Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Fattigdom i Danmark Fattigdom på kanten af Lolland og Falster

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Fattigdom i Danmark Fattigdom på kanten af Lolland og Falster"— Præsentationens transcript:

1 Fattigdom i Danmark Fattigdom på kanten af Lolland og Falster
d. 13. oktober 2010 UCSJ Campus Storstrøm, Bispegade 5, Nykøbing F Begreber i fattigdomsdebatten - fattigdom et problem i et rigt samfund Finn Kenneth Hansen, CASA

2 Fattigdom i Danmark

3 Fattigdom i Danmark

4 Fattigdom i Danmark Historisk 60erne og 70erne – Ulighed
80erne – fattigdom 90erne – udstødning/marginalisering og social udsatte fattigdom

5 Fattigdom i Danmark Hvorfor fattigdom på dagsorden i 2000érne
EU – Lissabonaftalen Flere meldinger fra private sociale hjælpeorganisationer Stigende ulighed Nye sociale ydelser Rapporter om Fattigdom bl.a. Det Økonomiske Råd

6 Fattigdom i Danmark De overordnede spørgsmål
Hvad er fattigdom i velfærdssamfundet? Er der fattige i Danmark?

7 Fattigdom i Danmark Hvad er fattigdom? To begreber;
eksistensminimum og udelukkelse fra almen livsstil Fattigdom et socialt problem Fattigdom er relativt, men hvor relativt.

8 Ulighed og fattigdom Ulighed er det, at nogen har mere (eller mindre) end andre fx indkomst eller at nogen har det bedre (dårligere) end andre fx helbredsmæssigt og er udtryk for forskelle i livsmuligheder og livschancer, samt risiko for sammenhængskraften Fattigdom er det, at have så få ressourcer, at man bliver udelukket fra de mest elementære livsmønstre, vaner og aktiviteter

9 Fattigdom i Danmark Fattigdomsdefinition:
”Individer, familier og grupper i befolkningen kan siges at leve i fattigdom, når de mangler ressourcer til at opnå den kost, deltage i aktiviteter og have de levekår og behageligheder, som er normale eller i det mindste vidt anerkendte i det samfund, som de hører til. Deres ressourcer er så langt under gennemsnittet for individer og familier, at de udelukkes fra almindelige livsmønstre, vaner og aktiviteter” (Townsend, 1979)

10 Fattigdom i Danmark Fattigdommens mange ansigter
Synlige og usynlige fattigdom Lav indkomst og manglende forsørgelse enlige mødre børnefamilier på kontanthjælp Langvarig kontanthjælp enlige med sociale problemer, misbrugsproblemer psykisk syge m/u misbrugsproblemer hjemløse svære helbreds- og sundhedsproblemer

11 Fattigdom i Damark Aktuelle problemstillinger
Ingen officiel fattigdomsgrænse – ingen fattigdomspolitik Ingen fattigdomsforskning Forholde sig til de løbende opgørelser Hvad er virkelighed og hvad er fakta Mange forståelser af dansk fattigdom – ny fattigdom?

12 Fattigdom i Danmark Nye tendenser Nedsatte social ydelser
Det økonomiske sikkerhedsnet – kontanthjælpen - er et kludetæppe Også boligproblemer Flere med anden etnisk baggrund Flere unge med svære problemer Flere med individuelle derouter

13 Fattigdom i Danmark Skal vi have en fattigdomsgrænse: Fordele:
Anerkendelse af, at fattigdom kan forekomme Anerkendt mål for antal fattige, og derved kan se om det stiger eller falder Viden om fattigdomsproblemer Grundlag for fattigdomspolitik/-indsats

14 Fattigdom i Danmark budgetmetoden – hvad koster det at leve
Forskellige metoder til måling af fattigdom: Indkomstmetoden (relative betragtninger) 50%-grænsen 60 %-grænse (I risiko for fattigdom) Varighed: tre år under 50%-grænsen Afsavnsmetoden Ikke leve op til normer og adfærd Minimumsbetragtning budgetmetoden – hvad koster det at leve

15 Fattigdom i Danmark Overvejelser om dansk fattigdomsgrænse:
Tage en allerede fastlagt anerkendt grænse fx 50%-grænsen eller EU-fattigdomsgrænse (60%) Udvikle en fattigdomsgrænse ud fra fx budgetmetoden –hvad koster det at leve Opgøre fattigdommen med fastlagte fattigdomsgrænser ud fra flere metoder fx som i Holland – giver en bred belysning af fattigdomsproblemerne

16 Fattigdomsgrænse Tre opgørelser af fattigdom:
Opgøre af den relative fattigdom ud fra folks disponible indkomster - 50%- og 60%-grænser, da det giver mulighed for historiske data. Udvikling af en aktuel minimumsstandard baseret på budgetmetoden (hvad koster det at leve?). Årligt foretage en surveyundersøgelse, der belyser afsavnssituationen i den danske befolkning og der foretages en afgrænsning af fattige ud fra en afsavnsprofil.


Download ppt "Fattigdom i Danmark Fattigdom på kanten af Lolland og Falster"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google