Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kan Netværkstedet drives som socialøkonomisk virksomhed?

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kan Netværkstedet drives som socialøkonomisk virksomhed?"— Præsentationens transcript:

1 Kan Netværkstedet drives som socialøkonomisk virksomhed?
Det kræver som det første nogle begrebsafklaringer.

2 Hvad er en socialøkonomisk virksomhed?
EMES: Når der på EU niveau tales om den sociale økonomiske sektor, ses denne som rammen om en række forskellige virksomhedsformer, som har det til fælles, at de adskiller sig fra markedsøkonomien ved at deres primære formål ikke er at skabe profit; men at opfylde nogle sociale og samfundsmæssige behov og samtidig udvise ansvarlighed (accountability) over for interessenterne.

3 Kriterier for socialøkonomisk virksomhed
I en dansk kontekst kan man tage udgangspunkt i interesseorganisationen Center for Socialøkonomis kriterier for en socialøkonomisk virksomhed: Har et socialt, sundheds- og eller miljømæssigt formål Har et salg af ydelser og / eller produkter Geninvesterer et eventuelt overskud i virksomheden og formålet Er organisatorisk uafhængig af den offentlige sektor … har et CVR-nr. Center for socialøkonomi Jf. rapporten, side 25

4 Kriterier fortsat… Herudover peger Center for Socialøkonomi på yderligere tre karakteristika: Innovation - herunder nye produkter, ydelser eller nye måder at involvere samarbejdspartnere Brugerinvolvering og lokal forankring Partnerskaber på tværs af sektorer

5 Center for socialøkonomi vurderer, at styregruppens idéer og visioner for Netværkstedet er en unik idé, som ikke er set tilsvarende i Danmark. Huset kan etableres som en social økonomisk virksomhed, og visionen, opbygningen og på sigt erfaringerne vil kunne ”eksporteres” til andre. jf. rapporten, side 17

6 Tager man udgangspunkt i international og national forsknings definitioner kan man således svare bekræftende på spørgsmålet om Netværksstedet kan drives som socialøkonomisk virksomhed. Der er: Et socialt sigte Salg af produkter eller ydelser Geninvestering af overskud i virksomheden Demokrati og borgerinddragelse

7 Skal Aarhus have et ungdomshus?
Aarhus har før vist pionervejen

8 Aarhus kommune som pioner
Aarhus Kommune er en af de første kommuner, der har udarbejdet en ”Strategi- og handleplan for fremme af socialøkonomiske iværksættere og virksomheder”. Erhverv og beskæftigelse under borgmesterens afdeling har i slutningen af 2011 iværksat arbejdet med udformningen af en strategi for socialøkonomiske virksomheder i kommunen, som skal implementeres i beskæftigelsespolitikken. Det kan ses som udtryk for lokal udmøntning af velfærdsinnovation. Kilde: Aarhus kommune, Beskæftigelsesforvaltning, Notat, sagsnummer 2012/ : Strategi- og handlingsplan for fremme af social-økonomiske iværksættere og virksomheder i Aarhus. Se på:

9 Socialøkonomiske virksomheder set i en innovationsteori

10

11

12

13

14 Socialøkonomiske virksomheder er kommet højt på den politiske dagsorden. I finansloven for 2013 er der afsat midler til at fremme forholdene for de socialøkonomiske virksomheder. Øvlisenudvalget

15 Udvalget for Socialøkonomiske virksomheder
I daglig tale Øvlisenudvalget efter (den nu tidligere) formand for udvalget Mads Øvlisen, skal: Opstille en definition af socialøkonomiske virksomheder Analysere og vurdere barrierer og muligheder for etablering, udvikling og drift af socialøkonomiske virksomheder, herunder: - Lovgivning og administrativ praksis - Virksomheders, fondes, foreningers og offentlige myndigheders muligheder for at understøtte, oprette og samarbejde med socialøkonomiske virksomheder. Beskrive en ny selskabsform for socialøkonomiske virksomheder, herunder udarbejde udkast til lovforslag om en ny selskabsform for socialøkonomiske virksomheder

16 Øvlisenudvalget - forsat
Komme med anbefalinger til mulige erhvervspolitiske tiltag, der kan fremme levedygtige socialøkonomiske virksomheder, herunder praktiske værktøjer, tilbud om målrettet rådgivning, partnerskabsprogram med store virksomheder og adgang til kapital. Vurdere hvordan kendskab, viden og erfaringer om det markedsmæssige potentiale i produkter og ydelser fra de socialøkonomiske virksomheder kan udbredes. Udvalget skal inddrage relevante interessenter for at sikre bred opbakning til arbejdet og skal desuden inddrage erfaringer fra andre lande.

17


Download ppt "Kan Netværkstedet drives som socialøkonomisk virksomhed?"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google