Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Konjunktur og renter Specialer: Rådgiver & Skribent AgroMarkets

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Konjunktur og renter Specialer: Rådgiver & Skribent AgroMarkets"— Præsentationens transcript:

1 Konjunktur og renter Specialer: Rådgiver & Skribent AgroMarkets
Strategi vedr. risikoafdækning Finansiering Afdækning og konvertering lån Valutastyring og afdækning Business Cycle Analysis (konjunkturmodeller) Specialist i teknisk analyser Jens Schjerning Cheføkonom Mobil nr

2 Ærlighed !! Revision af nyansøger til arbejdsløshedsstatistikken Positiv bais Revision af den samlede pulje til arbejdsløshedsstatistikken

3 4/3/2017 3

4 9-11 års cyklus

5 Konklusion Teoretisk skulle vi være på vej ud af lavkonjunkturen og ind i en periode med større vækst – MEN Byggeriet / boligboblen, privatforbrug og enorm gældssætning (både privat, erhverv og stat) truer væksten

6 Konjunktur / ejendomsmarkedet

7 Fra 1864 til 2009 Boligbobler

8 Normalt er byggetilladelserne steget kraftigt, når coincident / BNP vender. Men det er ikke tilfældet denne gang, hvilket er yderst problematisk

9 Opbygning af boligboblen

10 Samlet overskud af ejer og lejeboliger
Overskud af ejerbolig Påbegyndt nybyggeri Overskud af lejebolig Ejerbolig procent rate

11 Kilde: Finanshuset Demetra A/S

12 Samlet lånemasse i boligmarkedet i USA
Realværdistigning boligmarkedet i USA Belåningsgrad på boligmarkedet i USA

13 Antal tvangsauktioner i USA

14 % lån som går på tvang pr. kvartal

15 ?

16

17

18

19 Konjunktur / gældsproblematik
Inflation / deflation

20 Hvad er der brugt penge på ?
Inflationskorrigeret priser (real priser) Hvad er der brugt penge på ?

21

22

23

24 Kan staten give yderligere skattelettelser ?
Det samlede skattetryk i USA er lavere pt. som ved 30’er krisen

25

26

27 Grøn = styringsrenten Rød = inflation Blå = Kerneinflation Kvartalvise vækst procenter

28 Personer udenfor arbejdsmarkedet
Jobløs opsving ? Den beskæftigende del af USA’s befolkning Food stamps (mad kuponer)

29 Konklusion Det minder meget om de 2 værste kriser i USA (1873 & 1929) eller Japan siden 1989. Boligboblen – stort overskud af boliger Enorm gældssætning, både privat og offentlig Vi skal gennem en langstrakt rekonstrueringsproces

30 Risiko Det underliggende problem i USA og Europa vedrørende gæld er ikke løst Demografen har en væsentligt rolle i forhold til vækst, inflation og renter De nuværende stigende råvarepriser presser inflationen op, hvilket igen vil bremse forbruget (virker som skat/afgift) Arbejdsmarkedet og industrien er langt fra normaliseret

31 Lets have a look on China

32 9-11 års cyklus

33 Kina har via de ledende indikatorer ikke vist forecast på recession siden Den cykliske model er dog ”ekstrem” væk fra ligevægt. Det ligner til forveksling ejendomsmarkedet fra 90’erne til ca. 2006/2007. Det betyder ikke at Kina her og nu møder problemer, men på et tidspunkt vil der komme en voldsom sammentrækning i økonomien/væksten i Kina. Det skal holdes nøje øje med Amplitude

34 Andet halvår 2008 jordpris 262.000 kr./ha.
Første halvår 2010 jordpris kr./ha. Faldet svarer til -33% Amplitude

35 På månedsbasis er de ledende indikatorer i Kina vendt rundt
På månedsbasis er de ledende indikatorer i Kina vendt rundt. Det vil/kan skubbe kvartalschartet rundt.

36 ? CRB Raw Industrials (råvareindekset) med 12 måneders snit
Cyklisk udvikling i de ledende indikatorer i Kina

37 Blå = CRB Raw Industrials
Rød = Baltic Fright Index

38 Konklusion Kina Der er ikke pt. udsigt til recession i Kina. Dog forventet mindre vækstprocenter til 2011 Men leading på kvartalsvis ligger ”ekstrem” langt væk fra ligevægt. Det er grund til at holde øje med udvikling. Det kan på sigt ligne en boble Råvare og leading i Kina hænger sammen på månedsbasis. Leading forecaster i øjeblikket en vending på råvaremarkedet. Timing er dog vanskeligt.

39 Renten

40 Top Bund Faselængde Fuld Cyklus 1813 1847 34 år 1878 31 år 65 år 1896 18 år 1925 29 år 47 år 1947 22 år 1982 35 år 57 år ( ) (31-33 år) Gennemsnit 24,33 år 31,66 år 56,33 år

41 En rentebund tager tid

42

43 Sammenhæng konjunktur & renter

44

45

46

47

48

49 Forecast feb. 2011 – et år frem
Råvaremarkedet vender rundt i løbet af 6 måneder – presset på inflationen forsvinder Der kommer ingen rentehævninger fra centralbanker (FED & ECB) De lange renter falder yderlig i 2011 Behold variabelt lån (cibor + F1) og lav ikke fastkursaftaler i f.eks. oktober måned Lav IKKE renteswaps, enorm risiko – rammer både aktivsiden og passivsiden

50 Aktiemarkedet

51

52

53

54

55 Falsk signal

56 Falsk signal

57

58 Kritisk udvikling

59

60 Konklusion aktiemarkedet
Aktiemarkedet befinder sig overordnet i en seculær bear periode, som er startet i år 2000 og varer år. Køb og behold strategien virker ikke i seculær bear periode. Teknisk er der optrend på aktiemarkedet pt. Aktiemarkedet er igen ”overkøbt” efter Shillers P/E model og Q-ratio modellen som er lavet af James Tobin. Der er en historisk sammenhæng mellem boligmarkedet, beskæftigelse og aktiemarkedet. Sammenhængen er pt. ude af trit, hvilket må betyde at boligmarkedet/beskæftigelsen eller aktiemarkedet skal give sig.

61 Valutamarkedet

62 62

63 Valutakursteori (markedspsykologi CHF)
I 1986 var CHF kursen 4,50 I 2007 var CHF kursen 4,49 Over 3% p.a. renteforskel Renteforskel mellem 2 lande = kursændring CHF stiger 15% af tiden og 85% af tiden sidelæns Hvem er ”manden” på den anden side i 21 år? Han kræver nu alt tilbage inkl. renter´s rente Der har i historien været 3 ”niveauskift”

64

65

66 Tak for ordet! Se mere på


Download ppt "Konjunktur og renter Specialer: Rådgiver & Skribent AgroMarkets"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google