Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Sikring af pludseligt generationsskifte herunder sikring af slægtens materielle værdier. November 2008 DANSKE GODSER OG HERREGÅRDE.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Sikring af pludseligt generationsskifte herunder sikring af slægtens materielle værdier. November 2008 DANSKE GODSER OG HERREGÅRDE."— Præsentationens transcript:

1 Sikring af pludseligt generationsskifte herunder sikring af slægtens materielle værdier.
November 2008 DANSKE GODSER OG HERREGÅRDE

2 Agenda 1. Forsikring til omkostningsdækning i forbindelse med pludseligt generationsskifte: Juridiske Forhold v/ adv. Henrik Dichman fra Advokatfirmaet Hjejle Gersted Mogensen Forsikring til omkostningsdækning v/ Henrik Lund Hansen, Willis 2. Sikring af værdier i Godser og Herregårde v/ Poul Ørum & Anders Hansen, Willis Risikostyring – ”Planlæg din brand” Forsikring af fredede ejendomme 3. Fremtidens Herregård v/ Peter Tom-Petersen, Bygningskultur Danmark

3 Dækningstyper Dækning ved dødsfald Dækning ved tab af arbejdsevnen
”Privathospitalsdækning” Willis samarbejder med alle de danske selskaber samt enkelte udenlandske: Danica PFA Nordea SEB AP Pension Topdanmark Cassidy Davis Zürich

4 Dækning ved dødsfald Kan etableres i en valgfri periode f. eks 5 år, 10 år Kan have forskellig ejer og forsikrede (krydsliv) Kan laves med mulighed for forlængelse uden nye helbredsoplysninger For ”små” dækning er gruppelivsordninger en mulig løsning Meget store forskelle på pris afhængig af alder, sum størrelse samt ryger/ikke ryger

5 Dækning ved dødsfald - priseksempel
Fader 55 år, søn 25 år – begge gift + ikke ryger Ejendommens værdi = 100 mio (arveafgift = 15% - sum = 15 mill kr. Pris fader (ejes af sønnen) løber i 10 år = kr. årligt Pris søn (ejes af faderen) løber i 20 år = kr. årligt Forskellen på billigste og dyreste selskab er kr.

6 Dækning ved dødsfald - priseksempel
Fader 45 år, søn 15 år (ikke ryger) Ejendommens værdi = 33 mio (arveafgift = 15% - sum = 5 mill kr. Pris fader (ejes af sønnen) løber i 10 år = kr. årligt Pris søn (ejes af faderen) løber i 10 år = kr. årligt Forskellen på billigste og dyreste selskab er kr.

7 Dækning ved dødsfald - priseksempel
Fader 55 år, datter 25 år (ikke ryger) Ejendommens værdi = 67 mio (arveafgift = 15% - sum = 10 mill kr. Pris fader (ejes af datteren) løber i 10 år = kr. årligt Pris datter (ejes af faderen) løber i 10 år = kr. årligt Forskellen på billigste og dyreste selskab (dyreste dk, billigste udland er kr.

8 Dækning ved tab af erhvervsevnen
Denne dækning kan etableres som en sum eller som en løbende ydelse Hvis løbende udbetaling = indtægtsbaseret. Invalide summer har et maks i danske selskaber på ca. 1,3 mill kr. Dvs. store summer kan kun etableres i udlandet og kræver en dækning ved død på samme beløbsstørrelse Summer kan laves som krydsliv enten med person eller selskab som ejer - Prisen er ca. den samme som prisen for dødsdækning

9 Dækning på privathospital
Dækker alle udgifter til forundersøgelse, behandling samt efterbehandling - bør etableres for alle i firmaet/selskabet idet der derved opnås fradragsret for præmien Prisniveau – kr kr. pr. person pr. år. afhængig af samlet antal (som gruppeaftale) Individuel ordning kr. – kr.

10 Forsikringstjek Hvilke dækninger er relevante for mig?
Hvad koster dækningerne Hvad kræver det: Typisk 1 møde hvor behov/ønsker gennemgåes. Herefter indhenter Willis alle relevante oplysning + giver forslag på etablering/optimering Hvad koster Willis: Priserne vil typisk blive afregnet af selskaberne direkte til Willis i form af provision – Hvis dette ikke er muligt aftales et honorar på forhånd

11 Kontakter – generationsskifte:
Henrik Dichman Advokat HJEJLE GERSTED MOGENSEN Amagertorv 24 DK-1160 København K TLF..: FAX:  Henrik Lund Hansen Partner, forsikringsmægler Knud Ørholm Forsikringsmægler Willis I/S Tuborgvej 5 DK-2900 Hellerup TLF.: FAX:

12 FØR UNDER EFTER Risikostyring Willis og fredede ejendomme
Planlægning af en brand: FØR UNDER EFTER Gode råd om forsikring

13 Uafhængig rådgivning om:
Willis: Rådgiver BYFO og medlemmerne om sikring – og forsikring af fredede ejendomme Uafhængig rådgivning om: Risikostyring Forsikring Skaderegulering Fra Willis: Civ. ing Poul Ørum og forsikringsmægler Anders Hansen

14 Willis i Danmark - og resten af verden
Partnerejet virksomhed Indgår i Willis internationale netværk 4 kontorer og ca. 390 ansatte i DK Administrerer over DKK 4,0 mia. i præmiebetalinger. World-wide: beskæftigede Videnscenter for byggeri og bygherreopgaver og fredede ejd. Gras Savoye en del af Willis (aftale med EHH)

15 Risikostyring

16 Planlægning af skaden er en god ide
Før skaden: Hvor galt kan det gå? Risikoopdeling, adgangsforhold Drifttab (hvad skal vi leve af og hvor skal vi bo eller drive virksomheden) Bevaringsstrategi (originaler / kopier, KUAS, affredning) Forebyggelse El-systemer / Pc og printere / køkkener / fyringsanlæg / kabelforhold ”Gæster” Brændbart oplag / afstande Brandimprægnering af træ og tekstiler

17 Planlægning af skaden er en god ide
Dokumentation Uden for brandstedet Målfaste tegninger og fotodokumentation Kopier af særlige genstande og billeder Materialelister Værdispecifikationer Valg af rådgivere – kvalitet og sikkerhed i afgørelsen Driftsbudgetter, aftalebøger etc.

18 Planlægning af skaden er en god ide
Planlægningen bør resultere i en operationel plan for redning og bevaring: Kan gennemføres Kan godkendes af KUAS Kan betales af forsikringsselskab/ejer Hvor likviditeten sikres i rimeligt omfang Når det ser sådan ud, er det for sent at planlægge

19 Planlægning af skaden er en god ide
Under skaden: Redning og bevaring – prioritering Styring af indsats (adgang, bærevne af broer mv.) Lad falde, hvad ikke kan stå (Totalskade af ejendomme er ofte billigere end druknede huse) Kommunikation Aflysning af arrangementer mv Rådgivere Reservation af kapacitet Kontakt til KUAS

20 Planlægning af skaden er en god ide
Efter skaden: Skadeopgørelse Likviditet Aconto begæring Genopbygning Rådgiver i gang i samarbejde med forsikringsselskabet Planen på bordet -> konkret aftale -> opfølgning Dokumentation Uundværlig i projektfasen og ved forhandling om erstatning

21 Gode råd om forsikring

22 Forsikringsaftalen Aftalen bør afspejle den lagte plan
Aftalen bør kunne betale den lagte plan Husk at der også er løsøre – og at løsøre også omfatter mange ”faste” genstande så som kaminer, paneler, en del fastsiddende udsmykning etc. etc. KULANCE blev afskaffet af branchen for mange år siden!

23 EKSEMPEL Fredningsklausul! Fredning – Klausul 830
I de almindelige forsikringsbetingelsers afsnit 0250 om skadeopgørelse udgår bestemmelsen om, at erstatning kun ydes for gængse byggematerialer og byggemetoder på skadestidspunktet, i det omfang dette er nødvendigt til opfyldelse af fredningsmyndighedens krav ved retablering efter en af forsikringen dækket skade. Fredning - BYFO Uanset klausul 830 er omkostninger til opfyldelse af de særlige krav til byggematerialer og byggemetoder, som måtte blive stillet af fredningsmyndigheden til retablering af det beskadigede, maksimeret til en sum på kr på førsterisikobasis, indeksreguleret (2007). Beslutter fredningsmyndigheden at ophæve fredningen, opgøres erstatningen alene efter forsikringsbetingelsernes afsnit 250. Følgeudgifter I forbindelse med en dækningsberettigende skade, dækkes forsikringstagerens nødvendige udgifter til bistand ved skadeopgørelse samt byggeadministration i forbindelse med reparation/genopførelse. Ved byggeadministration forstås projekteringsudgifter, arkitekt- og ingeniørudgifter. Udgifternes størrelse aftales på forhånd i hvert enkelt tilfælde med Tryg. EKSEMPEL

24 Andre udfordringer Særligt løsøre og kunstnerisk udsmykning
Haver og skulpturer Skader fra naboejendom på have og park meddækket Underforsikringsklausul Én selvrisko inden for fx 72 timer, Svamp og insekt uden sumbegrænsning Huslejetab i 18 måneder – gerne længere Ubenyttede bygninger Mindre byggeprojekter aut. medforsikret (AB92) Lovliggørelse ”Anden pludselig skade” ISÆR rådgivning mv. volder problemer ved skadeopgørelserne

25 Kontakter – Risikostyring og Forsikring af ejendomme og værdier
Willis I/S Tuborgvej 5 DK-2900 Hellerup Anders Hansen Poul Ørum Forsikringsmægler, HD (O) Partner, Civ. ing. TLF.: TLF .: Mobil.: Mobil.: Fax.: Fax.:

26 ”Det er ofte en god ide at bruge de rigtige rådgivere i tide”
DANSKE GODSER OG HERREGÅRDE


Download ppt "Sikring af pludseligt generationsskifte herunder sikring af slægtens materielle værdier. November 2008 DANSKE GODSER OG HERREGÅRDE."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google