Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hvis inklusion er lig retten til deltagelse som forudsætning for udvikling og læring er inklusion principielt grænseløs.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hvis inklusion er lig retten til deltagelse som forudsætning for udvikling og læring er inklusion principielt grænseløs."— Præsentationens transcript:

1 Hvis inklusion er lig retten til deltagelse som forudsætning for udvikling og læring er inklusion principielt grænseløs

2 På trods af: politiske intentioner praktiske tiltag
forskningsbaseret viden om inklusion og inkluderende miljøer, er der fortsat en stigning i antallet af børn, der henvises til specialpædagogiske foranstaltninger.

3 hvorvidt inklusion har en grænse?
Hvorvidt inklusion i praksis er løsningen på eksklusion af børn fra normalfællesskaberne til specialpædagogiske miljøer

4 en vision, der i praksis aldrig kan lykkes fuldt ud
en proces, der aldrig slutter ’ansvarlig inklusion’ frem for ’fuld inklusion’ nogle børn har ikke gavn af at være inkluderet på grund af individuelle vanskeligheder eller de professionelles manglende rummelighed en omstillingsproces fra integration til inklusion

5 På den ene side formulerer og anvender vi teoretiske og faglige begreber, der tilbyder en forståelse af inklusion som grænseløs På den anden side opererer vi med en forståelse af inklusion i praksis som havende en grænse Der er et område af den inkluderende praksis, der ikke er teoretisk begrundet

6 Inklusion og eksklusionsprocesser kan ikke gives mening inden for den klassiske velfærdsstat, hvor marginalisering blev relateret til ulighed og uretfærdighed Inklusion/eksklusion handler om spørgsmålet vedr. deltagelse/ikke-deltagelse inden for centrale områder af samfundet

7 De ekskluderede De udstødte (hjemløse, misbrugere, handicappede, syge, ældre, m.fl.) Ikke-deltagende (findes både blandt de ’udstødte’ og blandt de ’normale’) Risikoen for eksklusion rammer alle. Det gør marginalisering ikke

8 homogenitet er en forudsætning for samfundets sammenhængskraft – homogenitet som betingelse for inklusion har en ekskluderende karakter

9 Hvad der anses for at være et problem og hvad der anses for at være dets løsning, er kontekstafhængigt og historisk bestemt Problemer er ikke og kan ikke identificeres empirisk. De konstrueres

10 Løsninger er udtryk for politiske intentioner og visioner
Problemer konstrueres for at pege på de løsninger, der kan føre til handlinger, der understøtter visionerne

11 Behov for fortsat udvikling af viden om, hvordan faglighed og praksis fører til enten inklusion eller eksklusion af specifikke typer af børn eller former for adfærd


Download ppt "Hvis inklusion er lig retten til deltagelse som forudsætning for udvikling og læring er inklusion principielt grænseløs."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google