Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Den danske befolknings syn på handicappedes rettigheder Temaer i fokus Undersøgelse gennemført september 2013.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Den danske befolknings syn på handicappedes rettigheder Temaer i fokus Undersøgelse gennemført september 2013."— Præsentationens transcript:

1 Den danske befolknings syn på handicappedes rettigheder Temaer i fokus Undersøgelse gennemført september 2013

2 Indholdsfortegnelse •Baggrund for dette notat3 •Resultatoversigt4 •Tema 1: Det generelle syn på mennesker med handicap5 •Tema 2: Økonomiske ressourcer og mennesker med handicap/ældre11 •Tema 3: Beskæftigelse og mennesker med handicap15 •Indikativ sammenligning for 2000 vs. 201317 •Appendiks med referencer 19 2

3 Baggrund for dette notat •PTU og Scleroseforeningen har gennemført en undersøgelse af danskeres holdning til mennesker med handicap og deres rettigheder. •I dette notat fokuseres på 3 udvalgte temaer: 1.Det generelle syn på mennesker med handicap 2.Økonomiske ressourcer og mennesker med handicap/ældre 3.Beskæftigelse og mennesker med handicap •I undersøgelsen er desuden spurgt ind til holdningen til ældre og disses rettigheder på udvalgte spørgsmål. Hvor det er relevant sammenlignes med resultater for ældre. •Undersøgelsen gennemførtes i perioden 9-16. september 2013 som web-baserede interviews. Der er i alt gennemført 1012 interviews med repræsentativt udvalgte danskere på 18 år og derover. •Undersøgelsen er gennemført af Epinion ved hjælp af Epinions Danmarkspanel. •Nogle af spørgsmålene (de generelle) var også med i en større undersøgelse gennemført af SFI i 2000*, men eftersom SFI anvendte personlige interviews kan der ikke sammenlignes direkte til 2013, hvor der anvendes web-interviews. I dette notat laves en indikativ sammenligning på sidste side. 3 * Se appendiks for reference

4 Resultat oversigt 4 Temaer & holdningerKonklusionOverhyppighed Det generelle syn på mennesker med handicap Kontakt med et menneske med handicap det seneste år? Lige muligheder mellem mennesker med handicap og andre mennesker? Skal mennesker med handicap kunne leve et liv så nær det normale som muligt? …de forhold mennesker med handicap har …politikeres indsats… …det offentliges indsats… Næsten halvdelen har haft kontakt minimum månedligt 1 ud 4 mener, der er høj grad af lige muligheder Næsten alle siger JA! 4 ud af 10 mener forholdene kan blive bedre 2/3 mener politikerne gør for lidt 4 ud af 10 mener indsatsen er utilfredsstillende Kort/mellemlang videregående uddannelse; over 34 år Mænd; sjældnere kontakt end dagligt Haft kontakt mindst månedligt Over 34 år; region sjælland Over 34 år; haft kontakt mindst ugentligt Økonomiske ressourcer og mennesker med handicap/ældre …kommunens anvendelse af økonomiske midler…..offentliges ydelser – fx hjemmehjælp og hjælpemidler..brugerbetaling på hjemmehjælp og hjælpemidler Halvdelen mener kommunerne anvender for lidt penge Halvdelen mener det er utilfredsstillende Halvdelen siger NEJ Stiger med alderen; region sjælland; haft kontakt mindst ugentligt Over 34 år; region sjælland; haft kontakt mindst månedligt Indkomst under 750.000 DKK; haft kontakt mindst dagligt Beskæftigelse og mennesker med handicap..muligheder for at få et arbejde…..arbejdsgiver ansætte et menneske med handicap… Næsten halvdelen mener der utilstrækkelige arbejdsmuligheder 1/3 er enige Kort/mellemlang videregående uddannelse; stiger med alderen; region sjælland; haft kontakt mindst månedligt 18-34 år

5 Det generelle syn på mennesker med handicap Har du haft kontakt med et menneske med handicap det seneste år? •47% har haft kontakt månedligt det seneste år •24% har haft kontakt sjældnere end månedligt •29% har ikke haft kontakt •Det er især følgende, der har haft kontakt månedligt det seneste år –Kort/mellemlang videregående uddannelse 58% –Alder: Personer over 34 år 47-51% vs. 38% for dem under 35 år 5 * ”Epinion for PTU & Scleroseforeningen”.

6 Det generelle syn på mennesker med handicap Mener du, at der i DK er lige muligheder mellem mennesker med handicap og andre mennesker? •24% mener, der er høj grad af lige muligheder •61% mener, der er ringe grad af lige muligheder •15% ved ikke •Det er især mænd, der mener, at der er høj grad af lige muligheder –Køn: Mænd 31% vs. kvinder 18% •Og det er især de personer, der har haft daglig kontakt med et menneske med handicap, som mindst mener, at der er høj grad af lige muligheder –Daglig kontakt 15% vs. 25% for alle andre 6 * ”Epinion for PTU & Scleroseforeningen”.

7 Det generelle syn på mennesker med handicap Skal mennesker med handicap kunne leve et liv så nær det normale som muligt? •97% siger JA •3% siger nej 7 * ”Epinion for PTU & Scleroseforeningen”.

8 Det generelle syn på mennesker med handicap Generelle holdninger til de forhold mennesker med handicap har • 18% mener ikke forholdene kan blive meget bedre •25% mener forholdene kan blive en del bedre •19% mener forholdene kan blive meget bedre •29% mener der er forskel alt efter type af handicap •10% ved ikke •Mener ikke forholdene kan blive meget bedre –Køn: Mænd 23% vs. kvinder 13% –Region Nordjylland 26% vs. Region Sjælland 13% •Mener der er forskel alt efter type af handicap –Alder: 37% blandt 18-34 år vs. 23% blandt 56+ år •Mener forholdene kan blive en del/meget bedre –51% blandt dem, der har haft kontakt til et menneske med handicap mindst månedligt vs. 38% blandt dem der har haft kontakt sjældnere/ikke haft kontakt •Når det gælder de ældre i Danmark, er der 79%, som synes forholdene for ældre kan blive en del/meget bedre vs. 44%, når det gælder de handicappede 8 44% * ”Epinion for PTU & Scleroseforeningen”.

9 Det generelle syn på mennesker med handicap Generelle holdninger til politikeres indsats over for mennesker med handicap •2% mener politikerne gør alt for meget/for meget •29% mener politikerne gør lidt for lidt •36% mener politikerne gør alt for lidt •21% mener det er forskelligt for forskellige grupper •11% ved ikke •Mener politikerne gør lidt for lidt/alt for lidt –Alder: 54% blandt 18-34 år vs. 65-70% blandt andre aldersgrupper. Dette skyldes en højere grad af ’ved ikke’ med 23% blandt 18-34 år vs. 8-11% for andre aldersgrupper –Højeste andel i Region Sjælland med 73% •Når det gælder de ældre i Danmark, er der 75%, som synes politikerne gør lidt for lidt/alt for lidt for de ældre vs. 65%, når det gælder de handicappede 9 65% * ”Epinion for PTU & Scleroseforeningen”.

10 Det generelle syn på mennesker med handicap Generelle holdninger til det offentliges indsats for mennesker med handicap •1% meget tilfredsstillende •21% ret tilfredsstillende •33% ret utilfredsstillende •10% meget utilfredsstillende •22% forskelligt for forskellige grupper •13% ved ikke •Mener det offentliges indsats er ret/meget utilfredsstillende –Alder: 32% blandt 18-34 år vs. 43-46% for andre aldersgrupper Dette skyldes en højere grad af ’ved ikke’ med 23% blandt de 18-34-årige vs. 9-13% for andre aldersgrupper –49% blandt dem, der har haft kontakt til et menneske med handicap mindst ugentligt vs. 38% blandt dem der har haft kontakt sjældnere end månedligt eller ikke har haft kontakt •Når det gælder de ældre i Danmark, er der 56%, som synes, det offentliges indsats for de ældre er ret/meget utilfredsstillende vs. 43%, når det gælder mennesker med handicap 10 43% * ”Epinion for PTU & Scleroseforeningen”.

11 Økonomiske ressourcer og mennesker med handicap/ældre Generelle holdninger til kommunens anvendelse af økonomiske midler til mennesker med handicap (side 1 af 2) •22% mener kommunen bruger alt for få penge •30% mener kommunen bruger lidt for få penge •11% mener det er passende •5% synes kommunen bruge lidt for mange/alt for mange penge •28% ved ikke hvor mange penge der anvendes •5% ved ikke •Mener kommunen bruger alt for få/lidt for få penge –Andelen der mener dette passer stiger med alderen: 34% for 18-34 år; 50% for 35-55 år og 59% for 56+ år Dette skyldes bl.a. at ’ved ikke’ andelen falder med alderen: 40% for 18-34 år; 31% for 35-55 år og 20% for 56+ år –Der er forskel på regionerne: Laveste andel er 46% i Hovedstaden, der også har højeste andel (34%), der svarer ’ved ikke hvor mange penge der anvendes’ Højeste andel er 62% i Region Sjælland, der også har laveste andel (20%), der svarer ’ved ikke hvor mange penge der anvendes’ –61% blandt dem, der har haft kontakt til et menneske med handicap mindst ugentligt vs. 42% blandt dem der ikke har haft kontakt 11 52% * ”Epinion for PTU & Scleroseforeningen”.

12 Økonomiske ressourcer og mennesker med handicap/ældre Generelle holdninger til kommunens anvendelse af økonomiske midler til mennesker med handicap (side 2 af 2) •Når det gælder de ældre i Danmark, er der 60%, som synes kommunen bruger alt for få/lidt for få penge til de ældre vs. 52%, når det gælder mennesker med handicap. –Andelen der mener kommunen bruger alt for få/lidt for få penge til de ældre stiger med alderen: 34% for 18-34 år; 60% for 35-55 år og 68% for 56+ år Dette skyldes bl.a. at ’ved ikke’ andelen falder med alderen: 36% for 18-34 år; 23% for 35-55 år og 16% for 56+ år 12 * ”Epinion for PTU & Scleroseforeningen”.

13 Økonomiske ressourcer og mennesker med handicap/ældre Generelle holdninger til det offentliges ydelser til mennesker med handicap – fx hjemmehjælp og hjælpemidler •2% meget tilfredsstillende •17% ret tilfredsstillende •34% ret utilfredsstillende •16% meget utilfredsstillende •18% forskelligt fra kommune til kommune •14% ved ikke •Mener det offentliges ydelser er ret/meget utilfredsstillende –Alder: 35% blandt 18-34 år vs. 49-57% for ældre aldersgrupper Dette skyldes en højere grad af ’ved ikke’ med 27% blandt 18-34 år vs. 9-14% for ældre aldersgrupper –Der er forskel på regionerne: Laveste andel er 44% i Region Midtjylland, og højeste andel er i Region Sjælland med 58% –56% blandt dem, der har haft kontakt til et menneske med handicap mindst månedligt vs. 45% blandt dem der har haft kontakt sjældnere/ikke haft kontakt •Når det gælder de ældre i Danmark, er der 58%, som synes, det offentliges ydelser er ret/meget utilfredsstillende til ældre vs. 50%, når det gælder mennesker med handicap 13 50% * ”Epinion for PTU & Scleroseforeningen”.

14 Økonomiske ressourcer og mennesker med handicap/ældre Mener du, at der skal være brugerbetaling på hjemmehjælp og hjælpemidler til mennesker med handicap? •2% siger ja •56% siger NEJ •13% siger i nogen grad •27% mener, det skal afhænge af indkomst/formue •2% ved ikke •Det er især følgende som siger NEJ: –Personer med indkomst under 750.000 DKK 58% vs. 47% blandt dem med indkomst på 750.000 DKK og derover –64% blandt dem, der har haft kontakt til et menneske med handicap mindst dagligt vs. 53% blandt dem der har haft kontakt sjældnere end månedligt/ikke haft kontakt •Når det gælder de ældre i Danmark, er der 48%, som siger NEJ til brugerbetaling for ældre vs. 56%, når det gælder de handicappede. Andelen der siger ’det afhænger af indkomst/formue’ er 36% når det gælder ældre vs. 27% når det gælder mennesker med handicap. 14 * ”Epinion for PTU & Scleroseforeningen”.

15 Beskæftigelse og mennesker med handicap Generelle holdninger til muligheder for at få et arbejde for mennesker med handicap •3% helt tilstrækkelige arbejdsmuligheder •12% ret tilstrækkelige arbejdsmuligheder •35% ret utilstrækkelige arbejdsmuligheder •10% helt utilstrækkelige arbejdsmuligheder •23% forskelligt for forskellige grupper •16% ved ikke •Det er især følgende, som synes, der er ret/helt utilstrækkelige arbejdsmuligheder –Kort/mellemlang videregående uddannelse 53% –Andelen, der mener dette, stiger med alderen: 41% for 18-34 år; 40% for 35-55 år og 50% for 56+ år Dette skyldes bl.a. at ’ved ikke’ andelen falder med alderen: 27% for 18-34 år; 18% for 35-55 år og 11% for 56+ år –Højeste andel er i Region Sjælland med 52% og laveste andel er 40% i Region Midtjylland –49% blandt dem, der har haft kontakt til et menneske med handicap mindst månedligt vs. 39% blandt dem der ikke har haft kontakt 15 45% * ”Epinion for PTU & Scleroseforeningen”.

16 Beskæftigelse og mennesker med handicap Bør en arbejdsgiver ansætte et menneske med handicap, selv om det kan udelukke en anden for at få arbejde? •10% er helt enig •24% er overvejende enig •10% er overvejende uenig •7% er helt uenig •38% mener, det afhænger af handicappet •10% ved ikke •Der er følgende forskelle: –Alder: 42% blandt de 18-34-årige er helt/overvejende enige vs. 33-34% for de ældre aldersgrupper 16 34% * ”Epinion for PTU & Scleroseforeningen”.

17 Indikativ sammenligning 2000 vs. 2013 Generelle holdninger til de forhold mennesker med handicap har –’Mener forholdene kan blive en del/meget bedre’ er faldet fra 74% i 2000 til 44% i 2013 –’Mener der er forskel alt efter type af handicap’ er omvendt steget fra 10% i 2000 til 29% i 2013 Faldet i andelen, der mener, at forholdene kan blive en del/meget bedre kan reelt være faldet, da der alt andet lige må være sket forbedringer siden efteråret 1999. Men en del af forskellen vil helt sikkert også skyldes metodeforskel, idet andelen, der svarer ’der er forskel alt efter type af handicap’ må forventes at få en højere andel i 2013, da skemaet er selvudfyldelse, hvorved respondenterne ser svaret, hvilket de ikke gjorde i 2000. Generelle holdninger til kommunens anvendelse af økonomiske midler til mennesker med handicap (side 2 af 2) –Andelen der svarer ’ved ikke hvor mange penge der anvendes’ er steget fra 18% i 2000 til 28% i 2013 En del af forskellen vil helt sikkert skyldes metodeforskel, idet andelen, der svarer ’ ved ikke hvor mange penge der anvendes’ må forventes at få en højere andel i 2013, da skemaet er selvudfyldelse, hvorved respondenterne ser svaret, hvilket de ikke gjorde i 2000. Generelle holdninger til muligheder for at få et arbejde for mennesker med handicap –Andelen som synes, der er ret/helt utilstrækkelige arbejdsmuligheder, er faldet fra 61% i 2000 til 45% i 2013, mens andelen der siger, det er forskelligt for forskellige grupper, er steget fra 16% til 23% Faldet i andelen, der mener, at ’der er ret/helt utilstrækkelige arbejdsmuligheder’ kan reelt være faldet, da der alt andet lige må være sket forbedringer siden efteråret 1999. Men en del af forskellen vil helt sikkert også skyldes metodeforskel, idet andelen, der svarer ’ det er forskelligt for forskellige grupper’ må forventes at få en højere andel i 2013, da skemaet er selvudfyldelse, hvorved respondenterne ser svaret, hvilket de ikke gjorde i 2000. 17

18 Indikativ sammenligning 2000 vs. 2013 Bør en arbejdsgiver ansætte et menneske med handicap, selv om det kan udelukke en anden for at få arbejde? –Andelen som er helt/overvejende enige, er faldet fra 73% i 2000 til 34% i 2013, mens andelen der siger, det afhænger af handicappet, er steget fra 13% til 38% Faldet i andelen, der ’er helt/overvejende enige’ kan reelt være faldet. Men en del af forskellen vil helt sikkert også skyldes metodeforskel, idet andelen, der svarer ’det afhænger af handicappet’ må forventes at få en højere andel i 2013, da skemaet er selvudfyldelse, hvorved respondenterne ser svaret, hvilket de ikke gjorde i 2000. 18

19 Appendiks *Henning Olsen, 2000: Holdninger til handicappede - En surveyundersøgelse af generelle og specifikke holdninger •Undersøgelsen blev gennemført som personlige interviews repræsentativt for den danske befolkning. Der blev gennemført 1035 interviews i efteråret 1999, der efterfølgende blev rapporteret i 2000. •Undersøgelsen tema var: At afdække den voksne befolknings holdninger til handicappede og holdningernes bestemmende parametre •Resultaterne for denne undersøgelse kan ikke sammenlignes direkte med resultaterne for 2013 undersøgelsen, da metoderne til at opnå svarene er forskellige. Forskel i undersøgelsesmetode kan betyde forskel i niveauerne for tallene, hvorfor det vil være svært at vide, hvad der er udvikling og hvad der er metodeforskel. 19


Download ppt "Den danske befolknings syn på handicappedes rettigheder Temaer i fokus Undersøgelse gennemført september 2013."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google