Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Atomer Et programmeret forløb. En måde at lære på.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Atomer Et programmeret forløb. En måde at lære på."— Præsentationens transcript:

1 Atomer Et programmeret forløb. En måde at lære på

2 ØV - BØV Desværre, det var ikke helt rigtigt
Du får lige spørgsmålet en gang til.

3 Man mente tidligere, at atomet var den mindste del af et stof.
Senere fandt videnskabsmændene ud af, at atomet selv består af endnu mindre dele. Disse smådele kaldes elementar-partikler. I dette program skal du lære om tre af de vigtigste elementar- Partikler: Protoner, Neutroner og elektroner, og om hvordan de opbygger forskellige slags atomer. De tegninger, som findes i programmet, er kun tegninger. Intet menneske ved med sikkerhed, hvordan et atom i virkeligheden ser ud. Men tegningerne hjælper os til at forstå og forklare atomernes Egenskaber.

4 Omgang: Atomets dele

5 Den letteste af de tre elementar-partikler kaldes elektron.
I midten af hvert atom er der en atomkerne. Omkring kernen kredser en eller flere elektroner med meget stor hastighed. Figuren her giver et meget enkelt billede af et atom med to elektroner. Klik på en af elektronerne

6 Hvad kalder man de elementar- partikler, som kredser rundt om
atomkernen med stor hastighed? Skriv her:

7 Hvad peger pilen på? Skriv her: En

8 Atomkerne er opbygget af to slags elementar-partikler: Protoner og neutroner.
Tegningen her viser en atomkerne. Pil A peger på en neutron. Hvad peger pil B på? B A Skriv her: En

9 Hvilke elementar-partikler findes der i atomkernen?
Skriv her: Protoner og

10 Findes elektronerne i atomkernen eller uden for atomkernen?

11 Et atom er opbygget af tre slags elementar-partikler. Hvilke:
Skriv her:

12 Hvad kaldes Protoner, neutroner og elektroner, med et fælles ord?
Skriv her:

13 Hvad består en atomkerne af?
Skriv her: og

14 Er elektronerne i ro eller bevæger de sig?

15 I hvilken del af atomet findes protoner og neutroner?
Skriv her: I

16 Hvad kredser rundt om atomkernen?
Skriv her:

17 Skriv de rigtige navne på
elementarpartiklerne på tegningen:

18 Elementarpertiklernes ladninger
2.Omgang: Elementarpertiklernes ladninger

19 Hver proton har 1 positiv elektrisk ladning.
Hver elektron har 1 negativ elektrisk ladning. Tegningen forestiller et brint-atom. Dets kerne består kun af 1 proton. Hvilken slags elektrisk ladning har atomkernen, positiv eller negativ?

20 Man skriver en positiv elektrisk ladning som +1.
Hvordan tror du man skriver en negativ elektrisk ladning? Skriv her:

21 En elektron har den mindste ladning, som eksisterer.
Hvad er dens ladning? (Husk fortegnet) Skriv her:

22 Hvordan betegnes ladningen hos protonen og elektronen?(Husk fortegnet)

23 Neutronen har ingen ladning.
Hvilken af disse betegnelser tror du den får?

24 + Vi vil fremover bruge disse symboler på tegningerne:
De afviger kun fra den, du lige har lært ved at ladnings-tegnet er blevet sat på. Brintatomets kerne består kun af 1 proton. Andre atomer har både protoner og neutroner i kernen. Protonerne har positiv elektrisk ladning, neutronerne har ingen ladning. Hvilken slags ladning har atomkernen derfor altid? Elektron: + Proton: Neutron:

25 Hvad betyder disse symboler?
+

26 3.Omgang: Ladninger i atomer

27 Atomkernen på tegningen her indeholder 2 protoner og 2 neutroner.
Hvor mange positive elementar-ladninger har den? + + Skriv her:

28 Hvor mange positive ladninger har en atomkerne med fire protoner
og fem Neutroner, som på tegnin- gen her? Skriv her: + + + +

29 Et bestemt uran-atom har 92 protoner og 143 neutroner.
Hvor mange positive ladninger er der i atomkernen? Skriv her:

30 Hvilken elektrisk ladning har elektronerne?

31 Et atom er altid elektrisk neutralt
Et atom er altid elektrisk neutralt. Det vil sige, at det har lige mange positive og negative elementar-ladninger. Hvis atomkerne i et atom indehol-der 1 proton, hvad kredser der så rundt om kernen? Skriv her: 1

32 Hvor mange elektroner kredser der rundt om et atom, hvis der er 5 protoner i atomkernen?
Skriv her:

33 Hvor mange elektroner kredser der rundt om et atom, hvis der er 29 protoner og 34 neutroner i atomkernen? Skriv her:

34 4.Omgang: Massetal

35 Når man taler om atomkerne, bruger man udtrykket masse-tal.
Ved masse-tal forstår man summen af antallet af protoner og neutroner i kernen. Det vil altså sige, hvor mange protoner og neutroner er der tilsammen i kernen En brint-atomkerne består kun af 1 proton. Hvad er brint-atomkernens masse-tal så? Skriv her:

36 En heliumkerne indeholder 2 protoner og 2 neutroner.
Hvad er heliumkernens massetal? Skriv her:

37 Hvor mange neutroner indeholder lithiums atomkerne?
Atomkernen hos grundstoffet lithium har massetallet 7 og indeholder 3 protoner. Hvor mange neutroner indeholder lithiums atomkerne? Skriv her:

38 Et kulstofatom kan indeholde 6 protoner og 6 neutroner.
Hvilket massetal får kulstof-atomets kerne? Skriv her:

39 Et Chloratom har massetallet 35. Antallet af neutroner er 18
Hvor mange protoner er der i kernen? Skriv her:

40 Der findes omkring 100 forskellige grundstoffer.
Grundstoffet jern er opbygget af jern-atomer Grundstoffet svovl er opbygget af svovl-atomer. Hvad mon grundstoffet ilt er opbygget af? Skriv her:

41 5.Omgang: Atomnummer

42 Hvert grundstof kendetegnes ved, at det har et bestemt antal protoner i atomkernen
Hvis to atomer har samme antal protoner i kernen, så er de altså atomer fra det samme grundstof.

43 Hver brintkerne har 1 proton. Derfor har brint atom-nummer 1.
Hver heliumkerne har 2 protoner. Derfor har helium atom-nummer 2 Hver kulstofkerne har 6 protoner. Hvad er kulstofs atomnummer? Skriv her:

44 Kulstofkernen har 6 protoner, dens atomnummer er 6.
Kvælstofs atomnummer er 7. Hvor mange protoner er der i kvælstofkernen? Skriv her:

45 Hvert grundstof har sit eget atomnummer.
Hvad angiver atomnummeret antallet af?

46 Et ilt-atom består af 8 protoner, 8 neutroner og 8 elektroner.
Hvad er atomnummeret? Hvad er massetallet? Skriv her: Skriv her: Husk at massetallet er summen af protoner og neutroner

47 Et kobber-atom består af 29 protoner, 34 neutroner og 29 elektroner.
Hvad er atomnummeret? Hvad er massetallet? Skriv her: Skriv her:

48 Hele atomet skal jo altid være elektrisk neutralt.
Hvad kan man derfor sige om antallet af protoner og elektroner?

49 Natriums atomnummer er 11, og massetallet er 23
Antallet af protoner? Antallet af neutroner? Skriv her: Skriv her:

50 Sølvs atomnummer er 47, og massetallet er 107
Antallet af protoner? Antallet af neutroner? Skriv her: Skriv her:

51 Et bly-atom indeholder 82 protoner, og massetallet er 207
Antallet af elektroner? Antallet af neutroner? Skriv her: Skriv her:

52 Kan et magnesium-atom være nøjagtigt magen til et svovl-atom?

53 Kan et atom af et grundstof være nøjagtigt magen til et atom af et andet grundstof?

54 6.Omgang: Repetition

55 Et atom er opbygget af tre slags elementar-partikler. Hvilke:
Skriv her:

56 Hvilken af disse tre elementar-partikler findes ikke i atom-kernen?

57 Skriv elementarpartiklernes ladninger (-1, 0. +1)
Protonen: Neutronen: Elektronen:

58 Hvad angiver atomnummeret, antallet af?
Skriv her:

59 Når antallet af positive ladninger og negative ladninger skal være det samme i et atom, så er antallet af protoner og elektroner……..

60 Atomnummeret angiver ikke bare antallet af protoner men også antallet af ……….?

61 7.Omgang: Selvkontrol På de næste sider skal du svare på en masse spørgsmål til de 5 første omgange. Hvis du svarer forkert bliver du sendt tilbage til den omgang du ikke kunne svare rigtigt på, og skal så fortsætte derfra med at lave opgaverne igen.

62 Atomets dele Skriv navnene på de 3 elementarpartikler:
Hvilken slags partikler kredser rundt om atomkernen? Hvilken slags partikler kan der være i atomkernerne? Hvad hedder de mindste elementarpartikler i et atom?

63 Elementarpartiklernes ladning
Hvor stor er ladningen hos en proton? Ladninger i atomer Hvor stor er ladningen i et atom med 12 protoner og 12 neutroner? Massetal En krom-atomkerne indeholder 24 protoner og 28 neutroner hvad er Massetallet? Massetallet for et bestemt kobber-atom er 63. Det indeholder 34 neu- Troner. Hvor mange elektroner indeholder det?

64 Atomnummer Et atom indeholder 92 protoner og 143 neutroner. Et andet atom indeholder 92 protoner og 146 neutroner. Stammer atomerne fra samme grundstof? (Skriv ja eller nej) Et atom indeholder 94 protoner og 148 neutroner. Et andet atom indeholder 95 protoner og 148 neutroner. Stammer atomerne fra samme grundstof? (Skriv ja eller nej) Atomnummeret for kviksølv er 80. Atomets massetal er 201. Hvor mange elektroner kredser om kernen?

65 Tillykke Tillykke Tillykke Tillykke Tillykke Tillykke Tillykke
Det er overstået


Download ppt "Atomer Et programmeret forløb. En måde at lære på."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google