Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Dagens program: Business cyklen i den primære og sekundære trend/

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Dagens program: Business cyklen i den primære og sekundære trend/"— Præsentationens transcript:

1 Dagens program: Business cyklen i den primære og sekundære trend/
Aktiemarkedet Rentemarkedet Råvaremarkedet

2 Dagens program: Boligforeninger: Risiko – delvis risikoavers
Strategi - taktik - indsigt Strukturerede produkter – optioner Obligationsstrategi - varighed

3 Økonomiske forudsigelser
”Uvidenhed nægter os sikker viden om, hvad sandsynligheden er.” John M. Keynes 3

4 Har økonomerne en anden dagsorden?
December 2006: Har økonomerne en anden dagsorden? 4

5 Viden om konjunkturerne
Business Cycle/Konjunkturerne ændres af ”almindelig mennesker”, 5

6 Økonomiske forudsigelser Business Cycles/Growth Cycles
involverer økonomisk historie 6

7 Økonomiske forudsigelser Økonomi er ikke en videnskab
Børsen interview med Peter Engberg Jensen, koncernchef i Nykredit: ”Har du ændret syn på noget i årets løb/lært noget nyt” Svar: ”At psykologi betyder utroligt meget for udviklingen i økonomien. Som økonomer mangler vi halvdelen af vores uddannelse – vi er utroligt gode til modellerne, men ikke til at forudse befolkningens psykologi” Økonomiske forudsigelser Økonomi er ikke en videnskab 7

8 Økonomiske forudsigelser
Børsen interview med Peter Engberg Jensen, koncernchef i Nykredit: ”Har du ændret syn på noget i årets løb/lært noget nyt” Svar: ”At psykologi betyder utroligt meget for udviklingen i økonomien. Som økonomer mangler vi halvdelen af vores uddannelse – vi er utroligt gode til modellerne, men ikke til at forudse befolkningens psykologi” Peter Engberg Jensen, koncernchef i Nykredit: ”Har du ændret syn på noget i årets løb/lært noget nyt” Svar: ”At psykologi betyder utroligt meget for udviklingen i økonomien. Som økonomer mangler vi halvdelen af vores uddannelse – vi er utroligt gode til modellerne, men ikke til at forudse befolkningens psykologi” Peter Engberg Jensen, koncernchef i Nykredit: ”Har du ændret syn på noget i årets løb/lært noget nyt” Svar: ”At psykologi betyder utroligt meget for udviklingen i økonomien. Som økonomer mangler vi halvdelen af vores uddannelse – vi er utroligt gode til modellerne, men ikke til at forudse befolkningens psykologi” Økonomiske forudsigelser Peter Engberg Jensen, fhv. koncernchef i Nykredit: Børsen: ”Har du ændret syn på noget i årets løb/lært noget nyt”. Svar: ”At psykologi betyder utroligt meget for udviklingen i økonomien. Som økonomer mangler vi halvdelen af vores uddannelse – vi er utroligt gode til modellerne, men ikke til af forudse befolkningens psykologi.”

9 Økonomiske/Valg forudsigelser
? (2009) 2001 1993 1982 1975 Anker Jørgensen Poul Schlüter Poul Nyrup A. F. Rasmussen Helle Thorning

10

11 Konjunkturcykler/Primære trend
Figur 9 - Kilde: Søren Gammelgård: Billeder fra dansk makroøkonomi egen opdatering.

12 Konjunkturcykler/Primære trend

13 Konjunkturcykler/Primære trend

14 Konjunkturcykler/Primære trend
Fuldført byggeri cyklisk med 9 års eksponentielt glidende gennemsnit

15 Konjunkturcykler/Primære Trend

16 Konjunkturcykler/sekundære Trend
Figur 29 - Kilde: Danmarks Statistik og egen tilvirkning

17 Konjunkturcykler/Primære Trend
?

18 Konjunkturcykler/Primære Trend

19 Konjunkturcykler/Primære Trend

20 Konjunkturcykler/Primære Trend
Figur 37 - Kilde: Søren Gammelgaard og egen tilvirkning

21 Konjunkturcykler/Primære Trend
Figur 27 - Kilde: BCView 125 måneders glidende gennemsnit

22 Business cycle 22

23 Business cycle 2 4 1 3 Positivt output Negativt output 23

24 Business cycle 24

25 Business Cyclen Leading Indicators
Lagging Indicators Sene økonomiske indikatorer Kommerciel og industriel udlån, Varighed arbejdsløshed m.v. ialt 7 indikatorer Leading Indicators Leder økonomien: Aktier, Byggetilladelser m.v. ialt 10 indikatorer Coincident Indicators Følger økonomien (BNP) Industriproduktionen. ansatte uden for landbruget ialt 4 indikatorer 1. Leading indicators har den funktion konstant at sørge for at ”advare” mod ændringer i den økonomiske aktivitet. LEI Opsving COI Lag 2. Coincident indicators måler den økonomiske aktivitet. 3. Lagging indicators indeholder tidsserier som reflekterer omkostningerne ved at drive virksomhed, d.v.s. bl.a. renter. 25

26 Business cycle/Afstand 9 års centreret og indikatoren/LEA i positivt outputgab topper ud før COI og LAG 26

27 Business cycle/Afstand 9 års centreret og indikatoren
LAG i positiv outputgab=rentestigning fører til fase 2 i LEA 27

28 Business cycle/Afstand 9 års centreret og indikatoren/LEA i fase 3=negativt outputgab fører COI i negativ output=recession=rentefald 28

29 Business cycle/Afstand 9 års centreret og indikatoren/LAG i fase 3=negativt outputgab fører LEA i fase 4 = nyt opsving 29

30 Konjunkturcykler/sekundære Trend
Figur 31 Kilde: Danmarks Statistik og egen tilvirkning Figur 31 - Kilde: Danmarks Statistik og egen tilvirkning Recessionsperioder

31 Konjunkturcykler/sekundære Trend
Figur 33 - Kilde BCView 18 års cyklus i stedet for 9 års cyklus skaber ubalancer. Cyklisk bundområde i konjunkturnedgange Top?

32 Konjunkturcykler/Sekundære Trend

33 Leading, Coincident og Lagging Indicators
Figur 44 Kilde: Egen tilvirkning

34 Demetra Growth Cycle Model/Kvartalsbasis

35 Demetra Growth Cycle Model/Kvartalsbasis

36 Demetra Growth Cycle Model/Kvartalsbasis

37 Demetra Growth Cycle Model/Kvartalsbasis

38 Demetra Growth Cycle Model/Kvartalsbasis
Figur 61

39 Demetra Growth Cycle Model/Kvartalsbasis
Figur 62

40 Demetra Growth Cycle Model/Kvartalsbasis
Figur 63

41 Demetra Growth Cycle Model/Kvartalsbasis
Figur 65

42 Demetra Growth Cycle Model/Gamle konjunkturmodeller
Figur 51

43 Demetra Growth Cycle Model/Kvartalsbasis

44 Deweys Growth Cycle Model/Månedsbasis

45

46 Dewey Growth Cycle Model
Recessions perioder ligger typisk under 105,00

47 USA/BNP/Demetra Growth Cycle Model

48 Konjunkturcykler Figur 69

49 Konjunkturcykler Figur 70

50 Bankernes renteforecast

51 Renteforecast 12 måneders glidende gennemsnit

52 Renteforecast

53 Råvarer

54 Virksomhedsobligationer

55 El-priser

56 Aktiemarkedets Parametre
USA: Business Cycle Renteparametre USA: Margin Indbetalinger Aktiemarkedet P/E værdier Deflation

57 Aktiemarkedets Parametre
Top/Top gennemsnit 33 år Bund/Bund gennemsnit 32,3 år

58 Aktiemarkedets Parametre
Dow Jones Industrial - månedschart 12 måneders gl. gennemsnit 17 år 17 år? Shiller P/E cyklisk

59 Aktiemarkedets Parametre
Leading Indicators

60 Aktiemarkedets Parametre

61 Aktiemarkedets Parametre

62 Aktiemarkedets Parametre

63 Aktiemarkedets Parametre
USA: Leading Indicators og 12 måneders glidende gennemsnit

64 Bankinvest Asien: Leading Indicators

65 Formuepleje Penta: Leading Indicators

66 Skagen Global/USA: Leading Indicators

67 Nordea Invest/USA: Leading Indicators

68 OMX/Leading indicators
12 mdrs. glidende gennemsnit

69 Investeringsstrategi Investin Demetra

70 1. Er du interesseret i bogen: ”Den Finansielle Analyses Anatomi”
2. Demetra Investeringsforening. 3. Årets trend. Prognose 2014 4. Øvrige produkter eller andet mail til


Download ppt "Dagens program: Business cyklen i den primære og sekundære trend/"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google