Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Risici for fremtidens velfærdssamfund

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Risici for fremtidens velfærdssamfund"— Præsentationens transcript:

1 Risici for fremtidens velfærdssamfund
Torben M. Andersen Institut for Økonomi Aarhus Universitet

2 Velfærdssamfundets mål
Højt velstandsniveau Social sikring Acceptabelt tilbud af serviceløsninger (uddannelse, sundhed…..) Lighed

3 Udfordringer Ændret demografi – flere ældre
Øgede krav til offentlig service Globalisering

4 Tendens til pessimisme
Verden er af lave – og hvad skal vi leve af? Vores jobs forsvinder ! Ny teknologi Globalisering

5 Markant økonomisk fremgang

6 Går tingene stærkere?

7 Demografiske forandringer
Flere ældre : flere over 65 år Færre erhvervsaktive 2040: færre 15 – 65 år Levetid Kvinder: 80,1 år → 85,0 år Mænd: 75,5 år → 82,6 år [klik for hvert statement]

8 Arbejdsstyrke på skrump
DREAM data 2004 2009 2014 2019 2024 2029 2034 2039 Arbejdsstyrke uden reform Arbejdsstyrke med reform

9 Den offentlige sektor er ”gammel” Aldersfordeling pct
Den offentlige sektor er ”gammel” Aldersfordeling pct. af samlet beskæftigelse i sektoren Bemærk, at selvstændige indgår i den private sektor. Kilde: Egne beregninger på Danmarks Statistiks socialforskningsregistre

10 Finansielle konsekvenser af demografiske forskydninger
4,0 3,0 2,0 1,0 Budget saldo i % af BNP 0,0 -1,0 2003 2006 2009 2012 2015 2018 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2040 -2,0 -3,0 -4,0 -5,0 Grundforløb

11 Velstandsdilemma Krav og behov til offentlig velfærdsservice vil ændre sig Ses relativt til samfundsudviklingen generelt Nye muligheder (sundhedsvæsenet) Fritid (ferie, arbejdstid, orlov, indgang/ udgang fra arbejdsmarkedet) – mindre arbejdstid pga stigende velstand men Fritid er ikke beskattet

12 Mere velstand = større krav/efterspørgsel efter service
Øget velstand : basale behov er opfyldt Øgede krav og fokus på service, bl.a. sundhed Nye muligheder = nye krav

13 Offentlige finanser: demografi –service og fritid
4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Ændret demografi -1,0 2003 2006 2009 2012 2015 2018 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2040 -2,0 +Mere Service -3,0 +Mere fritid -4,0 -5,0 Demografi +fritid 0,1% +servicevækst 0,15%

14 Velfærdsforlig - Et bidrag til løsning …… men først rigtig effekt om mange år!
-8,00 -6,00 -4,00 -2,00 0,00 2,00 4,00 2004 2009 2014 2019 2024 2029 2034 2039 Samlet offentligt budget uden reform Samlet offentligt budget med reform DREAM data

15 Arbejdsstyrke med og uden reform
DREAM data 2004 2009 2014 2019 2024 2029 2034 2039 Arbejdsstyrke uden reform Arbejdsstyrke med reform

16 Velfærdssamfund = Implicit forsikring
Velfærdsordninger betinget af hændelser (sygdom, arbejdsløshed, tabt arbejdsevne etc.) Skattebetaling betinget af indkomst = implicit forsikring for borgerne Fordelings- og forsikringselementer er svære at adskille

17 Implicit vs. privat forsikring
Implicit forsikring via velfærdssamfund alle er med (universel ordning) rettigheder og finansiering er afkoblet knyttet til fordelingsmål Private forsikringer - kollektivt element – risikospredning - rettigheder og finansiering er knyttet direkte sammen via præmiebetaling - mulighed for differentiering (og udelukkelse)

18 Klassiske forsikringsproblemer
Forsikring kan ændre adfærd Risiko for ”skade” Konsekvenser af ”skade” Ansvarsoverflytning – hvem har ansvaret?

19 Ansvarsoverflytning – et særligt problem for implicit offentlig forsikring?
Hvem har ansvaret for at mindske risiko for ”skade”? konsekvenser af ”skade”? Nogle problemer kan løses via lovgivning (f.eks. Arbejdsskadeforsikring) I mange situationer er ansvaret uklart placeret og det offentlige overladt til at løse problemerne

20 Arbejdsløshed i Danmark
Data fra Adam databank +dors

21 Er det samfundets skyld?
Ledighed: et væsentligt samfundsmæssigt problem Mål: indkomstsikring (dagpenge, kontanthjælp) Ansvarsoverflytning: overtager samfundet hele ansvaret?

22 Flexicurity: fleksibilitet, forsikring og ansvar
Arbejdsgiver: fleksibilitet Lønmodtager: sikring Samfundet: bærer alle konsekvenser af øget ledighed Fleksible ansættelses/ afskedigelsesregler Socialt sikkerhedsnet Aktiv arbejds- markedspolitik

23 Arbejdsmarkedsreformer fra 1990 og frem
Kortere dagpengeperiode Strengere genoptjeningskrav Aktivering Kortsigtet sikring bibeholdt men incitamentssiden er styrket Fleksible ansættelses/ afskedigelsesregler Social sikkerhedsnet Aktiv arbejds- markedspolitik

24 Fremtidens velfærdssamfund
Stort finansieringspres Øget behov for ”forsikring” Øget omstilling/globalisering Arbejdsmiljø Sundhed Løbende debat om arbejds/ansvarsdeling


Download ppt "Risici for fremtidens velfærdssamfund"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google