Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Inspirationstema: Børns rettigheder

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Inspirationstema: Børns rettigheder"— Præsentationens transcript:

1 Inspirationstema: Børns rettigheder

2 Formålet med de næste 40 min.
Hvad mener vi, når vi taler om børns rettigheder og fortalervirksomhed i Red Barnet? Erfaringsudveksling om, hvordan vi arbejder systematisk med børns rettigheder lokalt. Idé-katalog til vores fortalervirksomhed lokalt.

3 Børnesynet og børns rettigheder
Vi har fokus på, at samfundet respekterer børn som selvstændige aktører voksne sikre børnevenlige, beskyttende rammer for inddragelsen god regeringsførelse: gennemsigtig og rettighedsbaseret Børn kan ikke stemme Dårlig regeringsførelse påvirker børn under opvæksten og som fremtidige voksne Børns holdninger undertrykkes let (ulige magtbalance) Børn er afhængig af den offentlige sektor

4 Child Rights Governance
C R G

5 G Governance??? Governance betyder regeringsførelse.
Regeringsførelse er et udtryk for den måde en stat forvalter sine resurser – både de økonomiske og de menneskelige.

6 Regeringsførelse Folketinget – den lovgivende Domstol – den dømmende
Regering og forvaltningen – den udøvende

7 Systematisk tilgang til børns rettigheder
“Direkte arbejde med børn kan give forbedringer til mange børn og forbedrer vores troværdighed som fortalere for børns rettigheder. Men vi tror også, at mange flere børn nås med vores arbejde, hvis vi kan sikre at politikker, programmer og politiske prioriteter ændres i regeringer og hos andre beslutningstagere”

8 Dreng fra Kitoque, Uíge Province, Angola
“Hvis du ser en baby, der er ved at drukne, så hopper du i vandet for at redde den. Det gør du også anden og tredje gang, at du ser det ske. Meget hurtigt vil du dog få så travlt med at redde druknende babyer, at du aldrig får kigget op og set, at der er én, der står og smider babyerne i floden”

9 Fortalervirksomhed for børns rettigheder
"Fortalervirksomhed for børns rettigheder er en strategisk metode til at kæmpe for børn og deres rettigheder og sikre ændringer i politikker, praksis og holdninger, der vil gøre en positiv og varig forskel i børns liv"

10 Fortaler strategi Definer problemet og mål - hvad var det vi vil forandre? Bestem præcis målgruppe - hvem var vores målgruppe for fortalerindsatsen? Udvikle budskabet – hvad er vores budskab? Indgå alliancer og sikre støtte – Hvordan når vi bedst vores mål? Vælg kommunikationskanaler - Hvordan får vi beslutningstagerne i tale? Sikre finansiering - Hvordan sikrer vi finansiering til fortalerindsatsen? Udvikle en aktivitets og implementeringsplan – Hvordan får vi gennemført vores mål? Løbende: Saml data, mål fremgang, evaluer.

11 National Strategi Behov for indsatser:
(A) Der er behov for fortsat systematisk at styrke Børnekonventionens rolle i lovgivning og praksis gennem bl.a. en inkorporering af konventionen, tværgående national strategi, en koordinerende tværsektoriel enhed, kommunale børne-politikker. (B)Der mangler kendskab til børnekonventionen hos en række faggrupper. (C) Der er især et behov for at sikre, at børn systematisk bliver inddraget i beslutninger, der vedrører dem. (D) Der er behov for at børn kender og påberåber sig deres rettigheder. (E) Endelig er der et aktuelt behov for at styrke civilsamfundets rolle i varetagelsen af børns rettigheder, særligt på kommunalt og regionalt plan.

12 RB’s nationale strategi og årsprogrammet
Nationalt vil vi i 2014 have fokus på at: udvide de områder, som frivillige kan engagere sig i, særligt fortalerindsatsen. Udvikle et konkret afgrænset værktøj, som lokalforeninger kan bruge til at overvåge udvalgte børnerettigheder på kommunalt plan.  

13 Tak fordi I lyttede  Inger og Birgitte


Download ppt "Inspirationstema: Børns rettigheder"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google