Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Ekspertudvalget om fattigdom Hvor er udvalget i sit arbejde? Torben M. Andersen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Ekspertudvalget om fattigdom Hvor er udvalget i sit arbejde? Torben M. Andersen."— Præsentationens transcript:

1 Ekspertudvalget om fattigdom Hvor er udvalget i sit arbejde? Torben M. Andersen

2 Udvalgets kommissorium • Sigtet er et bedre grundlag for at følge den faktiske udvikling, herunder især udviklingen i antallet af børn, der lever i fattigdom, og mennesker, der lever i langvarig fattigdom. • ….manglende økonomiske ressourcer • Belyse forskellige metoder til at opgøre fattigdom • Udarbejde en række forslag til en mulig dansk fattigdomsgrænse • Identificere særligt udsatte grupper • Målrette politiske tiltag • Det er ikke regeringens hensigt, at fastsættelsen af en officiel fattigdomsgrænse skal medføre forhøjede offentlige ydelser

3 Udvalgets kommissorium II • Kortlægge andre landes brug af en fattigdomsgrænse samt erfaringer hermed • Analysere og vurdere, hvilke kriterier der er relevante for at opgøre fattigdom i Danmark • Udarbejde forslag til, hvilke metoder og data der kan danne grundlag for en dansk fattigdomsgrænse

4 Udvalgets kommissorium III • Identificere og belyse fattigdomsfælder samt faktorer, der kan bringe mennesker ud af fattigdom • Belyse udviklingen i fattigdom givet udvalgets anbefalinger vedrørende, hvordan fattigdomsgrænser bør defineres

5 Fattigdomsgrænser/indikatorer Hvorfor? • Identifikationen – problemets størrelse og udvikling over tid • Målretning af politiske tiltag – det pro-aktive – hvem og hvorfor? Hvad kan gøres? • Økonomisk politisk fokus --- politikområdet bliver mere synligt! • Tallenes magt (og problemer!)

6 Politisk ansvar og kvantitative mål • Målsætninger - kvantitative mål • Tolkningsproblemer • Accountability • Klar definition - opgørelse • Klar tolkning • Direkte relation til politik? + Få klare mål under direkte politikkontrol - Mange uklare mål – politisk shopping, uklart ansvar

7 Legitimitet • Fattigdomsforståelse i et velfærdssamfund • Vigtigt med bred almen forståelse – politisk opbakning

8 Fattigdomsforståelse • Fattigdom vs ulighed • Absolut eller relativ definition – Social inklusion/eksklusion • Normativt/subjektivt • Kun en økonomisk definition/grænse? • Fanger det? – Frivillig vs ufrivillig – Midlertidig vs permanent – Social inklusion/eksklusion

9 Hvilke forskelle kan accepteres Kontrol vs. Ikke-kontrol: • Ydre betingelser/muligheder • Hændelser gennem livet (Risiko) • Indsats/valg

10 Årsager og konsekvenser • Lige muligheder • Reduktion af barrierer /social eksklusion • Slutresultat – levevilkår (forbrugsmuligheder) • Uddannelse, sund- hed….. • Aktiv arbejdsmarkeds- og socialpolitik • Omfordeling – skatter og ydelser

11 Betydningen af velfærdssamfundet • Sociale sikkerhedsnet: Udgang fra fattigdom pga. sociale ydelser • Få working poor: høje minimumslønninger - højere krav til kvalifikationer • Adgang til velfærdstjenester (uddannelse, sundhed)

12

13 • Børn – opvækst og social arv • Fattigdomsfælder – Økonomiske (incitamenter) – Social eksklusion (stigmatisering) – Manglende handlemuligheder

14 • Udvalget skal være færdig inden udgangen af marts!


Download ppt "Ekspertudvalget om fattigdom Hvor er udvalget i sit arbejde? Torben M. Andersen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google