Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Plan 2015 Vision: Y`s Men International Region Danmark er i 2015 en bevægelse, som lokalt, nationalt, internationalt og organisatorisk er klar til at engagere.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Plan 2015 Vision: Y`s Men International Region Danmark er i 2015 en bevægelse, som lokalt, nationalt, internationalt og organisatorisk er klar til at engagere."— Præsentationens transcript:

1 Plan 2015 Vision: Y`s Men International Region Danmark er i 2015 en bevægelse, som lokalt, nationalt, internationalt og organisatorisk er klar til at engagere fremtidens medlemmer i et aktivt og meningsfyldt fællesskab på grundlag af regionens værdisæt. som det hedder i vor bevægelses formålsparagraf – ”på basis af Jesu Kristi lære Det betyder at Y`s Men International Region Danmark i 2015: er kendt i det kirkelige miljø og det omgivende samfund som en synlig og klart profileret organisation, der har rødder i det frivillige børne- og ungdomsarbejde – og som tilbyder et aktivt og meningsfyldt fællesskab.

2 Plan 2015 Det betyder at Y`s Men International Region Danmark i 2015:
er kendt i det kirkelige miljø og det omgivende samfund som en synlig og klart profileret organisation Indikatorer: Region Danmark har opnået medlemsfremgang. 3900 medlemmer i alle voksne aldersgrupper, svarende til en fremgang på 3-4 medlemmer pr. klub

3 Plan 2015 Region Danmark har indgået strategiske partnerskaber med organisationer, der profilerer og understøtter Y`s Men`s bevægelsen. Region Danmark har udviklet en ledelsesstruktur og -form, der på alle organisatoriske niveauer er præget af åbenhed og dialog, og med flerårige mål og prioriteringer.

4 Plan 2015 Fra Strategiplan til handlingsplan
Hvad prioriterer vi højest i år? Hvordan får vi budskabet præciseret så det blive fælles eje? Hvordan vil du som leder eller tjenesteleder yde den maximale indsats for at vi kan få gang i fremadrettet planlægning?

5 Plan 2015 Status Prioriteringer for dette år: Attraktive klubber
Bevidst og konkret extensionarbejde Kendt lokalt Partnerskab

6 Plan 2015 Nyt Y's Men´s år – NY BESÆTNING Nye opgaver Nye udfordringer
Klædt på til opgaven? Tanker for opgaven? Ideer for klubåret? Planer for klubåret? HVAD FORVENTER DINE KLUBKAMMERATER AF DIG?

7 Plan 2015 Grundpiller Være positive – inspirere – være glade
Entusiasme Ledelse Forberedelse

8 Plan 2015 Målsætning Hvad vil jeg gerne opnå med mit år som: - DG
- RSD - Præsident Hvordan vil jeg arbejde for forståelse og accept af planen

9 Ledelse - Fælles afsæt og ansvar
Plan 2015 Ledelse - Fælles afsæt og ansvar Ledelse alfa og omega Initiativrig ledelse med indpisker og tovholder Samarbejde om synlige mål Ledelse bygger på dialog og tillid Målene skal skabe plads og rum til klubmedlemmernes arbejde Lederen i løbende dialog med ”sit folk”, (støtte, vejlede og inspirere) TELEFONERE MAILE

10 Den velfungerende klub
Plan 2015 Den velfungerende klub Mail forud for klubmødet Glæde over klubmødet Festligt og fornøjeligt Bryd grænser - Ræk ud Sig din mening - Vær aktiv Stå frem – bliv hørt Sæt medlemmet i fokus Brug klubbens hjemmeside

11 Extension/medlemshvervning
Vil klubben have flere medlemmer. Er klubben attraktiv for nye medlemmer. Hvordan reklamerer man for en organisation man ikke engang kan stave til Hvorfor er vi Y's Men? Hvem spørger vi ,hvordan spørger vi. Hvordan forklarer vi hvad Y's Men er

12 Hvad er Y's Men?

13 Forslag vedrørende extension
Fælles temauger for hele landet. Synergieffekt. ( uge 40) Lave særlige indsatser for de klubber som skranter. Invitere de lokale foreninger mindst en gang årligt. Emne hvordan sikrer vi sammen en levedygtig Y`s Mens klub i vores område. Lav forpligtigende aftaler (Partnerskaber) Hvordan kan vi sammen styrke det lokale kristne børne- og Ungdomsarbejde Ved udlodning af penge bede de foreninger beskrive hvordan de kan og vil hjælpe Y's Mens klubben med medlemmer.

14 Plan 2015 Lokal handleplan Tiltag: Hvilke midler vil vi anvende? Hvordan vil vi konkret gøre det? Opstil Resultatkrav – tidsramme – antal – tilfredshed Evaluering: Målemetode – registrering – generalforsamling – distrikts- og regionskonference Vigtigt: Hvem er ansvarlig for hvad i handleplanen


Download ppt "Plan 2015 Vision: Y`s Men International Region Danmark er i 2015 en bevægelse, som lokalt, nationalt, internationalt og organisatorisk er klar til at engagere."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google