Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Den Jyske Sparekasse. Tjen penge på din gæld Passer din gæld til dit landbrug ? •Hvad er din strategi i landbruget ? •Passer din rentestrategi til det.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Den Jyske Sparekasse. Tjen penge på din gæld Passer din gæld til dit landbrug ? •Hvad er din strategi i landbruget ? •Passer din rentestrategi til det."— Præsentationens transcript:

1 Den Jyske Sparekasse

2 Tjen penge på din gæld Passer din gæld til dit landbrug ? •Hvad er din strategi i landbruget ? •Passer din rentestrategi til det ? •Kan vi lære noget af fortidens renter ? •Hvilke produkter er relevante ?

3 Hvad er din strategi •Hvorfor eksisterer din virksomhed ? •Hvad gør din virksomhed unik ? •Har du kortsigtede planer og langsigtede planer ? •Hvilken fase er du I lige nu med dit landbrug?

4 Krisen eller miraklet •Var/er krisen i bund og grund det der skulle til for, at du nu koncentrerer dig om din kerneforretning ? •Hvor tjener du dine penge ? Hvor mange ? Kan du tjene flere ? •Hvor er dine omkostninger ? Hvor store er de, og kan der ændres på det ?

5 Krisen eller miraklet •For en virksomhed i krise er første fase at sikre overlevelse •Derefter skal virksomheden stabiliseres •Herefter kan man arbejde med, hvordan man skaber fremgang.

6 Stabilisering •Ejeren skal sikre, at virksomheden kan tåle udefrakommende stød. •Som ejer nytter det ikke at give andre skylden for virksomhedens situation.

7 Udefrakommende stød Eksempler •Værdien af landbrugsjord falder •Vejret driller, så høsten bliver ringere end ventet •Foderprisen stiger •Renten stiger på den variable gæld

8 Rentestrategien Renten har 2 sider Likviditet •Variabel rente er billigere end fast rente pt. Restgældspåvirkning •Fast rente giver restgældsudsving

9 Opgave 2 og 2 Hvad bør en rentestrategi indeholde ?

10 Kan vi lære noget af fortidens renter ?

11 Konjunkturhensyn Ekspansion Nedtur Opsving Opbremsning Ekspansion Opsving

12 Faseskift 1.Det sværeste faseskift er fra nedtur til opsving. 2.Cykliske vendepunkter er altid præget af modsatrettede signaler 3.Den gennemsnitlige faselængde er 7-9 måneder (målt fra 1971-d.d.). 4.Måske er markederne allerede i næste fase ?

13 En undersøgelse 1.Er der tendens til at nogle renter stiger før andre ? 2.Hvor meget stiger renterne i %- point efter en rentebund ?

14 Spørgsmål 1 Hvilke renter stiger først ? Centralbankrente Markedsrente Undersøgelsens resultat •M•Markedsrenterne stiger først! •I•I gennemsnit 6 mdr. før centralbankrenten, men med stor variation

15 Spørgsmål 2 Hvilken rente stiger mest ? De korte renterDe lange renter Undersøgelsens resultat •D•De korte renter stiger mest

16 Spørgsmål 3 Hvor stor bliver rentestigningen ? De korte renterDe lange renter Undersøgelsens resultat •3•3 mdr. renter stiger i gns. 2,6%-point i løbet af 12 mdr. efter bund og 6,45%p. fra bund til top. •1•10 årig rente stiger i gns. 2,5%-point målt fra bund til top.

17 Tillægsspørgsmål Rentestigning ift. forward Stiger markedsrenten mere end det, der indregnes (forward) ? Undersøgelsens resultat •2•2 årige renter rammer nogenlunde, når man ser på den procentvise stigning (faktisk ift. forward) •1•10 årig rente stiger mere end det forwardrenten tilsiger!

18 Vi kan konkludere •Fastlåsning af renter skal gøres INDEN centralbanken hæver renten. •Selv om de lange renter stiger mindre end de korte, så opnås størst formueeffekt ved fastlåsning af lange renter pga. større rentefølsomhed. •De lange renter (10 år) stiger historisk mere end forward tilsiger!

19 Hvad siger markedet

20 Hvilke produkter kan være relevante at bruge ? 1.Fastlåsning af renten her og nu 2.Fastlåsning med start i fremtiden

21 Fastlåsning med start nu Swap med udløb 30.12.2023 (F1 baseret) Betal fast rente på ca. 3,11% (alle årene) Modtag Cibor12 på ca. 0,81% (1. periode) Forskel i første periode 2,3%-point

22 Fastlåsning med start 30.12.2014 Swap med udløb 30.12.2023 (F1 baseret) Betal fast rente på ca. 3,39% Modtag Cibor12 (fastsættes ultimo 2014)

23 Rentefølsomhed •Renterisikoen på en renteswap kan udtrykkes ved BPV (Basis Point Value), som angiver den absolutte ændring i swappens markedsværdi ved en parallelforskydning af rentestrukturen på 1 basis point (0,01%). •En renteswap med en BPV på eksempelvis 1.000 EUR vil dermed have en ændring i markedsværdien på 100.000 EUR ved en renteændring på 1% (100 BP). Det skal bemærkes, at BPV kun er et præcist følsomhedsmål ved mindre renteændringer.

24 Hvad var det markedet sagde

25 Udvalgte lande Den lange rente var/er måske kunstig lav

26 Konklusion •Verdens problemer er låntagers fordel – husk dog din strategi •Mange har valgt F1 lån og mange afdragsfrie lån •Renteudviklingen er uforudsigelig. Pas på den ikke løber fra dig. Husk renten har 2 sider – likviditet og restgældsudsving


Download ppt "Den Jyske Sparekasse. Tjen penge på din gæld Passer din gæld til dit landbrug ? •Hvad er din strategi i landbruget ? •Passer din rentestrategi til det."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google