Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Den Jyske Sparekasse.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Den Jyske Sparekasse."— Præsentationens transcript:

1 Den Jyske Sparekasse

2 Tjen penge på din gæld Hvad er din strategi i landbruget ?
Passer din gæld til dit landbrug ? Hvad er din strategi i landbruget ? Passer din rentestrategi til det ? Kan vi lære noget af fortidens renter ? Hvilke produkter er relevante ? Tænk både på likviditet og formuepåvirkning

3 Hvad er din strategi Hvorfor eksisterer din virksomhed ?
Hvad gør din virksomhed unik ? Har du kortsigtede planer og langsigtede planer ? Hvilken fase er du I lige nu med dit landbrug? Tænk både på likviditet og formuepåvirkning

4 Krisen eller miraklet Var/er krisen i bund og grund det der skulle til for, at du nu koncentrerer dig om din kerneforretning ? Hvor tjener du dine penge ? Hvor mange ? Kan du tjene flere ? Hvor er dine omkostninger ? Hvor store er de, og kan der ændres på det ? Tænk både på likviditet og formuepåvirkning

5 Krisen eller miraklet For en virksomhed i krise er første fase at sikre overlevelse Derefter skal virksomheden stabiliseres Herefter kan man arbejde med, hvordan man skaber fremgang. Tænk både på likviditet og formuepåvirkning

6 Stabilisering Ejeren skal sikre, at virksomheden kan tåle udefrakommende stød. Som ejer nytter det ikke at give andre skylden for virksomhedens situation. Tænk både på likviditet og formuepåvirkning

7 Udefrakommende stød Værdien af landbrugsjord falder
Eksempler Værdien af landbrugsjord falder Vejret driller, så høsten bliver ringere end ventet Foderprisen stiger Renten stiger på den variable gæld Tænk både på likviditet og formuepåvirkning

8 Rentestrategien Renten har 2 sider
Likviditet Variabel rente er billigere end fast rente pt. Restgældspåvirkning Fast rente giver restgældsudsving Tænk både på likviditet og formuepåvirkning

9 Opgave 2 og 2 Hvad bør en rentestrategi indeholde ?
Tænk både på likviditet og formuepåvirkning

10 Kan vi lære noget af fortidens renter ?

11 Konjunkturhensyn Ekspansion Ekspansion Opbremsning Opsving Opsving
Nedtur

12 Faseskift Det sværeste faseskift er fra nedtur til opsving.
Cykliske vendepunkter er altid præget af modsatrettede signaler Den gennemsnitlige faselængde er 7-9 måneder (målt fra 1971-d.d.). Måske er markederne allerede i næste fase ?

13 En undersøgelse Er der tendens til at nogle renter stiger før andre ?
Hvor meget stiger renterne i %-point efter en rentebund ?

14 Spørgsmål 1 Hvilke renter stiger først ?
Centralbankrente Markedsrente Undersøgelsens resultat Markedsrenterne stiger først! I gennemsnit 6 mdr. før centralbankrenten, men med stor variation

15 Spørgsmål 2 Hvilken rente stiger mest ?
De korte renter De lange renter Undersøgelsens resultat De korte renter stiger mest

16 Spørgsmål 3 Hvor stor bliver rentestigningen ?
De korte renter De lange renter Undersøgelsens resultat 3 mdr. renter stiger i gns. 2,6%-point i løbet af 12 mdr. efter bund og 6,45%p. fra bund til top. 10 årig rente stiger i gns. 2,5%-point målt fra bund til top.

17 Tillægsspørgsmål Rentestigning ift. forward
Stiger markedsrenten mere end det, der indregnes (forward) ? Undersøgelsens resultat 2 årige renter rammer nogenlunde, når man ser på den procentvise stigning (faktisk ift. forward) 10 årig rente stiger mere end det forwardrenten tilsiger!

18 Vi kan konkludere Fastlåsning af renter skal gøres INDEN centralbanken hæver renten. Selv om de lange renter stiger mindre end de korte, så opnås størst formueeffekt ved fastlåsning af lange renter pga. større rentefølsomhed. De lange renter (10 år) stiger historisk mere end forward tilsiger!

19 Hvad siger markedet

20 Hvilke produkter kan være relevante at bruge ?
Fastlåsning af renten her og nu Fastlåsning med start i fremtiden

21 Fastlåsning med start nu
Swap med udløb (F1 baseret) Betal fast rente på ca. 3,11% (alle årene) Modtag Cibor12 på ca. 0,81% (1. periode) Forskel i første periode 2,3%-point

22 Fastlåsning med start Swap med udløb (F1 baseret) Betal fast rente på ca. 3,39% Modtag Cibor12 (fastsættes ultimo 2014)

23 Rentefølsomhed Renterisikoen på en renteswap kan udtrykkes ved BPV (Basis Point Value), som angiver den absolutte ændring i swappens markedsværdi ved en parallelforskydning af rentestrukturen på 1 basis point  (0,01%). En renteswap med en BPV på eksempelvis EUR vil dermed have en ændring i markedsværdien på EUR ved en renteændring på 1% (100 BP). Det skal bemærkes, at BPV kun er et præcist følsomhedsmål ved mindre renteændringer.

24 Hvad var det markedet sagde

25 Den lange rente var/er måske kunstig lav
Udvalgte lande Den lange rente var/er måske kunstig lav

26 Konklusion Verdens problemer er låntagers fordel – husk dog din strategi Mange har valgt F1 lån og mange afdragsfrie lån Renteudviklingen er uforudsigelig. Pas på den ikke løber fra dig. Husk renten har 2 sider – likviditet og restgældsudsving


Download ppt "Den Jyske Sparekasse."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google