Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

16-64 årige på arbejdsmarkedet

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "16-64 årige på arbejdsmarkedet"— Præsentationens transcript:

1 16-64 årige på arbejdsmarkedet
Vestlige lande Ikke vestlige lande Danskere Mænd Kvinder Udenfor arbejds-styrken antal 16.681 20.889 37.203 51.829 Udenfor arbejds-styrken % 29 36 33 46 17 23 Fig årige udenfor arbejdsstyrken pr. 1. Jan 2007. Kilde: Samfundsstatistik Columbus.

2 Fig. 5.5 Regeringer siden 1981

3 Fig. 7.1 Resultaterne af folketingsvalgene 1994 – 2007
De i 175 mandater i Danmark.

4 Tabel 9.1 Anmeldte straffelovsovertrædelser i 2001 og 2006.
Kilde: Danmarks Statistik.

5 Fig. 11.3 Befolkningen fordelt på arbejdsstyrken og udenfor arbejdsstyrken 2007.
Kilde: Danmarks Statistik 2009.

6 Fig. 12. 1 Arbejdsløsheden i Danmark 1970 – 2010
Fig Arbejdsløsheden i Danmark 1970 – og 2010 er forventede tal. Kilde: Danmarks Statistik

7 Fig. 16.1 Indeks for verdenshandlen og verdens BNP 1970 2007, 1970 = 100.
Kilde: WTO International Trade Statistics, 2008.

8 Fig. 16.2 Danmarks produktion (BNP) og eksport i 1970, 1990 og 2008, i 1995-priser
Kilde: Danmarks Statistik, 2009.

9 Tabel 16.1 Verdens største koncerner efter samlet omsætning og antal ansatte i 2006.
Kilde: UNCTAD, World Investment Report 2008. Den finansielle sektor er ikke medtaget i tallene.

10 Fig. 16.5 Beskæftigelse i tekstil- og beklædningsindustrien 1970 – 2008
Kilde: Danmarks Statistik, 2009.

11 Fig. 16.6 Beskæftigelsen i industrien i Danmark 1970 – 2008.
Kilde: Danmarks Statistik, 2009.

12 Tabel 18.1 Medlemmer af Europa-Parlamentet

13 Dansk valg til Parlamentet 2009
Procent Mandater Socialdemokraterne 20,9 4 Radikale Venstre 4,1 Konservative Folkeparti 12,3 1 Socialistisk Folkeparti 15,4 2 Folkebevægelsen mod EF 7,0 Junibevægelsen 2,3 Venstre 19,6 3 Dansk Folkeparti 14,8 Øvrige 3,0 - I alt 100,0 13 Tabel 18.2 Resultatet af det danske valg til Europa-Parlamentet i 2009.

14 Fig. 20.1 Udviklingen i arbejdsløsheden i Danmark 1970 – 2010.
Note: 2009 og 2010 er forventede tal. Kilde: Danmarks Statistik og Nationalbanken, marts 2009.

15 Fig. 20.3 Opfyldelsen af de økonomiske mål

16 Fig. 20.6 Udviklingen i den økonomiske vækst i Danmark 1970 – 2010, målt i BNP i faste priser.
Note: 2009 og 2010 er forventede tal. Kilde: Danmarks Statistik og Det Økonomiske Råd 2009

17 Fig. 21.7 Prisindeks for ejendomssalg 1995 – 2009. 2006=100
Kilde: Statistikbanken, 2009.

18 Tabel 22.2 Sådan bruges de offentlige finanser 2007.
Kilde: Danmarks Statistik, 2008

19 Tabel 22.4 Skatteindtægternes fordeling i 2007.
Kilde: Danmarks Statistik, 2009

20 Fig. 22.9 Indkomstskattens sammensætning efter 2011

21 Tabel 22.6 Moms og afgifters fordeling på forskellige områder 2007.
Kilde: Danmarks Statistik, 2009.

22 Fig. 23.1 Verdenshandlen 1950 – 2007. Indeks 1970=100
Kilde: WTO, International Trade Statistics 2008.

23 Fig. 23.2 Udviklingen i verdenshandlen målt i mængder 1950, 1970, 1990 og 2007.
Kilde: WTO, International Trade Statistics 2008.

24 Fig. 23.3 Forskellige varegruppers andel af verdenshandlen 2007
Kilde: WTO, International Trade Statistics 2008.

25 Fig. 23.4 Eksportens andel af produktionsværdien i hovederhvervene i 2007.
Kilde: Danmarks Statistik, 2009.

26 Tabel 23.1 Danmarks eksport fordelt på varegrupper 2007.
Kilde: Danmarks Statistik 2009.

27 Fig. 23.6 Danmarks eksport fordelt på lande 2007
Kilde: Danmarks Statistik 2009.

28 Tabel 23.2 Betalingsbalancens løbende poster 2007
Kilde: Danmarks Statistik 2009.

29 Fig. 23.8 Betalingsbalancens løbende poster 1970 – 2008, i mia. kr.
Kilde: Danmarks Statistik 2009.

30 Fig. 23.9 Udlandsgælden i Danmark 1970 – 2008.
Danmarks Statistik, 2009.

31 Fig. s. 345 EU-landenes deltagelse i eurosamarbejdet.


Download ppt "16-64 årige på arbejdsmarkedet"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google