Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Gate 21 – Fælles DNA Gate 21 – Fælles DNA • 31. marts 2014 • Jørgen Lindegaard Olesen, PlanEnergi.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Gate 21 – Fælles DNA Gate 21 – Fælles DNA • 31. marts 2014 • Jørgen Lindegaard Olesen, PlanEnergi."— Præsentationens transcript:

1 Gate 21 – Fælles DNA Gate 21 – Fælles DNA • 31. marts • Jørgen Lindegaard Olesen, PlanEnergi

2 Datakilder Der foretages en detaljeret kortlægning af den eksisterende energiforsyning i Region Hovedstaden senere i projektet Min præsentation bygger overordnede data fra: Danmarks Statistik Tværgående energiplanlægning i Hovedstadsregionen, Rambøll 2011 Energistyrelsens Energistatistik 2012 Regionaløkonomiske perspektiver- Arbejdsmarked og erhverv frem til 2024 Gate 21 – Fælles DNA • 31. marts • Jørgen Lindegaard Olesen, PlanEnergi

3 Befolkningstæthed 9 gange så mange indbyggere pr. km2 som i Nordjylland! Gate 21 – Fælles DNA • 31. marts • Jørgen Lindegaard Olesen, PlanEnergi

4 Gate 21 – Fælles DNA • 31. marts 2014 • Jørgen Lindegaard Olesen, PlanEnergi

5 Boligforhold Over halvdelen af alle etageboliger findes i Region Hovedstaden Gate 21 – Fælles DNA • 31. marts • Jørgen Lindegaard Olesen, PlanEnergi

6 Befolkningstilvækst Stigning på 18 % frem mod 2040!
Gate 21 – Fælles DNA • 31. marts • Jørgen Lindegaard Olesen, PlanEnergi

7 Befolkningstilvækst Gate 21 – Fælles DNA • 31. marts • Jørgen Lindegaard Olesen, PlanEnergi

8 Befolkningens alder Gate 21 – Fælles DNA • 31. marts • Jørgen Lindegaard Olesen, PlanEnergi

9 Erhvervssammensætning
Kilde: Regionaløkonomiske perspektiver- Arbejdsmarked og erhverv frem til 2024 Gate 21 – Fælles DNA • 31. marts • Jørgen Lindegaard Olesen, PlanEnergi

10 Brændselsforbrug i Danmark
28 % 16 % 22 % 26 % Gate 21 – Fælles DNA • 31. marts • Jørgen Lindegaard Olesen, PlanEnergi

11 Opvarmningsform Hvorfor er forskellen ikke større?
Samlet varmeforbrug i Region Hovedstaden: TJ/år Kilde: Tegnet efter ”Tværgående energiplanlægning i Hovedstadsregionen, Rambøll 2011” ,Energistatistik 2012 og Energiregnskab for Region Nordjylland 2010 Gate 21 – Fælles DNA • 31. marts • Jørgen Lindegaard Olesen, PlanEnergi

12 Opvarmningsform Kilde: Tværgående energiplanlægning i Hovedstadsregionen, Rambøll 2011 Gate 21 – Fælles DNA • 31. marts • Jørgen Lindegaard Olesen, PlanEnergi

13 Brændsler til fjernvarmeproduktion
Kilde: Tegnet efter ”Tværgående energiplanlægning i Hovedstadsregionen, Rambøll 2011” og Energistatistik 2012 Gate 21 – Fælles DNA • 31. marts • Jørgen Lindegaard Olesen, PlanEnergi

14 Brændsler til el- og varmeproduktion
Elproduktion: TJ/år Varmeproduktion: TJ/år Kraftvarmeandel: 93 % Kilde: Tegnet efter Energistyrelsens Energiproducenttælling 2010 Gate 21 – Fælles DNA • 31. marts • Jørgen Lindegaard Olesen, PlanEnergi

15 Effektivt fjernvarmenet
Varmetabet ligger i gennemsnit på 14 % Ca. 7 % i de store byområder Ca. 30 % i mindre byer med mange parcelhuse På landsplan er det gennemsnitlige varmetab 25 %. Gate 21 – Fælles DNA • 31. marts • Jørgen Lindegaard Olesen, PlanEnergi

16 Elforbrug Samlet elforbrug i Region Hovedstaden: 30.000 TJ/år
Kilde: Tværgående energiplanlægning i Hovedstadsregionen, Rambøll 2011 og Energistatistik 2012 Gate 21 – Fælles DNA • 31. marts • Jørgen Lindegaard Olesen, PlanEnergi

17 Biomasseressourcer Kilde: Århus Universitet 2012 Total ressource på ca. 140 PJ/år i hele Danmark. Bruttoenergiforbruget er på 800 PJ/år. 90 PJ/år til kraftvarme alene i Region Hovedstaden! Gate 21 – Fælles DNA • 31. marts • Jørgen Lindegaard Olesen, PlanEnergi

18 Elproduktion fra vindkraft
Region Hovedstaden Land: 135 TJ/år Hav: 464 TJ/år Danmark Land: TJ/år Hav: TJ/år Samlet elforbrug Region Hovedstaden: TJ/år Gate 21 – Fælles DNA • 31. marts • Jørgen Lindegaard Olesen, PlanEnergi

19 Solceller Kilde: Energinat.dk Gate 21 – Fælles DNA • 31. marts • Jørgen Lindegaard Olesen, PlanEnergi

20 Solceller Totalt Region Hovedstaden: 190 TJ/år
Totalt i Danmark: TJ/år Samlet elforbrug Region Hovedstaden: TJ/år Gate 21 – Fælles DNA • 31. marts • Jørgen Lindegaard Olesen, PlanEnergi

21 Solvarme til fjernvarme
Gate 21 – Fælles DNA • 31. marts • Jørgen Lindegaard Olesen, PlanEnergi

22 Geotermi til fjernvarme
Reserver i HGS-området (Hovedstadsområdets Geotermiske Samarbejde) er vurderet til PJ! Varmeforbrug i Region Hovedstaden: 50 PJ/år Kilde: Dansk Fjernvarmes Geotermiselskab Gate 21 – Fælles DNA • 31. marts • Jørgen Lindegaard Olesen, PlanEnergi

23 Transportmønstre Kilde: Transportvaner i hovedstadsregionen, 2009 Gate 21 – Fælles DNA • 31. marts • Jørgen Lindegaard Olesen, PlanEnergi

24 Centrale karakteristika
Høj befolknings- og boligtæthed Ung befolkning Stor beskæftigelse i offentlig- og privat service Kollektive forsyningsformer dominerer Energieffektiv fjernvarme med stor kraftvarmeandel og lave nettab Mindre bilejerskab end i den øvrige del af landet, men stor indpendling i bil Få muligheder for udnyttelse af lokal vindkraft og biomasse Lavt energiforbrug pr. indbygger. Gate 21 – Fælles DNA • 31. marts • Jørgen Lindegaard Olesen, PlanEnergi

25 Muligheder Udvikling af bysamfund med meget lavt energiforbrug pr. indbygger Stort potentiale for renovering af gammel bygningsmasse og reduceret transport i bil Nye teknologier til fjernvarmeproduktion i stor skala Afkobling mellem el- og varmeproduktion? Geotermi og ”ny” overskudsvarme Påvirke adfærd hos de unge Gate 21 – Fælles DNA • 31. marts • Jørgen Lindegaard Olesen, PlanEnergi


Download ppt "Gate 21 – Fælles DNA Gate 21 – Fælles DNA • 31. marts 2014 • Jørgen Lindegaard Olesen, PlanEnergi."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google