Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

VMS data Geografisk og tidsmæssig udvikling af indsatsen i tobisfiskeriet v/ dataspecialist Josefine Egekvist Sekretariat for myndighedsbetjening.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "VMS data Geografisk og tidsmæssig udvikling af indsatsen i tobisfiskeriet v/ dataspecialist Josefine Egekvist Sekretariat for myndighedsbetjening."— Præsentationens transcript:

1 VMS data Geografisk og tidsmæssig udvikling af indsatsen i tobisfiskeriet v/ dataspecialist Josefine Egekvist Sekretariat for myndighedsbetjening

2 2DTU Aqua, Danmarks Tekniske Universitet Baggrund DFAD (Danish Fisheries Analysis Database) •Kobling af logbogsregisteret, afregningsregisteret og fartøjsregisteret fra Fiskeridirektoratet •Turniveau •ICES square niveau •1987-2008 VMS (Vessel Monitoring System) •Positioner udsendes én gang i timen •Indeholder information om: –Fartøjs id –Dato –Tidspunkt –Længdeposition –Breddeposition –Retning –Hastighed •Denne undersøgelse er baseret på VMS data fra 2003 til 2008

3 3DTU Aqua, Danmarks Tekniske Universitet Formål •At sammenkoble DFAD data med VMS data for at få mere detaljeret forståelse af: –Hvor tobisfiskeriet foregår –Hvordan tobisfiskeriet flytter rundt på bankerne over tid •Input fra fiskerne omkring kriterier for, om det kan betale sig at fiske på en banke

4 4DTU Aqua, Danmarks Tekniske Universitet Sammenkobling af VMS og DFAD •Kun ture fra DFAD med mere end 50% tobis i landingen •Da DFAD er på turniveau, mangler datoen for hvornår der er fisket. Derfor anvendes fangstdatoerne mellem startfangstdato og slutfangstdato. •Data kobles sammen vha. følgende informationer: –Fartøjs-id –Dato (fangstdato fra DFAD og punktdato fra VMS)

5 5DTU Aqua, Danmarks Tekniske Universitet Filter •Når DFAD og VMS er sammenkoblet anvendes et filter, for at udvælge de punkter, hvor der er foregået tobisfiskeri: –VMS tid ligger imellem afsejlingstidspunkt og ankomsttidspunkt fra DFAD –Måned: marts til august –Tidspunkt: kl. 5-23 –VMS hastighed: 2-4 knob

6 6DTU Aqua, Danmarks Tekniske Universitet Ture i DFAD uden VMS data •For nogle tobis-ture er der ikke tilhørende VMS data. Der kan være 2 årsager: –Fartøjet er under 15 m oal, og derfor ikke forpligtet til at have VMS –VMS’en har været ude af drift i en periode

7 7DTU Aqua, Danmarks Tekniske Universitet VMS tobis fiskeri i GIS •Når data er koblet sammen overføres det til GIS (Geografisk Informations System) for at se data som kort •Punkter indlæses •Da der ofte ligger mange punkter oveni hinanden laves der et punktdensitetskort. •Et punktdensitetskort er et grid, der indeholder værdier for hvor mange punkter der ligger oveni hinanden indenfor en gridcelle •Det kan man vise på et kort ved at jo flere punkter der ligger oveni hinanden indenfor en gridcelle, desto mørkere er farven.

8 8DTU Aqua, Danmarks Tekniske Universitet Tobisfiskeriet 1987-2008

9 9DTU Aqua, Danmarks Tekniske Universitet Tidsmæssig opløsning •1: På årsbasis 2003-2008 •2: Til og med uge 17 i forhold til efter uge 17, hvor realtidsmoniteringen stopper 2003-2008 •3: På ugebasis i 2008

10 10DTU Aqua, Danmarks Tekniske Universitet Variation pr. år •Mørkere farve betyder mere fiskeri •Det lader til, at fiskeriet koncentrerer sig mere og mere inde på bankerne i årene 2003-2008

11 11DTU Aqua, Danmarks Tekniske Universitet Variation pr. år - 2003

12 12DTU Aqua, Danmarks Tekniske Universitet Variation pr. år - 2004

13 13DTU Aqua, Danmarks Tekniske Universitet Variation pr. år - 2005

14 14DTU Aqua, Danmarks Tekniske Universitet Variation pr. år - 2006

15 15DTU Aqua, Danmarks Tekniske Universitet Variation pr. år - 2007

16 16DTU Aqua, Danmarks Tekniske Universitet Variation pr. år - 2008

17 17DTU Aqua, Danmarks Tekniske Universitet Variation før og efter uge 17 •Til og med uge 17 –Rød skala •Efter uge 17 –Blå skala •Der bliver først fisket på de kystnære fangstpladser efter uge 17

18 18DTU Aqua, Danmarks Tekniske Universitet Til og med uge 17 - 2003

19 19DTU Aqua, Danmarks Tekniske Universitet Efter uge 17 - 2003

20 20DTU Aqua, Danmarks Tekniske Universitet Til og med uge 17 - 2004

21 21DTU Aqua, Danmarks Tekniske Universitet Efter uge 17 - 2004

22 22DTU Aqua, Danmarks Tekniske Universitet Til og med uge 17 - 2005

23 23DTU Aqua, Danmarks Tekniske Universitet Efter uge 17 - 2005

24 24DTU Aqua, Danmarks Tekniske Universitet Til og med uge 17 - 2006

25 25DTU Aqua, Danmarks Tekniske Universitet Efter uge 17 - 2006

26 26DTU Aqua, Danmarks Tekniske Universitet Til og med uge 17 - 2007

27 27DTU Aqua, Danmarks Tekniske Universitet Efter uge 17 - 2007

28 28DTU Aqua, Danmarks Tekniske Universitet Til og med uge 17 - 2008

29 29DTU Aqua, Danmarks Tekniske Universitet Efter uge 17 - 2008

30 30DTU Aqua, Danmarks Tekniske Universitet Variation pr. uge i 2008 •Aktuel uge – mørkeblå •Tidligere uger – lyseblå •Efter uge 17 er alt til og med uge 17 gult •Tobisfiskeriet flytter meget rundt uge for uge

31 31DTU Aqua, Danmarks Tekniske Universitet Uge 13 2008

32 32DTU Aqua, Danmarks Tekniske Universitet Uge 14 2008

33 33DTU Aqua, Danmarks Tekniske Universitet Uge 15 2008

34 34DTU Aqua, Danmarks Tekniske Universitet Uge 16 2008

35 35DTU Aqua, Danmarks Tekniske Universitet Uge 17 2008

36 36DTU Aqua, Danmarks Tekniske Universitet Uge 17 2008 – Realtidsmonitering stopper

37 37DTU Aqua, Danmarks Tekniske Universitet Uge 18 2008

38 38DTU Aqua, Danmarks Tekniske Universitet Uge 19 2008

39 39DTU Aqua, Danmarks Tekniske Universitet Uge 20 2008

40 40DTU Aqua, Danmarks Tekniske Universitet Uge 21 2008

41 41DTU Aqua, Danmarks Tekniske Universitet Uge 22 2008

42 42DTU Aqua, Danmarks Tekniske Universitet Uge 23 2008

43 43DTU Aqua, Danmarks Tekniske Universitet Uge 24 2008

44 44DTU Aqua, Danmarks Tekniske Universitet Uge 25 2008

45 45DTU Aqua, Danmarks Tekniske Universitet Uge 26 2008

46 46DTU Aqua, Danmarks Tekniske Universitet Uge 27 2008

47 47DTU Aqua, Danmarks Tekniske Universitet Uge 28 2008

48 48DTU Aqua, Danmarks Tekniske Universitet Uge 29 2008

49 49DTU Aqua, Danmarks Tekniske Universitet Antal år der er fisket på bankerne •Der kan laves et kort, der viser antallet af år, hvor der forekommer punkter på hver banke. •Jo mørkere farve desto flere år er der fisket på banken

50 50DTU Aqua, Danmarks Tekniske Universitet Antal år der er fisket på bankerne

51 51DTU Aqua, Danmarks Tekniske Universitet Konklusioner •Man kan ved at koble DFAD med VMS data få mere detaljeret information den rumlige variation i tobisfiskeriet. •Der har været forskel på fiskeriet før og efter uge 17 •Tobisfiskeriet flytter meget rundt hen over en sæson

52 52DTU Aqua, Danmarks Tekniske Universitet Spørgsmål •Hvorfor flytter tobisfiskeriet rundt på forskellige banker? •Kriterier for hvornår det kan betale sig at fiske på en banke?


Download ppt "VMS data Geografisk og tidsmæssig udvikling af indsatsen i tobisfiskeriet v/ dataspecialist Josefine Egekvist Sekretariat for myndighedsbetjening."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google