen til og skriver den rent

30 Fra Green Field til Nu-et Trin 5 – Afstanden findes  Nu burde gruppen så kunne ”stille” sig i det fokuserede scenarie og ”se tilbage” på den fokuserede nu-situation  Herved kan gruppen se gabet mellem sit scenarie og Nu-situationen  NU kan gruppen forme sin problemformulering til projektet!

31 Det Praktiske Projekt Trin 6 - Skriveprocessen Drømme- hus Ressourcer tilstede Bygge- Planer Dvs. PROJEK T Bygge- Planer Dvs. PROJEK T 20062009 5. I gabet mellem Nu og Scenariet findes problemformuleringen 6. Mål og planer kan lægges, det er projektskrivningen

32 Det Praktiske Projekt Appendiks  Det er vigtigt at projektet følges af reelle:  Tidsplaner  Indholdsplaner  Risikovurderinger  Der er jo tale om et Praktisk Projekt, der reelt skal gennemføres!


Download ppt "Introduktion til Det Praktiske Projekt Det Praktiske Projekt Udvikling og skriveproces."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google